May Bae Vebenstad, leder i Utdanningsforbundet Averøy.

Krever økt kompensasjon for leirskoleturer

Lærere som er med elevene sine på leirskole, har ansvaret for dem døgnet rundt. Det må de få bedre betalt for, krever Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Publisert

Kompensasjonen for lærere som følger med elevene sine til leirskoler, er fastsatt i særavtalen SGS1010, mellom blant andre Utdanningsforbundet og KS. Torsdag vedtok Utdanningsforbundet Møre og Romsdals fylkesårsmøte i Geiranger å be forbundet sentralt om at avtalen skal bli bedre for lærerne når den skal reforhandles. Dagens avtale utløper 31. desember 2024.

– Bemanna leirskoler er ikke så bemanna som det høres ut som. De ansatte som er med, har på en måte døgnkontinuerlig vakt. Er du heldig, får du sove litt. Men jeg tror det er veldig mange slitne lærere etter ei uke på leirskole, sier May Bae Vebenstad.

Hun er leder for Utdanningsforbundet Averøy, som fremma saken til fylkesårsmøtet.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Dag og natt

Ifølge avtalen får disse lærerne godskrevet ni timer planfesta arbeidstid for hvert døgn oppholdet varer, og i tillegg 1415 kroner for hverdager. May Bae Vebenstad er tydelig på at dette ikke er dekkende for hvor mye en medfølgende lærer på leirskole i praksis er på jobb.

– De faste pedagogene på leirskolen har ansvaret for opplæringa, men det er forventa at lærerne som er med, også bidrar. I realiteten har de medfølgende lærerne ansvar døgnet rundt. En lærer fortalte at det var unger innom hele tida hver natt; noen skrek, noen hadde vondt i magen og noen savna mamma.

Håper på å bli hørt

Ifølge May Bae Vebenstad varierer det fra kommune til kommune i hvilken grad lærerne får forhandla seg til ekstra avspasering eller kompensasjon utover det som står i den sentrale avtalen.

Hun har også et klart inntrykk av at mange lærere er opptatt av at kompensasjonen ikke tilsvarer den ekstra belastningen det er å reise med elevene på leirskole, og flere har uttrykt glede over at saken ble tatt opp på fylkesårsmøtet.

– Hvor stor mener du beløpet bør være?

– Det skal jeg ikke begi meg ut på å si noe om. Det får de sentrale partene bli enige om. Men jeg håper det i god tid før reforhandlingene blir sendt ut en høring i organisasjonen, der vi får mulighet til å gi signaler om dette i forkant, sier May Bae Vebenstad.

Fylkesårsmøtet vedtok også å melde leirskoleavtalen som en sak til Utdanningsforbundets landsmøte i november.

Powered by Labrador CMS