Rektor Kjell Erik Vingebakken
Rektor Kjell Erik Vingebakken

– Skal vi bygge et lag rundt eleven må vi starte med å rigge en ny lederrolle

Skoler og barnehager er ikke rigga for forventingene og rettighetene i dagens skole, ifølge rektor.

Publisert

– Før vi rigger et lag rundt barnet må vi sikre en robust kaptein på skuta, sier Kjell Erik Vingebakken.

Denne kapteinen har ikke skoler og barnehager i dag, ifølge ham.

Rektoren ved Hoffsvangen skole i Østre Toten fikk stor tilslutning under årsmøtet i Utdanningsforbundet Innlandet da de diskuterte "laget rundt barn og elever". Fylkeslaget ber om at landsmøtet i forbundet, som møtes til høsten, setter ned et utvalg om lederrollen i barnehage og skole.

– Ledelsen i skoler og barnehager er rigga ut fra de barnehagene og skolene vi hadde for 20 år siden, sier han til Utdanningsnytt.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Det var før paragraf 9a, som sikrer barn rett til et trygt og godt skolemiljø, kom inn i lovverket. Etter det har forventingene til hva skoler og barnehager skal hamle opp med har økt. Vingebakken understreker at han ikke har noe ønske om reversere dette.

– Men vi må være rigga for å håndtere de nye oppgavene. Det er vi ikke, sier han.

Saksbehandling på 50 timer

Et lag rundt eleven vil være avhengig av styring, skal arbeidet bli vellykka. Men styring og ledelse er allerede i dag underdimensjonert for de oppgavene skolene har fått, ifølge rektoren.

– Blant mine 200 elever har jeg flyktninger fra tre kontinenter. Vi har barn med ulike former for spesielle behov, og vi har barn som trenger den oppfølginga alle barn trenger i dagens samfunn, sier Vingebakken.

Han forteller at de er for dårlig bemannet i administrasjonen til å håndtere alle oppgavene.

– I dag er administrasjonen meg, assisterende rektor i 60 prosent stilling og 40 prosent merkantil stilling, sier Vingebakken.

– Får vi en 9a-sak, oppi dette, tar saksbehandlinga fort 50 timer. Det er ikke realistisk å tro at på toppen av dette skal lederne kunne styre et lag rundt barnet på en måte som blir god og effektiv, konkluderer han.

Powered by Labrador CMS