KS: – Vi må forbedre lærernes arbeidsvilkår

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, mener det er behov for nye tiltak for å sikre rekrutteringen til læreryrket fremover. De peker på å styrke laget rundt lærerne.

Publisert Sist oppdatert

– Kvalifiserte lærere er avgjørende for å sikre alle en god utdanning, skriver Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, i en epost til Utdanningsnytt.

Hun deler Utdanningsforbundets bekymring for de lave søkertallene til lærerutdanningene.

Totalt er det 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene i år enn i 2022. Spesielt søkertallene til barnehagelærer og grunnskolelærer for de eldste barna faller dramatisk, her er det færre enn én søker per studieplass.

I et intervju med Utdanningsnytt mandag tok Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ordet "krise" i sin munn. Han pekte på at KS må ta sitt ansvar for arbeidsgiver og listet opp tiltak han mener må iverksettes: lønna må opp og opplæringsloven må strammes inn.

– KS må ta ansvar for manglende verdsetting av kompetanse og dårlig lønnsutvikling for lærerne i skoler og barnehager. KS har hovedansvaret, sa Handal.

Torsdag møtes partene til årets lønnsforhandlinger.

Økt lønn til nyutdannede

Til Utdanningsnytt sier KS-styrelederen at hun mener det er behov for nye tiltak for å styrke rekrutteringen fremover.

– Vi må blant annet forbedre lærernes arbeidsvilkår ved å bygge et sterkere lag rundt elevene, der andre yrkesgrupper ivaretar psykisk helsehjelp og andre behov. Lærerutdanningen må bli mer tilgjengelig for flere, for eksempel ved at yrkesfaglærere kan ta en praktisk-pedagogisk utdanning der de bor og jobber, sier Helgesen.

– Vi trenger også et sterkere partssamarbeid både lokalt og sentralt, der vi samarbeider om å utvikle skolen. Så må vi fremheve de positive sidene av læreryrket, som at de aller fleste trives godt og blir værende i yrket over tid. Det har også Steffen Handal et ansvar for å bidra til.

– UDF peker på at lærerlønna må opp, både for lærere i skolen og i barnehagen. Hvor viktig mener du lønn er for rekrutteringen til yrket?

– Lønn er en faktor i rekruttering, og derfor prioriterte vi et betydelig løft for nyutdannede lærere i fjorårets lønnsoppgjør. Vi skal i gang med årets lønnsoppgjør denne uka, og der skal vi forhandle både med lærere og andre viktige yrkesgrupper i kommunene. Det er mange andre faktorer som er viktig for rekruttering og som vi må samarbeide om, blant annet læreryrkets omdømme og lærernes arbeidssituasjon.

Uenige om kravene i opplæringsloven

– UDF peker også på at de ønsker å stramme inn opplæringsloven og kravene til læreransettelser. De har tidligere foreslått å fjerne fem ord i loven for å sikre at kun lærere skal være lærere. Hvorfor har ikke KS støttet et slikt krav?

– KS har støttet opplæringslovens kompetansekrav, som nylig er utredet og foreslått videreført. Det følger av loven og forskriften at det kreves lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk kompetanse for fast ansettelse i undervisningsstilling, i tillegg til kompetansekrav i undervisningsfag. Det er unntak for kompetansekravene dersom man må ansette en vikar for eksempel dersom en lærer er syk. Dette er nødvendige unntak for å sikre at elevene faktisk får innfridd sin rett til opplæring, men vi jobber også med tiltak for å redusere omfanget av ukvalifiserte vikarer. Regjeringen har varslet en ny gjennomgang av kompetansekravene, og vi vil bidra konstruktivt i den prosessen.

UDF-leder Steffen Handal mener på sin side at sviktende krav til hvem som kan undervise slår beina under verdien av lærerutdanning.

– Vi har gjennomført store, dyre grep for å heve statusen til læreryrket: Mastergrad, store summer til etter- og videreutdanning, inntakskrav og kompetansekrav. Men samtidig som kravene økes for å bli lærer, lar man bakdøra stå på vidt gap og sier at folk uten kompetanse kan gjøre samme jobben. Det er en dobbeltkommunikasjon som totalt undergraver verdien av lærerutdanning. Det kan ikke fortsette, sa han til Utdanningsnytt da søkertallene ble kjent.

Til det svarer Helgesen:

– Alle er enige om at vi trenger kvalifiserte lærere, og at lærerutdanning er hovedveien til læreryrket. Jeg tror det vil være en fordel for læreryrkets omdømme og rekrutteringen til læreryrket at vi bygger på det vi enige om, og ikke skaper unødvendig konflikt.

Powered by Labrador CMS