Mangel på barnehagelærere: Lyste ut 41 stillinger, fikk 25 kvalifiserte søkere

Lillestrøm får ikke barnehagelærerne de trenger. Hovedtillitsvalgt mener både politikere og KS må gjøre sitt for å sikre rekrutteringen.

Publisert

– Når rammene til å utføre pedagogisk arbeid i barnehagene er som nå, så sprer det seg og mange velger bort yrket. Det er synd, for barnehagelæreryrket er fantastisk, så lenge man rammene er tilstede for at man kan gjøre en god jobb, sier hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Lillestrøm, Lene Skjønhaug.

Tirsdag kom nyheten om at søkertallene til lærerutdanningene stuper. Verst står det til på barnehagelærerutdanningene. I fjor falt søkertallene med 24 prosent. I år har de falt med ytterligere 17 prosent. Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, kaller det krise.

Det er Skjønhaug enig i. Men hun er ikke overrasket.

– Dette var dessverre som forventet, sier hun.

I Lillestrøm merker de mangelen på kvalifiserte barnehagelærere. I februar i år lyste kommune ut 41 stillinger som barnehagelærer. Bare 25 kvalifiserte søkere søkte på stillingene, ifølge kommunen. Hittil er 11 personer ansatt.

Romerikes Blad skrev først om saken.

Vurderer andre jobber

Utdanningsforbundet sier til lokalavisa at de er bekymret for at de lave søkertallene kan føre til dårligere kvalitet i barnehagetilbudet.

I en medlemsundersøkelse lokallaget gjennomførte i fjor høst, svarte 25 prosent av kommunens barnehagelærere at de hadde søkt ny jobb det siste året. 67 prosent vurderte å gjøre det samme.

Lene Skjønhaug.

– Barnehagelærerne peker på to ting i undersøkelsen vår. Mange ønsker seg jo bedre lønn, men hadde Lillestrøm satsa på å være en kommune med høyere bemanningsnorm i sine barnehager, ville det vært et fortrinn til å tiltrekke seg søkere, sier Skjønhaug til Romerikes Blad.

Ifølge Utdanningsdirektoratet, har Lillestrøm en lavere andel med barnehageutdanning enn nasjonalt, i Viken og sammenlignet med flere kommuner på Romerike.

Kommunens barnehagesjef, Julie Størksen Hagesæter, og ordfører Jørgen Vik (Ap) sier til Romerikes blad at de jobber med å være en attraktiv arbeidsgiver. Hagesæter peker på at de tilbyr videreutdanning parallelt med arbeid for å få flere barnehagelærere. De har også veiledningsordning for nyansatte og en styrer i hver barnehage.

– Vi må fortsette med disse tiltakene, og hele tiden lete etter nye tiltak for å kunne beholde og tiltrekke nye barnehage lærere. Men det viktigste skjer på nasjonalt nivå, sier Vik.

Ber KS og lokalpolitikerne ta ansvar

Hovedtillitsvalgt Lene Skjønhaug er enig i at det må nasjonale tiltak til, men hun mener på ingen måte det løser situasjonen de står i, i Lillestrøm.

– Politikerne i Lillestrøm må også ta innover seg at både Oslo og andre kommuner rundt oss bruker lønn, økt ansiennitet, økt bemanning og lignende som virkemidler. Det er ekstra krevende å beholde og rekruttere barnehagelærere når verktøykassen lokalt er ganske tom, skriver hun i en e-post til Utdanningsnytt.

I et intervju med Utdanningsnytt trekker også UDF-leder Steffen Handal frem ansvaret KS og lokalpolitikerne har.

– KS må ta ansvar for manglende verdsetting av kompetanse og dårlig lønnsutvikling for lærerne i skoler og barnehager. KS har hovedansvaret. De ville ha det ansvaret. Men hva vil de egentlig med det? Hvor er ambisjonene? spør Handal og minner politikerne på at det er kommunevalg til høsten.

– De partiene som har ambisjoner for skole og barnehage, må vise seg frem, sier han.

Lene Skjønhaug mener blant annet at konkurransen med Oslo påvirker rekrutteringen av barnehagelærere i Lillestrøm.

– Den store lønnsforskjellen mellom KS-området og Oslo er noe vi merker godt. Det er jo snakk om så mye som 70 000 kr i forskjell, og dette vet jo både nyutdannede og erfarne barnehagelærere. Det gjør det selvsagt krevende å både beholde ansatte, og rekruttere inn nye. Samtidig snakkes det også blant barnehagelærere om andre ulikheter mellom kommunene, som tilgang på vikarer, økt bemanning og at man får tid til å jobbe pedagogisk, sier hun.

Powered by Labrador CMS