Evelyn Farbrot, leder i Utdanningsforbundet Nesodden.

Vil ikke være til bry – havner i uførefella

Utdanningsforbundet må jobbe for at medlemmer ikke mister pensjonsrettigheter hvis de blir delvis uføre. Det vedtok fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Akershus.

Publisert

For å få uføretrygd fra NAV må uføregraden være 50 prosent eller høyere. Men ikke sjelden går lærere i skoler og barnehager ned i stillingsprosent, og tar ut en lavere uføregrad med utbetalinger fra statlige eller kommunale pensjonskasser. Det taper de på om de skulle bli nødt til å gå over på en høyere uføregrad eller den dagen de går av med pensjon.

Dette er blitt kalt «uførefella» og er en konsekvens av uførereformen fra 2015.

– Grunnen er at mange av våre medlemmer er veldig redde for å være til bry for arbeidsgiver, samtidig som de ikke klarer å stå i full jobb. Dermed blir de delvis utføre, for eksempel 30 prosent. Der blir de stående i ganske mange år, og slik klarer de arbeidsdagen sin. Men den dagen de blir pensjonister, regner NAV i dette tilfellet pensjonen ut fra 70 prosent av lønna, sier Evelyn Farbrot, leder for Utdanningsforbundet Nesodden.

Opprettholde pensjonsgrunnlaget

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

På Utdanningsforbundet Akershus’ fylkesårsmøtet i Vettre 23.–25. mai fikk hun og lokallaget gjennomslag for at Utdanningsforbundet skal arbeide for å sikre at medlemmer som blir delvis uføre, opprettholder sitt grunnlag for opptjening av pensjon, slik at de ikke mister pensjonsrettigheter. I vedtaket heter det også at «det er viktig å jobbe for at delvis uføre ved en eventuell økt uføregrad får beregnet uføretrygd/uførepensjon av sin lønn før uførhet oppsto».

– Jo eldre vi blir, jo tøffere er det å gå mellom pulter på skolen og være nede på gulvet i barnehagen. Det er så mange av oss som ikke klarer å stå i 100 prosent stilling at det er alarmerende, understreka hun i innlegget sitt.

Nå håper hun at Steffen Handal og ledelsen i Utdanningsforbundet tar opp dette spørsmålet på nasjonalt plan. Samtidig mener hun lokallagene må følge opp overfor kommunepolitikerne

– Inviter dem med inn i barnehagene og skolene, slik at de kan se hvor tøft det er. Det kan få dem til å skjønne at det må gjøres noe slik at flere klarer å stå lengre i full stilling, sier Evelyn Farbrot.

Selv tror hun enkle grep i hverdagen kan gjøre det lettere for lærere å stå lenger i full jobb.

– Kanskje barnehagelærere skulle konsentrere seg om språkutvikling og samlingsstunder, og at det ikke er de som skal sitte på kne og knytte skolisser eller skifte bleier. Det er på tide å tenke nytt, sier hun.

Uenighet om særaldersgrense

Fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Akershus vedtok også å gå inn for en særaldersgrense for barnehagelærere, altså mulighet til å gå av tidligere med pensjon enn det som er vanlig.

– Det å slippe å måtte velge uføreveien ut av yrkeslivet, tror jeg er viktig. En særaldersgrense er et viktig signal når vi vet at mange av våre medlemmer sliter, sa nyvalgt og påtroppende fylkesleder Gro Iren Abrahamsen i debatten.

Hun understreka samtidig at en slik særaldersgrense ikke ville være en hindring for dem som vil fortsette å jobbe.

Utdanningsforbundet Bærum foreslo å stryke forslaget om en særaldersgrense. Lokallagsleder Bjørn Sigurd Hjetland la vekt på at offentlig sektor mangler kvalifisert arbeidskraft.

– Godt voksne folk er i radikalt bedre form enn før, og vi skal ikke undervurdere kompetansen de har med seg. Derfor blir gode seniortiltak det viktigste, og ikke sende folk ut i pensjon mens de fortsatt er friske. Fokus på være på hvordan en kan holde seg i jobb lengst mulig, sa han.

Men med 88 mot 20 stemmer vedtok årsmøtet å støtte forslaget om en særaldersgrense for barnehagelærere.

I vedtaket ble det dessuten lagt vært på å styrke helsefremmende arbeidsmiljø og seniorpolitiske tiltak for at flere skal ha en reell mulighet til å jobbe lenger.

Powered by Labrador CMS