Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon, og ikke bare en fagforening for de yrkesaktive

Debatt: Utdanningsforbundets landsmøtet 2023 nærmer seg, og det blir spennende å følge med på om det blir noen debatt om pensjonistenes valgbarhet og tilhørighet i organisasjonen.

Publisert

På fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Akershus var det denne saken som fikk mest taletid, så at den engasjerer flere enn bare pensjonistene er tydelig!

Vi har i denne landsmøteperioden vært med på en kartlegging av pensjonistenes aktivitet i organisasjonen, både som valgte og oppnevnte medlemmer. Kartleggingen viste at det var få valgte pensjonister i styrene, selv om de etter vedtektene er valgbare til alle verv i organisasjonen, bortsett fra å være tillitsvalgte etter hovedavtalene.

Kartleggingen viste også at alle fylkeslagene hadde opprettet pensjonistråd, det gjaldt også mange store lokallag, mens de små lokallagene har vanskeligheter med å danne slike råd.

Så hva nå? Skal vi fortsette som før og være fornøyd med den aktiviteten som er blant de 43 000 pensjonistmedlemmene, eller skal organisasjonen jobbe for å få flere pensjonistmedlemmer til å engasjere seg i ulike verv?

Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon, og ikke bare en fagforening for de yrkesaktive. Pensjonistene er pensjonerte pedagoger med engasjement og kunnskap om barn, unge og voksne som organisasjonen bør ta vare på!

Jeg mener at hvis vi vil ha en organisasjon i utvikling bør det utarbeides tydeligere retningslinjer om hvilken plass pensjonistmedlemmene skal ha i ulike verv og roller.

På landsmøte i 2009 ble det bestemt at de yrkesaktive skulle tilhøre en medlemsgruppe, men dette gjaldt da ikke pensjonistene. Det er fortsatt uklart for mange om pensjonistene tilhører den medlemsgruppa de avsluttet sitt arbeidsforhold i eller ei. Denne saken bør det informeres mer om. Dette påvirker ikke valgbarheten til ulike verv.

Det bør komme klare retningslinjer som viser hvordan pensjonistmedlemmene kan velges inn i styrene, og som delegater til årsmøter/landsmøter.

Det må komme tydelig fram i valgkomiteopplæringen at pensjonistene ikke tar plassen fra andre medlemmer.

På sikt bør det utredes om pensjonistene bør bli egen medlemsgruppe.

Lykke til med planlegging av landsmøte 2023, det blir spennende å følge debattene!

 

 

Powered by Labrador CMS