Jonas Svendsen, Utdanningsforbundet Bergen
Jonas Svendsen, Utdanningsforbundet Bergen

– Barnehagelærere må garanteres økt lønn før utdanningen utvides til fire år

Før barnehagelærerutdanningen utvides, må et nytt lønnssystem på plass, sa Jonas Svendsen på fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Vestland. Han fikk støtte.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke var det fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Vestland, der de vedtar politikken for kommende periode. Delegatene avgjør også hvilke saker de vil jobbe for å få inn som saker på landsmøtet til Utdanningsforbundet senere i år.

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Vestland hadde lagt fram et forslag om at «Utdanningsforbundet skal arbeide for at barnehagelærerutdanningen blir fireårig». Jonas Svendsen, delegat fra Bergen, var helt uenig. Han gikk på talerstolen og leverte et skriftlig forslag om å stryke den setningen.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

– Jeg er ikke imot at barnehagelærerutdanningen utvides til fire år, eller at barnehagelærere tar en mastergradsutdanning. Men først må Utdanningsforbundet få på plass tariffavtaler som sikrer at barnehagelærerne får lønnsmessig uttelling for utvidet utdanning. I dag er det helt tilfeldig om barnehagelærere som tar mer utdanning får økt lønn. Sånn kan vi ikke ha det, sier Svendsen.

En av dem som støttet Svendsen fra talerstolen, var delegat Torunn Herfindal. Hun er assisterende instituttleder ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet og underviser barnehagelærere. Herfindal advarte mot å utvide barnehagelærerutdanningen til fire år nå, begrunnet i ressurssituasjonen ved barnehagelærerutdanningene.

– Den klare tilbakemeldingen fra våre studenter er at de ønsker mer undervisning og mer praksis i løpet av de tre årene. Først når det er på plass, kan vi begynne å tenke på utvidelse. For det hjelper ikke å smøre dagens innhold tynt utover, for å få til en utvidelse til fire år. Det som må plass er en styrket finansiering av dagens barnehagelærerutdanning, sa hun.

– Bør ikke la toget gå

En av dem som var uenig med Svendsen og Herfindal, var Stian Jakobsen, delegat fra Sunnfjord. Fram til fylkesårsmøtet har han vært hovedtillitsvalgt for KS kommune i Utdanningsforbundet Vestland. Jakobsen minnet om at det fra 2018 er innført mastergradsutdanninger for alle lærere på alle trinn i grunnskolen.

– Dersom Utdanningsforbundet ikke på dette landsmøtet vedtar at barnehagelærerutdanningen skal utvides, så kan det føre til at barnehagelærerne blir stående igjen på perrongen, i det toget går. Vi vet jo at selv om en utvidelse blir vedtatt, så tar det tid før den er på plass, sier Jakobsen.

Han var dermed enig i forslaget som forelå fra fylkesstyret.

Men Odd Arild Viste, som er kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Bergen, er enig med Jonas Svendsen. Også han mener et nytt kompetanselønnssystem for barnehagelærere må på plass før Utdanningsforbundet går inn for at barnehagelærerutdanningen utvides til fire år.

Advarte mot å ta feil tog

– Stian Jakobsen mener Utdanningsforbundet da kommer til å stå igjen på perrongen, mens toget går. Hva har du å si til det?

– At man ikke kommer fortere fram til målet, ved å hoppe på feil tog, repliserer Viste.

Viste er også leder for Medlemsråd barnehage i Utdanningsforbundet sentralt.

– Det viktigste Utdanningsforbundet kan gjøre nå, er å få på plass gode tariffavtaler som innebærer gode lønns- og arbeidsvilkår for barnehagelærerne både i offentlig og privat sektor. Når nye avtaler er på plass, kan vi begynne å jobbe for en utvidelse til fireårig utdanning. Får vi ikke gode tariffavtaler på plass, så vil rekrutteringsproblemene til barnehagelærerutdanningene bare fortsette, sier Viste.

– Vil ikke bedre lønn til barnehagelærerne presse seg fram dersom de får økt kompetanse gjennom et lengre utdanningsløp?

– Dessverre har vi sett at det ikke er noen automatikk i det. Mange barnehagelærere har tatt relevant videreutdanning allerede, og noen har fullført en mastergrad. Likevel kan de risikere å komme tilbake til barnehagen sin uten å få lønnsmessig uttelling. Det kan føre til at mange barnehagelærere etter hvert forlater barnehagen, og heller finner seg en administrativ jobb eller forsvinner fra sektoren. Det taper barnehagene og barna på i lengden, sier Viste.

Fikk støtte i voteringen

Viste har som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen jobbet for bedre lønns- og arbeidsvilkår for barnehageansatte, både i offentlig og privat sektor, i en årrekke.

Jonas Svendsen er helt enig med Viste. Han sier til Utdanningsnytt at dette var bakgrunnen for at han gikk på talerstolen med forslag om å stryke setningen om at Utdanningsforbundet skal jobbe for utvidelse av barnehagelærerutdanningen til fireårig.

Da voteringen kom, var det et klart flertall for Svendsens forslag.

På spørsmål til Stian Jakobsen om hvordan han ser på vedtaket, svarer han:

– Nå har flertallet på fylkesårsmøtet talt, og vedtak er fattet. Det betyr at det er dette Utdanningsforbundet Vestland går for. Jeg er sånn skrudd sammen at jeg stiller meg lojalt bak vedtakene som fattes. Det betyr at jeg ikke kommer til å legge opp til noen omkamp.

Vil innføre masterkode

Kjersti Bernes Drageide, delegat fra Bergen ville ha inn følgende setning:

«Utdanningsforbundet skal arbeide for at lærere i barnehagen med mastergrad som er relevant for arbeidet i barnehagen skal innplasseres i masterkode.»

Det fikk hun gjennomslag for.

Powered by Labrador CMS