Vil ha lokallagsleder som ny nestleder i Utdanningsforbundet

Med stående applaus stemte årsmøtet i Udf Innlandet for at lokallagslederen fra Østre Toten, Linn Therese Myhrvold, bør inn i ledelsen av Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Det var Kjersti Fremstad fra «naboen», Utdanningsforbundet Vestre Toten, som presenterte forslaget. Hun trakk blant anna fram at Myhrvold sier det andre tenker og tørr å fronte disse sakene. Hun er klok, dyktig, faglig sterk, opptatt av medlemmenes læringsmiljø og hverdag og av elevenes læringsmiljø, ifølge Fremstad.

– Linn Therese er både ydmyk og uredd. Dessuten er hun ambisiøs og lysten på ansvar og tar utfordringer på strak arm, understreka Fremstad.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet, Thore Johan Nærbøe, sa at også fylkesstyret hadde hatt Linn Therese Myhrvold som kandidat til sentralstyret i Utdanningsforbundet.

I disse dager arrangerer fylkeslagene i Utdanningsforbundet sine årsmøter. I tillegg til å diskutere politiske saker, velger de nytt fylkesstyre og kan foreslå kandidater til sentralstyret og den politiske ledelsen. Disse skal velges på Utdanningsforbundets landsmøte i november.

Flere navn går igjen

I dag består den politiske ledelsen i Utdanningsforbundet av Steffen Handal (leder), Terje Skyvulstad (første nestleder) og Hege Valås (andre nestleder).

Innlandet fylke foreslår altså at Linn Therese Myhrvold går inn på en av nestleder-plassene i forbundet. Ingen av fylkesårsmøtene ønsker å foreslår noen utfordrere til ledervervet. Men en rekke fylkesslag vil gjerne se endringer på nestlederplass:

Trøndelag fylke: ønsker nåværende fylkesleder for Trøndelag, Geir Røsvoll, og Ann Mari Milo Lorentzen, inn som nye nestledere. Lorentzen sitter i dag i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Troms ønsker også å se Lorentzen som ny nestleder.

Det gjør også fylkesårsmøtet i Østfold. I tillegg står Terje Skyvulstad på deres liste over kandidater til nestledervervet, samt Simon Malkenes (sitter i sentralstyret) og Turid Buan Øfsti (sitter i sentralstyret.

I Vestfold var også kandidatlista lang: De forslår både den nåværende ledertrioen, men har i tillegg Thom Jambak (i sentralstyret i dag), Ann Mari Milo Lorentzen, Thomas Nordgård (fylkesleder i Troms og Finnmark) og Geir Røsvoll.

Røsvoll og Jambak er også forslått av fylkesårsmøtet i Nordland, i tillegg til de nåværende nestlederne.

I Telemark foreslår de også også både Terje Skyvulstad og Hege Valås, i tillegg til Thom Jambak.

Rogaland gikk også inn for de tre som i dag utgjør ledertrioen.

Agder prioriterte ikke navn inn til ledervervene, men nominerte en rekke navn til sentralstyret.

Minst to nye inn i sentralstyret

Ottar Stordal leder valgkomiteens arbeid med det som til slutt skal bli forslaget til kandidater som landsmøtet skal ta stilling til.

Innen 1. juli må alle foreslåtte kandidater ha svart valgkomiteen om de stiller til valg. Innen samme dato må de som sitter i sentrale verv i dag, svare om de ønsker gjenvalg. Alle medlemmene av sentralstyret kan velges på nytt denne gangen, siden ingen har hatt samme verv i mer enn 12 år, som er grensa som står i vedtektene. Men det er allerede klart at det blir minst to nye som kommer inn, ettersom sentralstyremedlemmene Jan Morten Loftesnes og Tormod Korpås ikke tar gjenvalg.

– Utover det har ingen sagt at de ikke tar gjenvalg. Men mange har sagt at de er i tenkeboksen, sa Stordal til Utdanningsnytt i mars i år.

Powered by Labrador CMS