Fra Utdanningsforbundets forrige landsmøte på Lillestrøm i 2019. I november er det på nytt landsmøte på samme sted.

Utdanningsforbundets landsmøte 2023

Du kan fortsatt foreslå kandidater til sentrale verv

Fram til 1. april kan alle medlemmer av Utdanningsforbundet foreslå kandidater til sentrale verv.
– Men spør vedkommende først, sier valgkomiteens leder Ottar Stordal.

Publisert Sist oppdatert

På Utdanningsforbundets landsmøte i november skal det som alltid ellers velges sentralstyre, medlemmer til representantskapet og til kontrollkomiteen. Ottar Stordal leder valgkomiteens arbeid med det som til slutt skal bli forslaget til kandidater som landsmøtet skal ta stilling til. Den første fristen i den etappevise prosessen i dette arbeidet går altså ut ved månedsskiftet. Fram til da kan medlemmer logge seg inn på «Min side» på Utdanningsforbundets nettsider og foreslå kandidater.

– Vi oppfordrer medlemmene til å bruke denne muligheten. Samtidig er det en forutsetning at de som foreslås, har sagt ja til å bli foreslått, sier komitéleder Ottar Stordal, som for øvrig er leder i Utdanningsforbundet Agder.

Når mars er blitt til april, skal valgkomiteen systematisere de innkomne forslagene, og så tar fylkesstyrene det med i forberedelsene til fylkesårsmøtene, som holdes i mai. På disse årsmøtene vil det bli vedtatt forslag på kandidater til sentrale verv.

Sentralstyremedlemmer i tenkeboksen

Innen 1. juli må alle foreslåtte kandidater ha svart valgkomiteen om de stiller til valg. Innen samme dato må de som sitter i sentrale verv i dag, svare om de ønsker gjenvalg. Alle medlemmene av sentralstyret kan velges på nytt denne gangen, siden ingen har hatt samme verv i mer enn 12 år, som er grensa som står i vedtektene. Men det er allerede klart at det blir minst to nye som kommer inn, ettersom sentralstyremedlemmene Jan Morten Loftesnes og Tormod Korpås ikke tar gjenvalg.

Ottar Stordal, leder i valgkomiteen i Utdanningsforbundet.

– Utover det har ingen sagt at de ikke tar gjenvalg. Men mange har sagt at de er i tenkeboksen, opplyser Stordal.

15. august offentliggjør valgkomiteen en liste over alle som stiller som kandidater. Fylkeslaga har etter dette frist til 15. september med å nominere kandidater til de ulike vervene. Etter dette starter valgkomiteen med den krevende jobben med å velge mellom kandidatene og gjøre klar den endelige innstillinga til landsmøtet, som skal offentliggjøres 9. oktober.

– Det kan vel bli en krevende kabal å legge, der mange hensyn skal veies opp mot hverandre?

– Det blir nok ingen enkel jobb for valgkomiteen. Men vi jobber godt sammen, og vårt mål er et best mulig sentralstyre, der vi også tar hensyn til ulike medlemsgrupper og geografi. Vi synes også det hadde vært fint å få inn noen med innvandrerbakgrunn i sentralstyret, selv om det ikke kan være et kriterium ene og alene, sier Stordal.

Håper på tilslutning, forberedt på benkeforslag

Det endelige ordet har landsmøtet, som holdes på Lillestrøm 6.–9. november. Ottar Stordal tror hele valgkomiteen vil kjenne på en viss spenning når landsmøtet behandler innstillinga til valgene.

– Hvis valgkomiteen legger fram en innstilling som mange er sterkt uenig i, vil nok det komme til uttrykk før landsmøtet samles. Og siden vi kommer til å legge nominasjonene til fra fylkeslagene til grunn, er ikke det så veldig sannsynlig. Men vi må være forberedt på at det vil kunne komme andre forslag og at innstillinga kan bli nedstemt. I en demokratisk organisasjon som vår må vi forvente og synes det er greit at det er medlemmene som gjør valgene, sier han.

– Hvordan synes du det interne arbeidet i valgkomiteen har fungert til nå?

– Kjemien internt er god. Vi har en intensjon om at vi kan snakke så godt sammen at vi får en enstemmig innstilling. Men dersom det er uenighet i valgkomiteen, er det greit at dette kommer til uttrykk gjennom en delt innstilling. De siste to landsmøtene har valgkomiteen presentert en enstemmig innstilling, og jeg har god tro på det det kommer vi fram til denne gangen også.

Valgkomiteen i Utdanningsforbundet

Valgkomiteen ble valgt på landsmøtet i 2019 og valgte selv Ottar Stordal som komiteens leder. De øvrige medlemmene er:

Hilde Kvamsås Aa, Kari Holmøy, Anders Jørgensen, Halvor Hals Kolsrud, Hilde Lein, Ida Kaspara Norum Oterholt, Betty Solli, Aslak Stensrud, Eva Moen Storø og Mildrid Beate Kronborg Økland.

Valgkomiteen innstiller til kommende landsmøtes valg av medlemmer i sentralstyret, representantskapet og kontrollkomiteen.

Powered by Labrador CMS