Ha god struktur for å skape forutsigbarhet og trygghet for barnet, og sørg for at alle ansatte forstår barnets utfordringer og møter barnet mest mulig likt, er et av rådene fra professor i spesialpedagogikk Heidi Omdal om barn som trenger spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Slik kan du hjelpe barn med spesielle behov

La barna bli inkludert i leken, ha små grupper, og gi barnet noe å strekke seg etter.

Publisert

Det er noen av rådene fra Heidi Omdal, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Her får du en oversikt over hvordan du som barnehageansatt kan hjelpe barn med spesielle behov. Flere barn får spesialpedagogisk hjelp enn før, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

LES OGSÅ: Elias har en sjelden diagnose. Barnehagen sørger for at han kan delta i aktiviteter som andre barn .

1. La barna bli inkludert i leken. Observer barn som faller utenfor samspillet, og hjelp dem med å lære lekeregler som å vente på tur, imitere handlinger, komme med forslag til leken og slippe seg løs.

2. Jobb i små grupper med barna.

3. Gi barnet noe å strekke seg etter innenfor trygge rammer. Vi må verken ha for store eller for små forventninger. Barnet kan gi opp hvis kravene er større enn de kan mestre. Blir kravene for små, vil barnet stagnere og ikke utvikle seg og får liten tro på egne muligheter.

4. Lag en individuell opplæringsplan (IOP) som hele personalet er kjent med.

5. Ha god struktur for å skape forutsigbarhet og trygghet for barnet, og sørg for at alle ansatte forstår barnets utfordringer og møter barnet mest mulig likt. Personalet må prøve å innta barnets perspektiv og være villig til å forandre seg. Ansatte må sette seg inn i barnets problemer og lese litteratur, ta kurs eller få veiledning.

6. Evaluer jevnlig mål og tiltak som fremmer barnets utvikling, og se om noe må endres.

7. Vær åpen for å ta i bruk nye metoder og tenkemåter.

8. Sørg for et tett samarbeid med foreldrene. De kan fortelle om barnets utfordringer på et foreldremøte og fortelle hva barnet liker.

9. Tilrettelegg det fysiske og psykiske miljøet. Har barnet behov for skjerming, mindre grupper, gradvis tilnærming eller bankingtime (avsatt tid til relasjonsbygging med en voksen i aktiviteter barnet liker)?

10. Arbeid med at barnegruppen skal bli en ressurs for barnet. Finn positive barn å koble barnet mot, for å gi god selvfølelse og mestringsopplevelser.

11. Sikre gode overganger med god informasjon og gradvis tilvenning til nye voksne og nye rutiner, som når barnet skal fra liten til stor avdeling eller begynne på skolen.

12. Unngå å handle ut fra hva som er tradisjon i barnehagen. Da kan du ha en forventning til barnet som du hadde til et tidligere barn. Arbeid med de ansattes holdninger til barnet og foreldrene.

LES OGSÅ: Kommunen ansatte en spesialpedagog i hver barnehage. Antallet barn som trenger spesialpedagogisk hjelp stupte.

Powered by Labrador CMS