For å få flere til å bli i jobben har barnehagelærere i Follo fått tilbud om ni fagkurs på to år. – Motiverende og nyttig, sier pedagogisk leder Lisbeth Berntsen i Støttumveien barnehage (f.v.). Her sammen med dem som har ledet prosjektet: førstelektor Magritt Lundestad ved Oslo Met, barnehagerådgiver Marianne Aasum Neskvern i Ski kommune og barnehagerådgiver Liv Engelund i Vestby kommune (t.h.). Foto: Line Fredheim Storvik
For å få flere til å bli i jobben har barnehagelærere i Follo fått tilbud om ni fagkurs på to år. – Motiverende og nyttig, sier pedagogisk leder Lisbeth Berntsen i Støttumveien barnehage (f.v.). Her sammen med dem som har ledet prosjektet: førstelektor Magritt Lundestad ved Oslo Met, barnehagerådgiver Marianne Aasum Neskvern i Ski kommune og barnehagerådgiver Liv Engelund i Vestby kommune (t.h.). Foto: Line Fredheim Storvik

Etterutdanning av barnehagelærere er en suksess

Får barnehagelærerne faglig påfyll og føler at de får brukt kompetansen sin i barnehagen er sjansene store for at de blir i jobben.

Det viser studien førstelektor Magritt Lundestad ved Oslo Met storbyuniversitetet har gjort blant erfarne pedagogiske ledere i barnehagen. Studien er publisert i boken Barnehagen som arbeidsplass – å vare som pedagog og leder (2013).

 

Denne artikkelen har også stått på trykk i Første steg nummer 3 2018

GLØD

  • Et nettverk for å beholde og videreutvikle kompetansen til de ansatte i barnehagen, heve statusen til yrket og øke rekrutteringen av barnehagelærere.
  • Startet som et prosjekt i 2011 og ble videreført som en del av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering 2014–2020».
  • Samarbeid mellom flere kommuner.
  • Får penger fra fylkesmannen ut 2018. Usikkert om Glødnettverket videreføres.

Kilder: fylkesmannen.no og barnehagerådgiver Marianne Aasum Neskvernen i Ski kommune.

Grunner til at barnehagelærerne blir i jobben:

1. Faglig påfyll; som videreutdanning i et tema.

2.Kunnskapen blir verdsatt og får brukt den på egen og andres avdelinger.

3.Får brukt fagspråket på jobb, og har styrer som er opptatt av faglig utvikling. 4.Profil de liker, for eksempel musikk eller natur.

5.Nok bemanning til å kunne arbeide med faget slik de ønsker.

6.Lønn som verdsetter yrket.

7.Gode fysiske arbeidsforhold og fysisk utfoldelse.

8.De lar være å ta med seg jobben hjem og sørger for hvile og stillhet utenom jobben.

9.Barna gir dem størst motivasjon: «Det er jo ingen andre yrker der det kommer en fanklubb om morgenen.»

Kilde: Førstelektor Magritt Lundestad ved Oslo Met

 

– Det har vært mye fokus på rekruttering til barnehagen de siste årene, men få tiltak for å beholde barnehagelærerne i barnehagen, sier Lundestad. Hun har undervist i GlødFollo-prosjektet i Akershus, nettopp med mål å gi erfarne pedagogiske ledere faglig oppdatering.

– Faglig påfyll bidrar til ny glød og interesse, forteller Magritt Lundestad. Det kan være å ta videreutdanning i musikk eller uteliv. Det betyr mye for barnehagelærerne å få brukt sin faglige kompetanse i en hverdag med høyt sykefravær og knapp bemanning, ifølge Lundestad. Hun har dybdeintervjuet pedagogiske ledere med mer enn åtte års erfaring, for å finne ut hva som skal til for å bli i yrket.

 

Får bruke fagspråket

Ansatte som opplever at kunnskapen dere blir verdsatt og kan bruke den på flere avdelinger vil også bli i jobben.

– Får en barnehagelærer med videreutdanning i fortellerkunst lov å fortelle folkeeventyr i 1 time til alle 5-åringen, da er livet som pedagog godt, forteller Lundestad. Det betyr også mye for barnehagelærerne å få bruke fagspråket.

 

Profil de liker

Barnehagepedagoger som finner en barnehage med en profil som samsvarer med egen kunnskap, som musikk eller natur, blir også lengre i jobben, ifølge undersøkelsen.

– Ikke alle pedagogiske ledere vil bli styrer. De savner flere faglige uviklingsmuligheter i pedagogrollen, sier forskeren. Lønn har også en betydning, men er ikke viktigst.

 

Lite å tilby erfarne ansatte

– De fleste kommuner jobber med å veilede de nyutdannede barnehagelærerne, men ikke de som har jobbet lenge, sier barnehagerådgiver Marianne Aasum Neskvern i Ski kommune. Hun er en av prosjektlederne i Glød-prosjektet i Follo, som har som mål å gjøre noe med nettopp det. De seks kommunene i Follo har i samarbeid med Oslo Met hatt ni faglige samlinger over to år for pedagogiske ledere som har vært mer en åtte år i jobben. Pengene har de fått via fylkesmannen.

– Vi ønsket å gi de erfarne pedagogiske lederne faglig påfyll, fordi vi så vi hadde lite å tilby dem, forteller Neskvern.

Barnehagerådgiver Liv Engelund i Vestby sier kommunen er med fordi de mener det er viktig å satse på barnehagelærere som har vært lenge i jobben, for å beholde dem.

– De er veldig motivert for fagseminarene, og det er viktig for dem å komme tilbake på jobb med fersk kunnskap, sier Engelund.

 

Faget en ferskvare

102 pedagogiske ledere i Follo har vært med på Glød-prosjektet. En av dem er Lisbeth Berntsen i Støttumveien barnehage i Vestby.

– Det er fint å få faglig påfyll og å dele erfaringer, som plantid og konkrete saker, sier Berntsen.

– Faget vårt er en ferskvare. Det har skjedd mye siden jeg begynte å jobbe i 1999, og det kan være vanskelig å få tid til faglig oppdatering i plantiden. Derfor er det flott med slike fagkurs, sier Berntsen.

 

Færre slutter

Barnehagerådgiver Marianne Aasum Neskvern i Ski kommune forteller at færre slutter i jobben som barnehagelærer enn tidligere. For tre år siden lyste de ut 27 stillinger som barnehagelærer, mot bare 7 hittil i år. Kommunen har heller ingen ansatte på dispensasjon, altså at andre ansatte uten barnehagelærerutdanning får jobbe som pedagogisk leder. Også i Vestby kommune ser de at flere blir.

– Nå har vi plutselig pedagogiske ledere som går av med pensjon, sier barnehagerådgiver Liv Engelund.

Powered by Labrador CMS