Stipendiatene i det som hittil har vært Norges største forskningsprosjekt for barnehage sier de har god nytt av sin erfaring som barnehagelærere når de forsker: Kristin Danielsen Wolf (f.v.), Ingrid Midteide Løkken, Anne-Grethe Baustad, Tone Rove Nilsen,Joakim Evensen Hansen og Erik Eliassen Foto: Line Fredheim Storvik
Stipendiatene i det som hittil har vært Norges største forskningsprosjekt for barnehage sier de har god nytt av sin erfaring som barnehagelærere når de forsker: Kristin Danielsen Wolf (f.v.), Ingrid Midteide Løkken, Anne-Grethe Baustad, Tone Rove Nilsen,Joakim Evensen Hansen og Erik Eliassen Foto: Line Fredheim Storvik

Dette er fremtidens barnehageforskere

Aldri før har så mange stipendiater jobbet under samme forskningsprosjekt for barnehager i Norge. Og felles for omtrent alle er at de er utdannet barnehagelærere.

Ni stipendiater jobber i det som hittil har vært Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet i Norge; Gode barnehager for Norge (GoBaN). Åtte av dem er opprinnelig barnehagelærer.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2018

JOAKIM EVENSEN HANSEN (34)  

 • Fra: Universitetet i Stavanger
 • Disputerer: Høsten 2018 
 • Doktorgrad: Kvalitet og språkarbeid i barnehagen 
 • Mål med forskningen: Å spre kunnskap om hvordan ansatte i barnehagen arbeider med språk blant de yngste barna og hvilken betydning kvalitet har for barns språkutvikling.

 

INGRID MIDTEIDE LØKKEN (42)  

 • Fra: Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Bakkenteigen
 • Disputerer: Høsten 2018
 • Doktorgrad: Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn, og sammenhengen med barns sosiale kompetanse.
 • Mål med forskningen: Skaffe kunnskap om hvordan kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn påvirker barns sosiale kompetanse.

 

ANNE-GRETHE BAUSTAD (55)   

 • Fra: Nord universitet, campus Bodø •
 • Disputerer: Høsten 2019
 • Doktorgrad: Personalets bevissthet og kompetanse om samspill med barn.
 • Mål med forskningen: Få kunnskap om samspillet mellom barn og personale i barnehagen og bidra til økt bevissthet rundt og kompetanse om samspills- kvalitet i barnehagen.

 

ERIK ELIASSEN (33)  

 • Fra: Oslo Met - storbyuniversitetet
 • Disputerer: Våren 2018
 • Doktorgrad: Effekten av kvalitet og tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale kompetanse.
 • Mål med forskningen: Å finne ut hvordan forhold knyttet til barnehage påvirker barns utvikling før skolestart.

 

KRISTIN DANIELSEN WOLF (49)  

 • Fra: Oslo Met og Institutt for barnehagelærerutdanningen (BLU)
 • Disputerer: Høsten 2019
 • Doktorgrad: Foreldres perspektiver på kvalitet i barnehagen og samarbeid med barnehagen.
 • Mål med forskningen: Å undersøke foreldrenes meninger om hva som kan være gode barnehager og finne ut hvordan foreldre kan samarbeide og medvirke til gode barnehager.

 

TONE ROVE NILSEN (33)  

 • Fra: Nord Universitet, Bodø, næringsphd. gjennom Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.
 • Disputerer: Høsten 2021
 • Doktorgrad: Utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell i barnehagen.
 • Mål med forskningen: Ønsker kunnskap om barnehagenes praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og å få ny kunnskap om utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell kan bidra til å løfte praksisfeltet. Hvordan brukes det i selvinitiert lek og veiledet lek mellom barn og mellom voksne og barn, og hvordan påvirker dette barnehagens miljø for lek og læring?

 

DISSE ER OGSÅ DOKTORGRAD- STIPENDIATER  

Rasmus Kleppe, ved Oslo Met: Risikolek blant små barn

Marianne Ree Særheim, Universitetet i Stavanger: Barns medvirkning

Kjersti Lønning Velde, Universitetet i Stavanger: Barns trivsel i barnehagen, disputerer høsten 2020

–Vi har gått etter de beste vi kunne få, og har rekruttert mange fra barnehagesektoren. Det er viktig fordi de vet mye om hva de forsker på og hva som er problemer, sier Lars Gulbrandsen, som ledet GoBaN frem til han nylig gikk av med pensjon.

–Denne forskningen er viktig fordi den kan gi gode råd om hvordan man bør drive barnehager, og om det er måter å gjøre dette på som for eksempel gir barna bedre språkutvikling og bedre sosial utvikling, sier Gulbrandsen.

 

Tilgang til mye data

Stipendiatene sier til Første steg at det er et privilegium å være en del av et større forskningsprosjekt.

–Vi får tilgang på data som andre har samlet inn, og som vi ikke kunne klart alene. Det gir andre muligheter i forskningen, sier stipendiat Kristin Danielsen Wolf, som forsker på foreldresamarbeid. Stipendiat Joakim Evensen Hansen sier det er nyttig å kunne møtes jevnlig, presentere ideer for hverandre og få tilbakemeldinger. Han forsker på språkarbeid i barnehagen. Gjennom GoBaN samarbeider de også med forskere fra Nederland og England.

–Å få et internasjonalt perspektiv styrker barnehageforskningen. Jeg er interessert i å finne ut om det finnes en generell relasjonskvalitet og kan da sammenligne Norge med andre land, sier stipendiat Ingrid Midteide Løkken, som forsker på relasjoner og sosial kompetanse.

 

Ser andre områder

–Kritikken mot den kvantitative barnehageforskningen har vært at mye av den ikke drives av forskere med bakgrunn som barnehagelærere, men med GoBaN viser vi at det er mulig å få til, sier stipendiat Erik Eliassen som forsker på de yngste barnas kognitive og sosiale kompetanse i forhold til tidlig barnehagestart. Ingrid Midteide Løkken tror fordelen med at barnehagelærere forsker på barnehage er at de har førstehåndskjennskap om hvordan barnehagen påvirker barna.

–Vi bidrar kanskje med andre perspektiver på barns utvikling og på barnehagen med alt fra medvirkning til språkutvikling, sier Løkken. Joakim Evensen Hansen påpeker at det kan være en fordel med barnehagefaglig bakgrunn i møte med barn og ansatte i barnehagen, fordi de raskere får tillit.

–Det er en styrke at vi har forskere fra flere fagfelt i prosjektet, sier stipendiat Anne-Grethe Baustad, som forsker på samspill.

–Alle har med seg sitt eget blikk når de forsker, sier stipendiat Tone Rove Nilsen. Hun forsker på lekemateriell i barnehagen.

Erfaring fra praksisfeltet

Prosjektleder Elisabeth Bjørnestad i GoBaN sier alle stipendiatene viser at det er stor interesse for barnehageforskning, og at prosjektet på den måten får dekket mange perspektiver på kvalitet og praksis i barnehagen. Hun sier en av fordelene med at de fleste er barnehagelærere med lang arbeidserfaring fra praksisfeltet er at de har god innsikt og forståelse for det de studerer. Det kan igjen styrke deres tolkning av data.

–Å kjenne barnehagekulturen godt gjør det også lettere å se behovet i praksisfeltet, forskningen blir mer praksisnær og de ønsker å gi noe tilbake til praksisfeltet, sier Bjørnestad.

Powered by Labrador CMS