Assistenter i barnehagen vil gjerne lære mer

Mange assistenter vil gjerne ha mer opplæring og synes de ikke kjenner rammeplanen og det barnefaglige språket godt nok, viser studie.

Nå har 130 assistenter deltatt på en fire dagers opplæring ved Oslo Met. Opplæringen er et resultat av universitetets samarbeid med praksislærere, og er et pilotprosjekt.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 4 2018

– Mange av våre studenter er tidligere assistenter, og vårt inntrykk er at de i liten grad fikk strukturert opplæring i hva rammeplanen betyr for arbeidet, sier universitetslektor Lise Hannevig ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Oslo Met.

 

Grunnkompetanse

Universitetslektor Alona Laski har forsket på fagarbeidere i barnehagen, og forskningen viser at mange assistenter ikke kjenner rammeplanen og det barnehagefaglige språket godt nok.

– Men de lengter etter pedagogisk ledelse og vil ha opplæring og veiledning, sier Laski.

Ifølge den nye kompetansestrategien for barnehagen skal assistentene ha barnehagefaglig grunnkompetanse. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at ansatte har kunnskap om barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold.

– Mange assistenter har fagbrev, men de har ulik forståelse av begreper, som synet på lek og læring. Det kan bli en utfordring ikke å ha et felles språk når de jobber sammen, sier Hannevig.

 

Motivert til å lære

Temaet på opplæringen er satt sammen etter innspill fra praksislærere og assistenter. Opplæringen har vært gratis.

– Målet har vært å styrke assistentenes faglige begrunnelse for eget arbeid, og hvor viktige de er for hvert enkelt barn, sier universitetslektor Maria Brennhovd.

Kollega Henna Nausetheller sier assistentene har fått oppgaver mellom samlingene for å se på egen praksis.

– Vi er overveldet over hvor opptatt og motivert assistentene er av å lære og utvikle seg, sier Hannevig. Hun vet ikke om de fortsetter med opplæringen, men sier det kan være et bidrag i diskusjonen om hva barnehagefaglig grunnkompetanse skal være.

 

Et løft for barnehagen

– Opplæringen har gitt et løft til alle i hele barnehagen. Assistentene sier de har fått økt motivasjon i jobben, og bruker det de har lært. En sier hun er mer aktiv i barnas lek etter kurset, og det er fantastisk, sier styrer Camilla Skredderstuen Stolpe i Kardemomme barnehage i Oslo.

Fagarbeiderne og deltakerne Heidi Marie Klever og Monica Haugerud i Korshagen barnehage på Skedsmokorset synes det har vært nyttig å diskutere erfaringer med andre. «Kurset har hjulpet meg å tenke faglig, og ha rammeplanen i bakhodet» er et av svarene på evalueringen etter samlingene. 61 prosent av deltakerne føler seg tryggere på å reflektere og stille spørsmål rundt praksis.

Utdanningsdirektoratet har ikke tall på hvor mange assistenter som har fått, eller trenger barnehagefaglig grunnkompetanse, ifølge seniorrådgiver Kjersti Okkelmo. De er i gang med å utvikle nasjonale rammer for hva grunnkompetansen skal være, og regner med de er klare i 2019.

– Det er i dag ingen krav om at assistenter skal ha gjennomført tiltak for å få barnehagefaglig grunnkompetanse. I dag er det stor variasjon i hvordan opplæringen gjennomføres og inneholder, sier Okkelmo. Fylkesmannen skal opprette regionale samarbeidsfora, der de skal planlegge bruken av statlige penger til kompetanseutvikling i barnehagene.