Styrer Jacob Broen i Hov-Meklenborg barnehage (t.h.) og barnehagelærer Vegard Berge i Bjerkeallèen Kanvas-barnehage var to av 100 deltakere på en nasjonal konferanse om Kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen i regi av Likestillingssenteret KUN.

Mener høyere lønn er det som må til for at de skal få flere mannlige kollegaer i barnehagen

– Det er gjort mange tiltak for å få flere menn i barnehage, men vi snakker lite om det aller viktigste, og det er høyere lønn, sier barnehagestyrer Jacob Broen.

Publisert Sist oppdatert

Det er over 20 år siden regjeringen bestemte at andelen menn i barnehagene må opp. Antallet har økt fra fem prosent menn i år 2000 til knappe ti prosent i 2020, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er langt igjen til målet om 20 prosent menn.

– Det er gjort mange tiltak for å få flere menn i barnehage, men vi snakker lite om det aller viktigste, og det er høyere lønn. Da vil statusen øke, sier styrer Jacob Broen i Hov-Meklenborg barnehage i Oslo.

Han var en av 100 deltakere på en nasjonal konferanse om Kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen i regi av Likestillingssenteret KUN.

Les også: Private barnehager er best på menn, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Må ha partner som tjener bra

Startlønnen for en barnehagelærer er 460.000 kroner i Oslo. Etter 16 år er du på topp med 630.000 kroner i lønn, forteller Broen som jobber i Vestre Aker bydel i Oslo. Å fastsette lønn er opp til hver bydel i Oslo. Siden det er konkurranse om barnehagelærere kan startlønn variere.

– Jobber du i Oslo må du bo utenfor byen, eller ha en partner som tjener bra, ellers har du ikke råd til å bo her, sier barnehagelærer Vegard Berge i Bjerkealleen Kanvas-barnehage.

Han deltok også på konferansen og mener økt lønn vil øke statusen til barnehagelærerne.

– Folk ble veldig interessert i hva min kollega jobbet med da han på en fest fortalte at han utdannet morgendagens ledere. Da han forklarte at han var barnehagelærer stupte interessen, forteller Berge.

For å beholde de mennene som allerede jobber i barnehagen, mener han det er viktig å samle alle menn på en avdeling, i stedet for å spre dem.

– Det er også viktig at menn får dyrke sine interesser i barnehagen. Kommer det inn en med filmutdanning eller IT-kunnskaper utenom det vanlige, så bruk det, råder Berge.

Han mener du ikke lokker menn til barnehagen med stillingsannonser som "Verdens fineste jobb ledig".

– Dette er kanskje en brannfakkel, men barnehageansatte oppleves tidvis som litt sutrete. Etter to år med pandemi har det vært vel mye «stakkars oss og alt vi har stått i» og mye klaging rundt bemanningsnorm. Det er viktige poenger som dras fem, men ofte lite nyansert. Denne klagingen tror jeg ikke fremmer sektoren, og det tiltrekker seg i vertfall ikke mannlige søkere, sier Berge.

Viktig med karrieremuligheter

– Når du blir lege kan du gå videre for å bli spesialist, overlege, avdelingsoverlege og seksjonsoverlege. Det er vanskelig å se en karriere i barnehagen. Der kan du bli styrer. Derfor er det også viktig å gi barnehagelærere påfyll i form av kurs eller etterutdanning, slik at de ser at de har mulighet til å utvikle seg, sier Broen.

Han mener også det er viktig å gi plass til flere typer menn i barnehagen.

– Menn er mer enn de som er interessert i å gå på jakt eller fiske. Noen er også interessert i å ta banen med barna for å se på Munchmuseet, sier Broen.

Han sier det også er viktig å samle menn som jobber i barnehagen i MIB-nettverk, nettverk der menn kan treffe andre menn på tvers av barnehagene de jobber i

–Vi må begynne i barnehagen og fortelle barna at barnehagelærer er en yrkesmulighet, sier dosent Kari Emilsen ved DMMH

Dosen Kari Emilsen ved Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har forsket på menn i barnehage i mange år. Hun deltok også på konferansen i Trondheim.

– Vi må begynne i barnehagen og fortelle barna der at barnehagelærer er en yrkesmulighet, sier Emilsen.

Tidligere har hun og andre fagfolk gitt sine forslag til hvordan man skal få flere menn til å velge yrket som barnehagelærer i en artikkelserie på Utdanningsnytt/Første Steg:

La gutter være lekeressurs og ha praksis i barnehager. Markedsfør yrket som en lederutdanning og velg menn i ansettelser, var blant forslagene.

Trenger handlingsplan

Argumentet om mer lønn kom frem fra deltakerne på konferansen, da Reform- ressurssenter for menn presenterte sine forslag om hvordan rekruttere flere menn til barnehagen uten å nevne økt lønn.

–Å spre menn på flere avdelinger i barnehagen kan være oppskriften på å miste menn, sier fagsjef Ole Nordfjell i Reform, som deltok på konferansen Kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen sammen med Amalie M. Pedersen.

– Det må lages en handlingsplan for flere menn i helse- og omsorg- og utdanningsyrker og rekruttering av barnehagelærere må ses i sammenheng med den, sa fagsjef Ole Nordfjell i Reform, som er et likestillingssenter for gutter og menn.

Andre tiltak for å rekruttere flere menn inn i barnehagen er, ifølge Reform, at ungdomsskolegutter er lekeressurser, å tilby studenter i praksis mannlige veiledere og å samle fremfor å spre mannlige ansatte i barnehagene.

– Å spre menn på flere avdelinger i barnehagen kan være oppskriften på å miste menn, sier Nordfjell.

Tiltak for å rekruttere flere menn i barnehagen

Barnehagene ser på hvordan de presenterer seg utad.

Flere typer barnehager.

Fagdag for menn i barnehagen, for eksempel i regi av DMMH.

Ungdomsskolegutter får tilbud om å være lekeressurs i barnehager.

Menn i barnehagen (MIB)- nettverk, nettverk der menn kan treffe andre menn på tvers av barnehagene de jobber i.

Tilby mannlige barnehagelærerstudenter praksis med andre menn og en mannlig veileder.

Oppfordre menn til å søke eller kvotere inn menn ved like kvalifikasjoner.

Barnehagene bør bruke forskriften som gjør at de positivt kan diskriminere menn.

Kilder: Fagsjef Ole Nordfjell i Reform – likestillingssenter for gutter og menn

Les mer: https://reform.no

Powered by Labrador CMS