Det er ingen andre yrkesgrupper som roper på flere ufaglærte kollegaer. Det bør heller ikke vi, mener Ann Mari Milo Lorentzen, leder for Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet

Skal vi kjempe for mer bemanning – eller flere barnehagelærere?

Debatt: Flere barnehagelærere står øverst på min blokk, fordi det er viktigst for barna.

Publisert

I Utdanningsforbundet har vi rett som det er diskusjonen: Skal vi kjempe for mer bemanning – eller flere barnehagelærere? Jeg sier som Ole Brumm: «Ja, takk – begge deler». Men jeg må samtidig si at flere barnehagelærere alltid står øverst på min blokk. Først og fremst fordi det er dette som er viktigst for barna.

Trenger et faglig blikk

Regjeringen lanserte tidligere i år sin strategi Barnehagen for en ny tid. Strategien har blant annet et mål om 60 prosent barnehagelærere innen 2030. Det er en ambisjon som er verdt en applaus.

Jeg blir urolig for barnehagelærerprofesjonen når jeg hører: «Vi trenger ikke flere med utdanning, vi trenger flere folk» eller «Flere barnehagelærere betyr mer tid borte fra barna» fra andre barnehagelærere. Jeg har forståelse for at bemanningen er for dårlig, og at flere er skuffet over at strategien ikke sier noe konkret om hvordan bemanningen skal styrkes. Samtidig må vi huske på at barnehagen er en pedagogisk virksomhet (barnehageloven §2). Det sikres ikke gjennom å innføre pedagogiske programmer, men ved å sørge for at det er pedagoger som planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens aktiviteter. Det må finnes et faglig blikk som kan se alle barn i barnehagen.

Må ha tro på utdanning

Dersom barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, må det være flere ansatte gjennom større deler av dagen som har barnehagelærerutdanning. Det kan ikke være sånn i fremtiden at barnehagen er den eneste arbeidsplassen der du kan begynne å jobbe uten noe annet å vise til enn en godkjent politiattest. Det blir for tilfeldig, det er ikke til barns beste, og det er ikke en pedagogisk institusjon verdig. Vi må ha tro på at minst tre års utdanning betyr noe.

Ifølge Berit Bae trenger barn flere ansatte sammen med seg hele dagen, og flere med relevant barnehagefaglig bakgrunn. Ellers er det en risiko for at den kritiske bemanningssituasjonen vi har i dag, vil bidra til lære- vansker og sosiale problemer hos barna senere i livet. Videre skriver hun i en artikkel at hun håper at sentrale myndigheter og politikere erkjenner alvoret og risikoen i situasjonen, og at vi får en bemannings- og pedagognorm som er i samsvar med hensynet til barns beste. Jeg er hjertens enig. Vi barnehagelærere må selv tro at vi gjør en forskjell. Det er ingen andre yrkesgrupper som roper på flere ufaglærte kollegaer. Det bør heller ikke vi.

Litteratur

BAE, B. (2023). Bemanning og manglende hensyn til barns beste, utdanningsforbundet.no.

Powered by Labrador CMS