Å ta innover seg ulike kulturer og integrere dette i praksis innebærer at man får øye på flere måter å gjøre leken tilgjengelig på, sier forsker Marion Oen ved Høgskulen på Vestlandet

Dette vil føre til at flere barn deltar i leken

Svaret er en mer mangfoldig forståelse av hva lek er, viser studie.

Publisert

Ny forskning viser at vi trenger en mer mangfoldig forståelse av hva lek er. Det vil føre til at flere barn deltar i leken.

Vi har snakket med Marion Oen om hennes doktorgrad der hun undersøker hvilke handlingsmuligheter personalet i barnehagen har for å gjøre lek tilgjengelig

1. Hva skriver du doktorgrad om?

– Jeg jobber med en doktorgrad om hvordan ansatte i barnehagen kan arbeide for å gjøre leken mer tilgjengelig for barna. Barn har med seg ulike erfaringer og kompetanse. Jeg har jobbet som pedagogisk leder og migrasjonspedagog i mange år, og har erfart at det kan være utfordrende å inkludere barn med minoritetsbakgrunn i leken. Jeg gjør en systematisk litteraturgjennomgang der jeg undersøker hvordan barnehagelærerne tilrettelegger for lek. Jeg har også en aktiv forskerrolle, der jeg møter personalet i ulike barnehager og snakker om hva som gjøres i dag. Sammen ser vi etter nye muligheter og prøver dem ut i lek med barna. Vi ser etter det nyskapende og etter det vi kan videreutvikle.

LES OGSÅ: Dette er viktig for at barna i barnehagen skal oppleve fellesskap

Forsker Marion Oen ved Høgskulen på Vestlandet erfarer at vi trenger en mer mangfoldig forståelse av lek.

2. Hva har du funnet ut?

– Funnene viser foreløpig at det dominerer en felles forståelse av hva lek er – og hva lek bør være. Forståelsen av at leken er barnas arena, er viktig. Samtidig erfarer jeg at vi trenger en mer mangfoldig og interkulturell forståelse av lek. Vi må åpne opp for det som kommer fra andre steder, og for nye måter å forstå lek på. Det vil gi personalet et større repertoar av handlingsmuligheter.

Marion Oen (39)

Ansatt som offentlig ph.d.-stipendiat i Bergen kommune ved etat for barnehage. Tar doktorgrad ved Høgskolen på Vestlandet.

Doktorgrad: studier av danning og didaktiske praksiser

Mål med forskningen: å undersøke hvilke handlingsmuligheter personalet i barnehagen har for å gjøre lek tilgjengelig

3. Hva tror du din forskning vil bety for barnehagene i Norge?

– Jeg ønsker at forskningen skal bidra til at ansatte i barnehagen får en mer systematisk og teoretisert oversikt over hvordan de kan gjøre lek mer tilgjengelig for alle barn. Det vil bidra til å gi den enkelte barnehageansatte et større handlingsrepertoar i arbeidet med leken. Dette vil igjen kunne føre til at flere barn vil delta i leken.

Les også: Det er for mange regler i barnehagen

4. Hva har overrasket deg mest i forskningsarbeidet så langt?

– Jeg har blitt overrasket over at det finnes så mange måter å forstå lek på – og hvor vanskelig det er å definere lek teoretisk. Samtidig erfarer jeg at personalet i barnehagene har en felles forståelse av hva lek er. Det er bra, men forståelsen av lek i barnehagen må utvides. Vi må fylle på med flere ulike forståelser. Det å ha en interkulturell forståelse av lek er positivt. Å ta innover seg ulike kulturer og integrere dette i praksis innebærer at man får øye på flere måter å gjøre leken tilgjengelig på.

LES OGSÅ: Sang kan bidra til et mer mangfoldig språk i barnehagen

Derfor er denne doktorgraden viktig

Studien til Oen tilfører viktig kunnskap om hvordan barnehagelærere kan gjøre leken mer tilgjengelig for alle barna i en interkulturell gruppe, sier professor Elin Eriksen Ødegaard ved Høgskulen på Vestlandet

– Ekspertgruppen for barnehagelærerrollen pekte i en rapport fra 2017 på flere punkter som må styrkes. Oens studie svarer på flere av disse. Studien tilfører blant annet viktig kunnskap om hvordan barnehagelærere kan gjøre leken mer tilgjengelig for alle barna i en interkulturell gruppe, sier Elin Eriksen Ødegaard. Hun er professor i barnehagepedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet og ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på Universitetet i Tromsø.

Powered by Labrador CMS