Trivselen er høyere der barna har tilgang på et naturområde i barnehagen, sier forsker Ole Johan Sando ved DMMH.

Det fysiske miljøet i barnehagen har stor betydning for barns fysiske aktivitet og trivsel

– Vi har for lite kunnskap om sammenhengen mellom barnehagens fysiske miljø og barnas lek og trivsel, sier barnehageforsker Ole Johan Sando.

Publisert Sist oppdatert

Som lærer i fysisk aktivitet og helse ved barnehagelærerutdanningen ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) har Ole Johan Sando erfart at fysisk aktivitet er en viktig del av leken i barnehagen.

Ole Johan Sando (34)

Fra: Dronning Mauds Minne Høgskole.

Disputerer: I 2020.

Doktorgrad: «Barnehagens fysiske miljø – og barns trivsel og fysiske aktivitet». Prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt, EnCompetrense, finanisert av Norges forskningsråd.

Mål med forskningen: Å utvikle ny kunnskap om det fysiske miljøet, både ute og inne i barnehagen – og om hvordan miljøet påvirker barns trivsel og fysiske aktivitet.

Han opplever imidlertid at vi har for lite kunnskap om sammenhengen mellom barnehagens fysiske miljø og barnas lek og trivsel. Ole Johan har undervist ved barnehagelærerutdanningen siden 2010 og har i løpet av de ti årene sett en positiv utvikling av norske barnehager, men har savnet mer kunnskap om hva et godt barnehagemiljø innebærer.Dette har han gjort noe med gjennom arbeidet med sin doktorgrad.

Barnehagemiljø som fremmer lek

Ole Johan Sando har sett på hvordan barna bruker det fysiske miljøet, inne og ute, i barnehagen – og erfarer at et miljø som fremmer lek, er positivt for trivselen.

– Når barn leker, har de ofte høyere trivsel. Derfor er det så viktig at miljøet inspirerer barna og er tilrettelagt for lek, sier forskeren, som har sett at det å få utløp for aktivitet og bevegelse, også innendørs i barnehagen, er viktig for trivselen.

Forsker Ole Johan Sando.

Trivselen er høyere i de barnehagene der man har et område med mulighet for fysisk aktivitet integrert i avdelingen, ifølge forskeren.

– På den måten kan barna selv regulere behovet for aktivitet og hvile, sammenlignet med om barnehagen har et spesialrom for fysisk aktivitet de har tilgang på et par ganger i uken, sier Sando. Ute har Ole Johan sett at trivselen er høyere der barna har tilgang på et naturområde.

– Naturen byr på spennende materialer og er rik på lekemuligheter. Stier og åpne skogsområder på barnehagens uteområde er positivt for fysisk aktivitet.

Sykler er ikke alltid bra

Litt overrasket er han over at det å ha sykler tilgjengelig ute ikke nødvendigvis fremmer fysisk aktivitet.

– Det kan skyldes at en del barn som ikke har noen å leke med, ofte blir sittende lenge på en sykkel. Sykkelsetet blir et oppholdssted. Det er viktig for ansatte å være oppmerksom på at det å sitte på en sykkel ikke nødvendigvis betyr at barnet er i fysisk aktivitet eller inkludert i leken, sier forskeren.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 2 2020.

Sando ser at det å være oppmerksom på at alle barn er inkludert i lek og fysisk aktivitet, er positivt for trivselen og helsen deres.

– Dette er en krevende, men en veldig viktig jobb for ansatte i barnehagen, sier Sando.

Professor ved DMMH, Ellen Beate H. Sandseter, understreker at behovet for kunnskap om betydningen av barnehagens fysiske miljø er viktig og nødvendig:

– Ole Johans fokus på sammenhengen mellom det fysiske miljøet i barnehagen og barns trivsel og fysiske aktivitet, basert på så stort og omfattende datamateriale – både med kvantitativ og kvalitativ tilnærming – bidrar til økt kompetanse, sier hun fornøyd.

Litt overrasket er forsker Ole Johan Sando ced DMMH over at det å ha sykler tilgjengelig ute ikke nødvendigvis fremmer fysisk aktivitet i barnehagen. – Det kan skyldes at en del barn som ikke har noen å leke med, ofte blir sittende lenge på en sykkel. Sykkelsetet blir et oppholdssted, sier han.
Powered by Labrador CMS