Empty article - Title
Blomsterfaget skal få ny drakt i 2020 og blir nå faget frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Her fra blomsterdekoratørenes opplæringskontor på Skøyen.
Blomsterfaget skal få ny drakt i 2020 og blir nå faget frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Her fra blomsterdekoratørenes opplæringskontor på Skøyen.

Slik skal skolene forberede seg på fire nye yrkesfag

Læreplanene for de nye fagene ble lagt fram bare fire dager før søknadsfristen gikk ut!

Publisert

Allerede til høsten skal norske skoler tilby elever undervisning i fire nye yrkesfag. Læreplanene for de nye fagene ble lagt fram bare fire dager før søknadsfristen gikk ut.

De nye læreplanene for yrkesfag ble lagt fram i 27. februar, og allerede 1. mars var fristen for elevene som ville søke seg til ett av de nye fagene.

– Selv om læreplanene først var klare kort tid før søknadsfristen til videregående, har elevene hatt tilgang til overordnet informasjon om de nye utdanningsprogrammene på vilbli.no, skriver seniorrådgiver Ole Christian Norum i en mail til Yrke.

– Skolens rådgivere er også viktig her. De kan gi informasjon om de ulike utdanningsprogrammene og hjelpe elevene til å gjøre riktig valg, legger han til.

De fire nye yrkesfagene er «frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign», «håndverk, design og produktutvikling», «informasjonsteknologi og medieproduksjon» og «salg, service og reiseliv».

– Skoleeier har stort ansvar

De nye læreplanene for vg1 skal tas i bruk fra skolestart 2020. I tillegg til de fire nye fagene, er det lagt fram læreplaner for de gode gamle: «bygg- og anleggsteknikk», «elektrofag», «helse- og oppvekstfag», «naturbruk», «restaurant- og matfag» og «teknikk og industriell produksjon».

– Hvordan skal skolene nå forberede seg på å ta de nye læreplanene i bruk allerede fra høsten av?

– Skolene bør allerede nå planlegge og forberede seg på hvordan de skal ta i bruk de nye læreplanene, her har skoleeier en viktig rolle. Det er opp til den enkelte skoleeier og skole å vurdere hvor mye tid og ressurser de setter av til planleggingen. Men det er viktig at skoleeier legger til rette for at skolene får mulighet til å sette seg inn i og ta det nye læreplanverket i bruk på en god måte, skriver Norum.

Utdanningsdirektoratet påpeker at skoleeieren har ansvar for at elevene får opplæring i tråd med læreplanene, og sørge for at skolene har riktig kompetanse.

– Et viktig bidrag fra skoleeier er å støtte samarbeid og arbeid på den enkelte skole og på tvers av skoler, for å bidra til læring og erfaringsdeling. For å lykkes med dette, må skolene selv være aktive og dele erfaringer.

Skolene og skoleeierne kan også støtte seg på to kompetansepakker Utdanningsdirektoratet har satt sammen.

– Den ene skal støtte skolene i å forstå, tolke og bruke nytt læreplanverk. Den andre skal støtte arbeidet med teknologi, programmering og algoritmisk tenkning.

Det er også opprettet en egen Facebook-gruppe for skoleledere og lærere som ønsker å utveksle erfaringer, stille spørsmål og dele råd på tvers av skoler. Den heter «Nye læreplaner – for deg som vil dele erfaringer med andre» og har foreløpig i overkant av 9.000 medlemmer.

Grønt skifte

Utdanningsdirektoratet la i slutten av februar fram de nye læreplanene for vg1 yrkesfag. Der er det fire nye fag, som elever kan søke plass på allerede fra i vår.

Utdanningsdirektoratet trekker fram tre hovedpunkter som viktige endringer i de nye læreplanene. Det er grønt skifte i yrkesfagene, tidligere spesialisering og mer vektlegging av teknologi.

– Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass, og dette går igjen i nesten alle utdanningsprogrammene. Bærekraftig utvikling er spesielt relevant for yrkesfagene. Det handler om at elevene må lære å vurdere materialer og kjemikalier, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige temaer som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene, heter det fra Utdanningsdirektoratet.

Vg2 og vg3 til høsten

Arbeidet med læreplanene for vg2 og vg3 vil fortsette fram til de legges ut for høring til høsten. Ett av målene med den nye læreplanstrukturen er at yrkesfagelevene skal bli mer spesialiserte enn de er i dag.

– Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt vil lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene det hører hjemme i, opplyser Utdanningsdirektoratet.

– Det elevene lærer må være relevant for det arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om teknologi. De må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for teknologiske utviklingen av fagområdet.

Faget «frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign» skal ifølge Utdanningsdirektoratet være et praktisk skapende fag, med et verksted som læringsarena.

– Et verksted kan også være en salong eller en læringsarena der eleven kan utforme tjenester og oppøver kundeveiledning. I faget er det også lagt vekt på at elevene skal få innsikt i hvordan partene i arbeidslivet samarbeider og større mulighet til samhandling med lokalt næringsliv. Her kan elevene øve på initiativ, nytenkning og kreativitet, risikovilje, selvtillit, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. Kompetansemålene gir handlingsrom og mulighet for å tilpasse og organisere opplæringen lokalt.

Mange muligheter

Faget «håndverk, design og produktutvikling» beskrives som et skapende og praktisk fag, som leder til hele 42 ulike, tradisjonelle håndverksyrker.

– Programfagene skal bidra til å gi elevene en grunnleggende forståelse av arbeidsprosesser i et eller flere håndverksfag, fra idé til ferdig produkt. Eleven skal designe, utvikle egne produkter, arbeide etter arbeidstegninger, mønster og oppskrift og også få mulighet til å gjenskape og reprodusere tradisjonelle håndverksprodukter.

Det nye mediefaget «informasjonsteknologi og medieproduksjon» som skal gi medieelever innsikt i IT-spørsmål, og IT-lærlingene grunnlag for å kommunisere hvordan de tekniske løsningene faktisk fungerer.

– Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et helt nytt utdanningsprogram som er et barn av den teknologiske utviklingen. I utdanningsprogrammet vil elevene få jobbe med programmering, utvikling av apper, fortelle historier på sosiale medier, lage interaktive design og alt det tekniske som gjør at dette er mulig.

Transport og logistikkfagene flyttes over til TIP, og det gjør det nye faget «salg, service og reiseliv» mer spisset inn mot service og tjenesteyting.

– Faget skal i større grad motivere elevene til å tenke kreativt og ha med seg et innovativt blikk inn i produkt- og salgsprosesser. I denne sammenhengen blir kompetanse i teknologiske og digitale hjelpemidler viktig. Sikkerhetsfaget har også fått en tydeligere plass i utdanningsprogrammet.

Powered by Labrador CMS