Norsk forskning om barnehagens betydning får internasjonal oppmerksomhet. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Norsk forskning om barnehagens betydning får internasjonal oppmerksomhet. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Det er trygt å starte i barnehagen som ettåring

Ettåringer blir ikke mer aggressive av å være i barnehagen, viser en stor studie fra Atferdssenteret.

Det er ikke sant at ettåringer tar skade av å være i barnehagen, uttaler forskergruppen som står bak Atferdssenterets store studie Barns sosiale utvikling.

Denne saken finner du også i Første steg nr.2/2017

– Studiens formål er mer enn å undersøke om ettåringer trygt kan begynne i barnehage. Den skal også gi oss kunnskap slik at vi kan bedre barns oppvekst og forebygge atferdsvansker, sier Henrik Daae Zachrisson, en av forskerne i studien. Atferdssenteret er en del av Universitetet i Oslo.

Ett resultat av studien, publisert i tidsskriftet Psychological Science, er at man etter Zachrissons mening har vist at barnehageopphold for så små barn ikke gjør barn mer aggressive.

 

Oppmerksomhet i USA

– Dette er blitt diskutert siden slutten av 1970-tallet, da barnehager ble vanlige. Påstandene oppstår først og fremst i USA, men også i Norge, sier Zachrisson, som sier bekymringene sjelden kommer fra barnehagelærerne, men heller fra barnepsykologene.

Norsk forskning om barnehagens betydning får internasjonal oppmerksomhet. Da Zachrisson og kollegaen Eric Dearing fikk publisert en artikkel i tidsskriftet Child Development hvor de viser at barn ikke blir mer utagerende selv om de tilbringer lange dager i barnehagen, førte det til en artikkel i New York Times. Der skrev journalisten at amerikanske mødre ikke lenger trengte å ha dårlig samvittighet for å ha plasserte barnet i barnehagen, når de er på jobb.

 

Savnet norsk forskning

Studien Barns sosiale utvikling er ledet av professor Terje Ogden. Han så behovet for å studere norske barn, fordi mesteparten av kunnskapen vi har om barns utvikling kommer fra USA.

Fra 2006 har forskerne fulgt over 1100 barn fra spedbarns- til skolealder. De har samlet informasjon om blant annet utvikling av aggresjon og sosial kompetanse, men også om forhold i familien, barnehagen og skolen.

I studien av barnehagestart valgte forskerne å se på aggresjon, fordi aggresjon som konsekvens av tidlig barnehagestart har hatt stort fokus i en rekke år. Studien pågår fortsatt.

Hvis det skulle vise seg at aggresjon skulle bli en konsekvens av tidlig barnehagestart i andre land enn Norge vil studien, etter Zachrissons mening, innebære at ett års foreldrepermisjon etterfulgt av start i en god barnehage, kan bidra til å hindre en slik uønsket utvikling.

 

Skeptisk Greve

– Det er bra at forskning viser at barnehage ikke er skadelig for små barn, men jeg stiller spørsmål ved
undersøkelsens vektlegging av aggresjon, sier Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Det at små barn viser motstand, er en demokratisk rettighet.
Selvregulering må ikke gå på bekostning av barns rett til å reagere på urettferdig behandling, sier hun.

 

 Les mer om studien på:  www.barnssosialeutvikling.no