Live stammer og har en språkforsinkelse, men det er ingen diagnose. I Jarenga barnehage følges hun tett av ergoterapeut Caroline Holthe Aakre, som hun har fått et helt spesielt forhold til.

Lekegrupper er viktig for Live som stammer

Live (6) stammer. Med god hjelp av lekegrupper og ansatte som støtter henne, kan hun delta i leken med andre barn.

Publisert

Live har språklydvansker i kombinasjon med stamming. Det betyr at det kan være krevende for Live å få ordet i større grupper i barnehagen – eller alene med barn dersom de ikke forstår hva hun sier, og mister tålmodigheten. Det er også vanskelig å oppfatte hva som blir sagt, når mange snakker samtidig.

– Live har svært utydelig tale. Det gjør at mange ikke forstår hva hun sier. Da er jeg i nærheten og bidrar til at leiken ikke stopper opp, sier ergoterapeut Caroline Holthe Aakre i Jarenga barnehage i Bærum. Hun følger Live tett i barnehagen.

Balanse mellom lek og jobb

Live (6) forteller at hun liker seg så godt i barnehagen at hun ikke har lyst til å begynne på skolen. Hun har ikke én bestevenn, men sier at hun er glad i – og leker med – mange av jentene og guttene i barnehagen. Det aller morsomste i barnehagen er det hun gjør sammen med ergoterapeut Caroline og spesialpedagog Henriette Johnsrud Wedén.

– Dagene til Live planlegges mer detaljert enn det du vanligvis ser i barnehagehverdagen, sier Wedén. I jobbøktene arbeider Live med materiell fra logoped Christine Fenne Nielsen i Bærum kommune, som sammen med Aakre har fokus på den språklige delen av Lives utfordringer.

I Lives lekegrupper er alltid ergoterapeut Caroline Holthe Aakre (t.v.) eller spesialpedagog Henriette Johnsrud Wedén med for å støtte Live og for å hjelpe til hvis leken stopper opp.

– Vi så at Lives utfordringer begrenset lekeferdighetene hennes etter hvert som barna ble eldre og leken utviklet seg til nivåer med et mer komplisert språk, sier Wedén og legger til at språket er en stor og viktig del av leken.

Rollelek med rammer

Wedén og Aakre jobber sammen med Live med den sosiale kompetansen. De legger opp til gode relasjonserfaringer blant annet i lekegrupper der Live er sammen med ett til to andre barn.

– Lekegruppene gjør det enklere for Live å delta i leken hele veien. Det er ikke for mange barn å forholde seg til, noe som gjør det lettere å henge med i lekens utvikling, sier Wedén. Hun forteller at Live, til tross for de språklige utfordringene, er en veldig sosial jente som har mange venner i barnehagen. I lekegruppene har barna rollelek, som familie- og butikklek.

Det er logoped Christine Fenne Nielsen som utarbeider materialet ergoterapeut Caroline Holthe Aakre (t.h.) og Live jobber med i barnehagen.

– Vi avtaler rollene og hva leken skal handle om i forkant. Det gir Live noen hjelpemidler og rammer for hvordan leken kan gjennomføres, sier Wedén.

Hva er stamming?

Stamming er en taleflytvanske. Det vil si brudd i talen i form av gjentakelser, forlengelser og/eller blokkeringer av lyder og småord, for eksempel «b-b-bilen, bi-bi-bilen» og «jeeeeeeg».

Stamming kan også være mer synlig adferd som blunking, grimaser, nikking eller tramping.

Stamming er også usynlig atferd som at man bytter ut ordet man egentlig vil si, eller at man lar være å snakke i for eksempel samlingsstund.

Kilde: logoped Christine Fenne Nielsen

Hun eller Aakre er med i lekegruppene for å hjelpe til med kommunikasjonsutfordringer, og for å bidra til å utvikle leken der de ser at barna trenger veiledning. Frilek med støtte er også en viktig del av barnehagehverdagen til Live. Det betyr ikke at det alltid skal være en voksen med i leken til Live, men at det er en voksen i nærheten som kan bistå raskt når det trengs.

Vil ikke gripe inn for mye

– De som er mest sammen med Live, forstår henne i stor grad – og så er jeg er i nærheten for å støtte henne slik at samtalen og leken ikke stopper opp, sier Aakre. Live bruker Aakre mye som tolk, både bevisst og ubevisst.

– Det er en vanskelig balansegang. For jeg ønsker ikke å gripe for mye inn i leken og heller ikke at Live skal bli for avhengig av meg, sier Aakre. Live har mye språkglede, et stort ordforråd og god språkforståelse, ifølge Wedén. Hun sier det å ha et godt forhold til foreldrene er viktig for å kunne hjelpe barn med språk- og talevansker. PPT, kommunal logoped og Statped er også en del av laget. Logoped Nielsen råder barnehageansatte til å sette søkelys på innholdet i det barnet sier, og ikke hvordan det sies. Styrer Mari Jensen sier det er viktig å ta magefølelsen på alvor og å søke hjelp hvis du opplever at et barn sliter.

Gi barnet som stammer, tid til å prate, og vis at du lytter, råder logopedene Karoline Hoff (f.v.) og Tone Merethe K. Kvalø i Statped.

– Trygge, stabile voksne – og minst mulig endring – er det aller beste for barna, sier styreren.

Spent på skolestart

Mor Ragnhild Fanuelsen og far Lars Kristian Salvesen opplevde allerede da Live var seks måneder at noe var annerledes med henne enn de to andre barna. Live lå hele tiden litt etter i utviklingen, og de fikk god hjelp av en helsesykepleier og PPT.

– Live lar seg ikke affisere av om andre ikke skjønner alt hun sier. Dette skyldes mye det at Caroline har vært tilgjengelig – og sett og forstått Live. Hun har hjulpet til i leken og lagt til rette for et godt samspill mellom barna, sier Fanuelsen. Nå er både Live og foreldrene spent på skolestart til høsten.

– Teamet rundt Live og velviljen til å hjelpe henne oppleves som helt unik, sier foreldrene Ragnhild Fanuelsen og Lars Kristian Salvesen.

– Vi er veldig takknemlige for alt det barnehagen har investert i Live. Teamet rundt og velviljen til å hjelpe henne oppleves som helt unik, sier Fanuelsen.

Moren håper Live vil få den støtten hun trenger, på skolen for å utvikle seg godt videre.

Råd når barnet stammer

Anerkjenn stamminga. Om du ser at barnet strever, anerkjenn det ved å si «det var litt vans- kelig for deg å si» eller «der satt du litt fast».

Vær åpen. Det skader ikke å snakke om stamming på en barnevennlig måte.

Gi barnet tid til å prate, vis at du lytter og er interessert i det barnet sier.

Speil barnet. Legg språket ditt på samme nivå som barnets og utvid gjerne. Sier barnet «grønn bil», kan du si «den grønne bilen kjører». Du retter ikke på barnets uttalefeil, men bekrefter med riktig uttale.

Se barnets styrker utenfor språket og fremhev disse.

Viser barnet følelser knyttet til egen tale, og rett tiltak mot reaksjonene og ikke språk- og talevanskene.

Ingen snakker perfekt. Legg gjerne inn talebrudd når du snakker, for å vise andre eksempler på ikke-flytende tale.

Kilder: statped.no og Karoline Hoff og Tone Merethe K. Kvalø, begge logopeder og seniorrådgivere i Statped

Barnehagens beste råd

Ta magefølelsen på alvor og søk hjelp hvis du opplever at et barn sliter.

Skap et godt tillitsforhold til foreldre, og ha en god dialog.

Finn de rette ansatte, som er motivert til å være tett på.

Sørg for en god rolleavklaring: Hvem skal gjøre hva?

Sørg for kontinuitet: Trygge, stabile voksne – og minst mulig endring – er det aller beste for barna.

Kilde: styrer i Jarenga barnehage Mari Jensen

Powered by Labrador CMS