Axel Ludvig Häggblom (4 år), Iben Helene Nøkleby (4 år), Aria Elanor Gjørv (5 år) og Emily Rose Zacour (4 år) tar en pause i skogen på vei til Tangen for å spise litt av den syrlige planten gjøksyre.

I denne barnehagen lager barna sin egen lekeplass i naturen

–Har du funnet deg en pinne, har du funnet en leke for dagen. Den kan være en tryllestav, leiv, bil, båt eller en venn, forteller fungerende styrer Siri Katrine Austad.

Publisert

NaKuHel-barnehagen er en friluftsbarnehage i Asker, der navnet står for natur (Na), kultur (Ku) og helse (Hel). Selv om barnehagens friluftsprofil er mer synlig, er barnehagen opptatt av å se natur, kultur og helse i sammenheng i aktivitetene de gjør.

– Vi er nøye med ikke å planlegge dagen i hjel med aktiviteter, men også ha tid til å møte barnas undring og behov i samsvar med deres erfaringer den dagen. Vi tilpasser aktivitetene etter barna og deres behov, ikke omvendt, sier pedagogisk leder og vikarierende styrer Kristian Gjørv, som også har master i drama og arrangerer eventyrstunder og teater.

Når pinnen blir en tryllestav

Barnehagens motto er «Naturen er vår lekeplass».

– Vi benytter oss av få ferdige leker, men lar barna utvikle kreativiteten ved å skape sin egen lekeplass eller sine egne leker, sier Siri Katrine Austad, pedagogisk leder og vikarierende styrer.

– En busk er ikke bare en busk; den kan være et slott, et hus, en bil, en borg eller et sykehus. Pinner er noe av det viktigste et NaKuHel-barn har. Har du funnet deg en pinne, har du en leke for dagen. En leke du kan leke variert og utviklende med; den kan være tryllestav, sleiv, bil, båt eller en venn, forteller Siri Katrine. Barna er også med på matlagingen.

Pedagogisk leder og vikarierende styrer Siri Katrine Austad sammen med Emily Rose Zacour (4 år) på en naturhuske barnehagen har laget selv.

– Jeg synes gulrøtter er kjempegodt, sier Aria Gjørv (5) mens hele gjengen er i gang med å sette poteter.

Barna blir kreative

Siri forklarer at det å ha et brennende ønske om å være ute en hel dag, i snø, regn, blest og sol, er et minimumskrav til de som jobber i barnehagen. De ønsker personer med ulik kunnskap og er opptatt av mangfold.

Anna Häggblom setter stor pris på at barna Axel Häggblom (4) og Valter Häggblom (6) får utviklet sin kreativitet i naturen.

– Det er viktig og avgjørende for de voksnes trivsel og egenverd at vi spiller på hverandres sterke sider, legger Kristian til. Barnehagen har praksiselever fra videregående og personer på arbeidstrening. Alle må levere politiattest og blir møtt med de samme forventninger til atferd og oppførsel rundt barn som andre ansatte. Personer på arbeidstrening er alltid sammen med en ansatt i barnehagen.

– Vi synes det er herlig at barna er så mye ute, og at de lærer seg å forstå naturen. Vi opplever at guttene har blitt veldig kreative, og de finner alltid noe å leke med, sier Anna Häggblom, mamma til Axel (4) og Valter Häggblom (6).

Axel Ludvig Häggblom (4) og Iben Helene Nøkleby (4) viser stolt fram de nybakte, økologiske rundstykkene de har vært med å bake i barnehagen.

Lærer om naturen

Siri og Kristian forklarer litt mer om grunnpilarene, natur, kultur og helse.

Mye av dagen tilbringes på den gamle husmannsplassen Tangen, som ligger en halvtimes skogstur fra barnehagen. På veien dit forteller Axel Häggblom (4) at huggormen hører at vi tramper og prater, og skjønner at den skal gå et annet sted. Barnehagen er på vannet med båt og tar med barna på både korte og lange turer.

– Vi tar oss tid til å lytte til og lære av naturen. Vi ser på fugler, insekter og blomster og har med oppslagsbøker, forteller Siri. De planter grønnsaker, høster og spiser dem, lager mat på bål når det er tillatt, bruker utedo og henter vann til oppvask fra Semsvannet.

Pedagogisk leder og vikarierende styrer Kristian Gjørv dramatiserer Bukkene Bruse ved hjelp av dukketeater for Iben, Axel, Emily og Aria.

– Vi viser barna hvordan vi kan leve i pakt med naturen; vi kildesorterer søppel, knekker ikke av levende grener fra trærne og hjelper meitemarker tilbake i blomsterbedet så de kan lage god jord, sier Siri.

Kultur og helse

– Gjennom tradisjonelle sanger, sangleker, rim og regler, eventyr og fortellinger, blir barna bedre kjent med vår egen kulturhistorie, forteller Kristian. Formingsaktivitetene veksler mellom å ha et klart definert mål, og mer sanselige aktiviteter, der selve prosessen er målet. Hver uke har barnehagen musikklek, og i løpet av året har de flere utflukter der barna får besøke ulike kultursteder, som Barnekunstmuseet i Oslo, Asker museum, biblioteket og operaen i Oslo. Barnehagen er også opptatt av barnas helse.

Pedagogisk leder og vikarierende styrer Siri Katrine Austad på vei til husmannsplassen Tangen sammen med Aria (foran) og Iben.

– Gjennom natur og kultur fremmer vi barnas fysiske og psykiske helse. Det bidrar til at barna blir robuste. Gjennom sunn mat, bevegelse i natur, god trivsel og vennskap oppnår vi god helse. Vi er ikke så opptatt av klokka, men veksler mellom aktivitet og ro, så barna får tid til å la hver opplevelse synke inn, sier Kristian.

NaKuHel friluftsbarnehage

Barnehage i Asker kommune.

Den er fra 2005 eid og drevet av foreldre.

Den har to avdelinger: 5 voksne på 21 barn 3–6 år.

3 voksne på 9 barn 0–3 år.

Det er ikke bussforbindelse til barnehagen.


NaKuHel-senteret i Asker

Det ble etablert i 1994 av lege og professor i samfunnsmedisin Gunnar Tellnes.

Det er en stiftelse og er basert på erkjennelsen av at det i møtet mellom natur og kultur ligger en kime til både positive og negative konsekvenser for helse, miljø og livskvalitet.

Senteret ser et ubenyttet potensial for å bedre folkehelsen i natur- og kulturaktiviteter, og dette er grunnpilaren i NaKuHels virksomhet.

Senteret drives som et samarbeid mellom frivillige, personer i arbeidspraksis og ansatte og tilbyr over 30 ulike natur- og kulturaktiviteter.

Senteret jobber ut fra FNs bærekraftsmål, som handler om å ta vare på det enkelte mennesket, samfunnet og miljøet på en måte som ikke er skadelig eller nedbrytende men er utviklende.

Les mer: nakuhel.no

Kilde: Siri Katrine Austad

Powered by Labrador CMS