Barnehagelærerstudentene lærer altfor lite om overgrep og om barns seksualitet

Debatt. Mer kunnskap vil gi barna bedre seksuell helse og kan forhindre overgrep.

Publisert Sist oppdatert

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) blir 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år enten av voksne eller jevnaldrende. Dette er urovekkende høye tall. Vi som barnehagelærerstudenter mener det mangler kunnskap om barns seksualitet i norske barnehager, og at vi har altfor lite om det i utdanningen. 

Mer kunnskap hos barnehagelærerne vil igjen bidra til at barna får mer kunnskap om egen seksualitet, om egne grenser og om overgrep. 

Eksponert via sosiale medier

Barnehagelærer og sexolog Wiede Aasland mener at mer kunnskap om barns seksualitet kan hjelpe barn å respektere egne og andres grenser. De kan lære at «jeg eier min kropp, og du eier din kropp» og «hvem kan ta på meg og hvor, og hvem kan ta på deg og hvor.»

Behovet for mer kompetanse er større enn noen gang, fordi barna blir eksponert for sosiale medier allerede fra tidlig alder. Barns første møte med seksualitet skjer ofte gjennom internett. For at barna skal få et naturlig forhold til seksualitet, bør det skje i trygge omgivelser, som kan bidra til at barna blir trygge i egen kropp. 

Derfor er vår kunnskap om barns seksualitet og grensesetting viktig, for at barna skal lære om egne og andres grenser, ikke oppleve skam og være godt rustet for det de møter i samfunnet.

Barns seksualitet

Det er viktig og naturlig for barns seksuelle helse og utvikling at de utforsker og er nysgjerrige. 

Vi må sette et klart skille mellom barns seksualitet og voksnes seksualitet. Barns seksualitet handler ikke om at barn nødvendigvis utfører seksuelle handlinger. Barn som har mye kunnskap om seksualitet, har større sannsynlighet for å debutere senere seksuelt enn de som har lite kunnskap.

Barn må lære at hemmeligheter som gir sommerfugler i magen, kan de holde hemmelig, mens hemmeligheter de får vondt i magen av, må de fortelle til en trygg voksen. Overgriperens største fiende er barn med mye kunnskap, kontra sårbare barn, som ofte er de mest utsatte.

Tabu og skam

De voksnes egne holdninger kan føre til tabu og skam. Utdaterte og gamle holdninger om barns seksualitet er noe vi ofte ser i barnehagen. Vi opplever at mange synes det kan være ubehagelig å snakke om, eller at det blir helt stille i rommet når temaer knyttet til barns seksualitet blir tatt opp. 

Grensesetting er viktig for at barna skal få en forståelse av at de eier sin egen kropp, og at et nei er et nei. Det er derfor viktig at barnehageansatte lærer barna at voksne ikke skal ta på barns intime områder. Unntaket er for eksempel bleieskift. I tillegg skal ikke barn ta på voksnes intime områder i det hele tatt. 

Vi må lære barna å sette grenser for seg selv og lære at vi må akseptere hverandres grenser. Grensesetting starter tidlig hos barn. Hvis du sier: «Gi bestefar en klem, hvis ikke blir han lei seg», og du ser at barnet ikke vil, kan barnet føle seg tvunget til å gi bestefar en klem. Vi har allerede da lært barnet at den grensa de har satt for seg selv, ikke er viktig. Dette er noe mange barn og voksne kan kjenne seg igjen i. 

Barns seksuelle lek

Barn har en naturlig nysgjerrighet rundt både egen og andres kropp. De vil ganske tidlig utforske det som kalles seksuell lek. Doktorlek, mor-far-barn-lek og annen utforskning av kroppen er helt normalt. Men nakenhet er noe de voksne ofte syns er vanskelig. 

Hvordan reagerer du hvis et barn går naken i barnehagen? Voksnes reaksjon er viktig for ikke å påføre barnet skam. Du må stoppe seksuell lek hvis et barn ikke er med frivillig, eller hvis gjenstander blir puttet i ulike kroppsåpninger. Vi er barnehagelærerstudenter som er ferdig utdannet i år, og i løpet av vårt studium har vi kun hatt tre obligatoriske foredrag rundt temaet. Dette kan bli en stor utfordring når vi skal ut i arbeidslivet.

Vi møter muligens mange som har langt mindre kunnskap enn oss, og som kanskje er del av en kultur der det ikke er lett verken å ta opp eller snakke om barns seksualitet. Vi mener derfor det er viktig med mer kunnskap om barns seksuelle helse hos barnehageansatte, slik at vi kan bidra til at barn får et trygt og godt forhold til sin egen kropp.

Powered by Labrador CMS