Barnehagelærer Sheila Wakes sier hun og grunnskolelærerne gjør mye av det samme i barnehagen, men det er som oftest barnehagelærerne som tar seg av bleieskiftene.

Barnehagelærer Sheila har bare ansvar for barn under to år i barnehagen

De eldre barnehagebarna i England tar grunnskolelærerne seg av.

Publisert

På småbarnsavdelingen Willow Room i den engelske barnehagen South Acton Children’s Centre i London har smårollingene spist frukt, og barnehagelærer Sheila Wakes henter fram papir og malesaker.

– Vi er fire barnehagelærere som hver har ansvar for tre barn under to år. Vi deler på oppgaver som bleieskift, plastring av sår eller dekking av bord, forteller Sheila, som har jobbet 30 år i barnehagen. Hun er del av et stort team i barnehagen, der alle har definerte roller som barnevernspedagog, fysioterapeut, logoped, ergonom, grunnskolelærer og kokk.

Ingen ufaglærte

I England begynner barn på barneskolen i fireårsalder, og det er et ønske om at barna, som Rowan, skal være skolemodne når de forlater barnehagen, forteller grunnskolelærer Seibina McLaggen

Barnehagen er Londons største og har 29 barnehagelærere, 3 faglærte assistenter og 3 grunnskolelærere. Barnehagen ansetter ingen ufaglærte, og alle ansatte har minst to års utdanning. I England er det et lovbestemt krav om 50 prosent barnehagelærere. Barnevernspedagogene, fysioterapeutene, logopedene og ergonomene er tilknyttet avdelingene for barn med spesielle behov. Mens barnehagelærerne har ansvaret for barnas utvikling for de minste barna, har grunnskolelærere ansvar for barnas utvikling fra de er to år til de begynner på skolen i fireårsalderen. Avdelingslederen tar seg av papirarbeid og administrative oppgaver. På kjøkkenet disker kokken opp med frokost og varmretter med dessert til lunsj og middag.

Lærerne gjør papirarbeidet

Når barnehagebarna er to år, bytter de til en av avdelingene i bygget ved siden av. Der har grunnskolelærerne ansvaret for det pedagogiske og akademiske opplegget. En av dem er Seibina McLaggen. I England begynner barn på barneskolen i fireårsalder, og det er mye fokus på at barna skal være skolemodne når de slutter i barnehagen. Grunnskolelærer Seibina McLaggen vil heller jobbe i barnehagen enn på skolen.

– Her kan jeg hjelpe familier, slik at de igjen kan hjelpe barna sine til å bli klare for det mer formelle skolesystemet, sier Seibina. Hennes rolle er å støtte barnehagelærerne.

De siste årene er det fokus på akademisk læring selv hos de minste i engelske barnehager. Barna får utforske tallbegreper, som å finne dinosaurer og kongler – under fri lek ute

– Jeg planlegger innholdet, og sørger for at barnehagelærerne føler seg trygge nok til å inkludere akademisk læring i barnehagen, sier hun. Grunnskolelærerne og barnehagelærerne deler de daglige oppgavene mellom seg.

– Vi gjør stort sett det samme, men siden grunnskolelærerne har mye papirarbeid, er det som oftest barnehagelærerne som tar seg av bleieskiftene, sier barnehagelærer Sheila Wakes.

STORBRITANNIA

• Ulike yrkesgrupper: rektor, avdelingsledere, barnehagelærere, grunnskolelærere, fagutdannede assistenter, barnevernspedagoger, fysioterapeuter, logopeder, ergonomer, kokk, vaktmester, rengjøringshjelp

• Utdanning: Barnehagelærere: minimum fagutdannelsen NVQ, nivå 3 (ca. 2 år). Fagutdannede assistenter: trenger kun nivå 2 (1–2 år). Lærere: 3–5-årig utdanning på høgskole eller universitet.

• Månedslønn: Barnehagelærer: 15 238 NOK per måned. Assistenter: 12 550 NOK per måned. Grunnskolelærere: 29 324 NOK per måned.

• Antall voksne per barn: 1:3 for små barn, 1:4 for 2–3 år og 1:8 for 3–5 år

• Antall barnehagelærere: Lovbestemt krav om 50 prosent barnehagelærere.

• Soverutiner: De minste barna sover i senger og de største på gulvet. Barna sover aldri ute.

• Måltid: Barna får varmmat med dessert til lunsj og middag, frokost og fruktservering.

• Arbeidstid: Som regel 7-timersdag. Tidligvakta jobber fra 07.55 og seinvakta jobber noen minutter over stengetid. Grunnskolelærerne tilpasser arbeidstiden i forhold til når de barna de er kontaktperson for, er i barnehagen og har planleggingstid. Enkelte av barnehagelærerne følger skoleruta og har fri alle skoleferier. Andre jobber året rundt med 20 dager ferie i året.

• Åpningstid: 08–18. Enkelte private barnehager har åpent 7.30–18.30 eller 7.00–19.00.

Powered by Labrador CMS