– Sosiale ferdigheter, som å knytte vennskap, er like viktig å lære Elias og Rowan og barn som å lære bokstaver og tall, mener barnehagepedagog Chevone Newman. Foto: Camilla G. Laxton

I denne barnehagen i London har de 29 pedagoger og ingen ufaglærte

I en av Londons største offentlige barnehager har de 29 barnehagepedagoger og ingen ufaglærte.

I den urbane barnehagen South Acton Early Years and Children’s Centre i London er det skandinaviske friluftsbarnehager som er det store forbildet.

Denne reportasjen har også stått på trykk i Første steg nummer 3 2017

Med 29 barnehagepedagoger, fire lærere og tre assistenter er South Acton en av Londons største offentlige barnehager. Her kan man lete forgjeves etter ufaglærte. Selv de tre assistentene har minst ett års utdanning innen barnehagepedagogikk.

 

Barnehagen har vært på besøk i Danmark, latt seg inspirere av friluftsbarnehager og innført fri lek og aktiviteter utendørs

 

Skandinavia som forbilde

Den offentlige rammeplanen for barn under fem

år legger vekt på kommunikasjon og språk, fysisk og personlig utvikling og sosiale og følelsesmessige evner.

– Vi fokuserer mye på kommunikasjon og språk, men utvikling av barnets sosiale og følelsesmessige evner er jo minst like viktig, sier styrer Beverly Kellet. Barnehagen har vært på besøk i Danmark, latt seg inspirere av friluftsbarnehager og innført fri lek og aktiviteter utendørs.

– Vi kan selv se hvordan disse prinsippene fører til at barna utvikler seg positivt, sier styreren.

London er en storby med mange grønne lunger, som de ansatte ofte benytter.

– Mange av barna bor i høyblokker og er lite ute, så derfor inviterer vi barna og foreldrene med på tur i Hyde Park, eller andre friluftsområder. Vi vil vise foreldrene hvor enkelt det er å ta med barna på en T-bane, eller buss for å komme seg ut, sier styreren.

 

 

Skolemoden

Britiske barn er skolepliktige fra de er fem år, men barna har offentlige skoletilbud fra de er fire. De fleste barneskoler har også et gratis førskoletilbud for treåringer. Grupper på inntil 30 uniformskledte barn tropper opp til et daglig tre timers opplegg med lek og undervisning.

– Rammeplanen legger stor vekt på å være skolemoden, og det kan føles som et lodd. Treåringene lærer om bokstaver og tall, men læreplanen er basert på læring gjennom lek. Forhåpentligvis skjønner ikke barna at de lærer; de tror de bare leker, sier Kellet.

 

 

Foreldresamarbeid

– Jeg er så glad i denne barnehagen fordi foreldrene alltid er velkomne til å ta del i det vi driver med. Uten engasjerte foreldre, vil barna fortsette å sitte foran tv-en når de kommer hjem, uansett hvilke mirakler vi oppnår her i barnehagen, sier barnehagepedagog Seibina McLaggen.

Barnehagepedagog Chevone Newman er ikke i tvil om hvor viktig arbeidsplassen hennes er for barna, spesielt barnevernsbarna.

– Her kan vi være med å legge et godt grunnlag for fremtiden, ved å gi barna trygge rammer og gode opplevelser, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS