Altmuligmann Nathi Ngubane er en av to mannlige ansatte ved Sunnylea barnehage i Sør-Afrika og et sjeldent syn i landet.

I Sør-Afrika er det klasseskille blant de barnehageansatte

Assistentene får ikke være med på sosiale aktiviteter eller bruke samme do som pedagogene. De har også ansvar for å vaske og rydde i barnehagen. Barnehagen Synnylea er et unntak.

Publisert Sist oppdatert

Assistenten får ofte ikke gjøre annet i barnehagen enn å rydde og vaske. Assistentene må bruke egne klær, mens andre ansatte ofte har uniformer eller like T-skjorter. Mens ledere og lærere tiltales i høflig taleform, som fru Freestone, blir assistentene tiltalt med fornavn.

De siste ni årene har Sunnylea barnehage i provinshovedstaden i KwaZulu-Natal jobbet for å gjøre noe med disse forskjellene.

– Jeg har jobbet bevisst for å styrke assistentenes kompetanse gjennom kurs og seminarer og ved å inkludere dem sosialt, forteller rektor Lynne Freestone.

De har offisielle T-skjorter som andre ansatte og bruker samme toaletter. Alle ansatte, også rektoren, tiltales med fornavn, noe som er veldig uvanlig i Sør-Afrika. En forklaring på klasseskillet mellom assistenter og pedagoger kan være at arbeidsledigheten i landet er høy, at ufaglært arbeidskraft er billig, og at landet ennå sliter med rasisme.

Frigjør tid hos pedagogene

– Hos oss lærer barna at verden er full av forskjellige mennesker, men at alle er unike og likeverdige, smiler barnehagepedagog Nikki Rigby.

Assistent Lungi Sibiya har samme offisielle T-skjorte og får bruke samme toalett som andre ansatte i barnehagen. Det er ikke vanlig i landet.

Hun har jobbet over 15 år i barnehagen, har selv cerebral parese (CP) og er glad Sunnylea er åpen for barn med fysiske og mentale utfordringer.

Hun sier assistentene også frigjør tid til pedagogene, og at de mannlige assistentene er positive rollefigurer.

Også assistent og altmuligmann Nathi Ngubane er stolt over at han blir vist tillit. Han har jobbet ti år i barnehagen, og de siste ni årene har assistentene vært aktivt til stede med barna.

– Jeg har blitt en bedre far og rollemodell for familien min etter at Lynne ble sjefen min, smiler han.

Egen ergoterapeut

– Endringene vi gjorde, førte til at vi ble sett på som normbrytere, og vi mistet flere barn fordi foreldrene synes endringene var for radikale, forteller Lynne.

Nå har barnehagen barn fra alle etniske bakgrunner og lang venteliste. Rektoren har ansvar for det pedagogiske, praktiske og økonomiske. Hver av de fem avdelingene har en egen leder med ansvar for foreldresamtaler og vurdering av barna.

Barnehagepedagog Nikki Rigby har selv cerebral parese. Hun trives godt i det inkluderende miljøet ved sørafrikanske Sunnylea barnehage.

Avdelingslederne er utdannet barnehagepedagoger, har en times planleggingsmøte hver uke, og har ansvar for den daglige samlingsstunden og lesestunden.

Sammen med assistentene ser de også etter barna når de har frilek ute. En musikklærer har kun ansvar for musikkundervisningen. Sekretæren og regnskapsføreren, Penny Rutherfoord, står ved porten hver morgen og ønsker barna velkommen.

Spesialassistenten Zomo Dlamini har ingen pedagogisk utdanning og er ansatt for å ta seg av de åtte barna med spesielle behov, som autisme og cerebral parese. En ergoterapeut og logoped er i barnehagen ved behov.

– Sunnylea er en veldig inkluderende, aktiv og rolig barnehage, sier ergoterapeut Sandy Mayer.

Sør-Afrika

Ulike yrkesgrupper: Rektor/styrer, barnehagelærere, assistenter, spesialassistenter, musikklærer, ergoterapeut og logoped (behovsbasert) og sekretær/resepsjonist/bokfører.

Utdanning: 4-årig universitetsutdanning eller 2-til-3-årig diplomstudium.

Månedslønn: Assistent 5000–7000 sørafrikanske rand (R) (3250–4550 NOK), pedagoger: R14 000–16 000 (9900–10 400 NOK), rektor/pedagogisk leder: R20 000–30 000 (13 000–19 500 NOK).

Antall voksne per barn: Ingen offisielle krav. Sunnylea har fra 1:10 til 1:12 for alle barn.

Antall barnehagelærere: Ingen offisielle krav. Sunnylea har fem. All barnehagedrift er overlatt til privat sektor, og det er ingen pedagogiske krav og liten eller ingen oppfølging. Vold mot barn er ikke uvanlig, og barns rettssikkerhet er svak.

Soverutiner: Barna sover fra 13.00 til 14.30 på madrasser og puter på gulvet i et av klasserommene.

Arbeidstid: 07.15–14.00

Åpningstid: 07.15–12.30. Barnehagene tilbyr ofte SFO til kl. 17.00.

Powered by Labrador CMS