Professor emerita Berit Bae ønsker med sin nye bok å skape debatt om hvordan det står til i norske barnehager og om mangelen på lover og retningslinjer. Foto: Line Fredheim Storvik

Berit Bae: –Det er en manglende respekt for barns liv i barnehagen

Foreldre og barns rettigheter i barnehagen er knapt lovregulert, og det kan føre til at barnehagen lett blir nedprioritert, mener professor emerita Berit Bae.

Publisert Sist oppdatert

– Drift av barnehagen og foreldre og barns rettigheter i barnehagen er knapt nok lovregulert sammenlignet med for eksempel skolen, sier Berit Bae til Første steg- et tidsskrift for barnehagelærere. Skolen har mange flere lover som regulerer gruppestørrelse og hvordan skolen skal drives. Den anerkjente barnehageforskeren og pensjonerte professoren i barnehagepedagogikk Oslo Met storbyuniversitetet sier tydelig ifra i sin nye bok «Politikk, lek og læring», som ble lansert denne uka.

– Barnehagen har i dag til dels dårlige rammebetingelser, så jeg håper boka kan føre til en diskusjon rundt dette, og hvordan vi kan gjøre den bedre, sier Bae.

Overkjører fagkunnskap

Berit Bae håper boka vil føre til en debatt rundt hvordan det står til i norske barnehager og om mangelen på lover og retningslinjer.

– Lover om bemanning, faglige kvalifikasjoner og gruppesammensetning er viktige bidrag for å sikre god kvalitet til barnas beste. Uten klare bestemmelser om kvalitet vil barn og barnehager lett komme nederst på prioriteringslista etter at alle andre lovpålagte oppgaver har fått sitt, påpeker Bae.

Stabil personalgruppe, pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning og krav om gruppestørrelse er helt nødvendig for å få barnehager med god kvalitet, mener Bae.

– Barnehagene kan ikke oppfylle de samfunnsbestemte formålene uten et barnehagefaglig utdannet personale som er til stede med barna, sier Bae.

Manglende respekt

Berit Bae mener det er nødvendig å forstå barnehagen fra mange kanter. Både fra et samfunnsnivå og politisk nivå (makronivå) og fra det daglige arbeidet i barnehagen (mikronivå.)

– Jeg har opplevd en manglende respekt for barns liv i barnehagen gjennom uttrykk som «de bare leker» eller «de oppfører seg som om de går i barnehagen», sagt på nedvurderende måter. Barn og barnehagen blir ofte sett på som underordnet andre samfunnsinteresser, sier den tidligere professoren. Hun mener fagkunnskap lett blir overkjørt av politiske prosesser, og har selv erfart hvordan det er å ha mangelfull innsikt i det politiske spillet og at det ikke bare nytter med fagkunnskap.

– Heldigvis kan fagfolk komme med kritikk over tiltak som overkjører barns rett til lek og læring, slik vi så med barnehageopprøret mot ny stortingsmelding for barnehager i 2016, påpeker Bae.

Trenger motstand

Målet med den nye boka er å få frem at barnehagelærerne gjør et viktig og komplekst og omfattende arbeid som krever kunnskap om fag, relasjoner og kommunikasjon.

– En barnehagelærer må kunne ta både et makro- og et mikroperspektiv. Det betyr både å yte motstand mot politiske føringer dersom det er behov for det, og å forholde seg til omsorg og lekenhet på tur eller ved stellebordet, sier Bae.

Fordeler ansvar

Seniorrådgiver Morten Solheim i Utdanningsforbundet sier Berit Bae med boka plasserer ansvaret der det hører hjemme. Sammen med barnehagelærer Brigitte Fjørtoft diskuterte han boka på boklanseringen.

– Ansvaret for lover og regler legges til politikerne, mens møtet med barna legges til de som jobber med ungene, sier Solheim. Han kunne godt tenkt seg at Bae var enda kvassere med beslutningstakerne. Han sier boka er sterkt forankret både i den nordiske barnehagemodellen, i norske lover og FN-konvensjonen.

– Vi trenger denne boka. Den tør å ta i bruk de barnehagerelaterte ordene som vi ikke tør å si lenger, som «Ja, vi driver med grensesetting i barnehagen.» I tillegg blir lekenheten hos barnehagelærerne trukket frem som en forutsetning for det samfunnsoppdraget vi har, sier Birgitte Fjørtoft.

Kampskrift for barnehagen

–Berit Baes siste bok er et kampskrift for barnehagen og kan bidra til at enda flere innser barnehagepolitikkens innflytelse, sier Ingeborg Tveter Thoresen som har anmeldt boka for Første steg. Hun er tidligere rektor og førstelektor ved Høgskolen i Vestfold og forsker, og er nå forfatter, skribent og foredragsholder.

–Boka kan fungere som en faglig veiviser i et terreng som er i ferd med å tåkelegges. Baes vending mot politikken kan bidra til at enda flere innser barnehagepolitikkens innflytelse, sier Thoresen.

Her kan du lese bokanmeldelsen av Berit Bae sin siste bok Politikk, lek og læring.

Powered by Labrador CMS