Berit Bae er glad for at over 40 års arbeid i barnehagefeltet blir verdsatt og satt pris på gjennom å tildele henne Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden.

Berit Bae får prestisjetung utmerkelse

Professor emerita Berit Bae sier barn og barnehager har en tendens til å bli nedvurdert, men gjennom denne utnevnelsen får feltet positiv oppmerksomhet og høyere status.

Publisert Sist oppdatert

Den anerkjente professoren er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for barnehagefeltet.

–Jeg synes det er kjempeflott at arbeid i barnehagefeltet blir offentlig verdsatt på denne måten. Barn og barnehager har en tendens til å bli nedvurdert, men gjennom denne utnevnelsen får feltet positiv oppmerksomhet og høyere status. Her synes jeg Kongen går foran med et godt eksempel, sier Berit Bae. Hun er professor emerita i barnehagepedagogikk ved Oslo Met.

Berit Bae

  • Professor emerita i barnehagepedagogikk ved Oslo Met.
  • Jobbet i barnehagefeltet i over 40 år.
  • Hun har vært tilknyttet Barnevernsakademiet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1975 til 2013, som førsteamanuensis og professor.
  • Hun har forsket mye på barnehage og skrevet en rekke bøker og vitenskapelige publikasjoner.
  • Har jobbet for barns beste, respekten for barndommen og lekens egenverdi.
  • Hun har vært folkeopplyser og veileder for barnehager i hele Norge.
  • Hun har vært med i enn rekke nasjonale utvalg, blant annet i forbindelse med barnehageloven og rammeplanen.

Kilde: Oslo Met

Må ha respekt for barn

Berit Bae har jobbet for barnehagefeltet i over 40 år, og har høstet bred anerkjennelse for sin jobb for å utvikle kvaliteten i norske barnehager. Hun har bidratt til en profesjonalisering av norske barnehagelærere gjennom undervisning, utviklingsarbeid, forskning og veiledning.

–I en tid hvor mange vil inn i barnehager med programmer, kartleggingsskjemaer og metodiske opplegg hvor barn blir definert og kategorisert ut fra andres intensjoner, synes jeg det er flott at mitt fokus på barns opplevelser, og forskningsinteresser rettet mot lekens og barndommens egenverdi blir verdsatt, sier Bae. Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er en belønning for utmerket fortjenester for Norge og menneskeheten. Hun er en av få som har fått denne utmerkelsen for sitt arbeid innen barnehagefeltet i Norge. Tidligere har Astrid Vatne, tidligere rektor ved Dronning Mauds Minne, Høgskolen fått samme orden for sitt banebrytende arbeid i utdanningen av førskolelærere i Norge, og Eva Balke og Unni Bleken har fått Kongens fortjenestemedalje i gull.

Offentlig anerkjennelse

–Jeg tenker at det er godt for alle i praksisfeltet jeg har samarbeidet med at de ser at felles innsats bærer frukter i form av offentlig anerkjennelse. Det er bare å fortsette å stå på, sier Bae. Hun har vært opptatt av relasjoner og at barns opplevelser respekteres og tas på alvor.

Berit Bae har gjort en enorm innsats på barnehagefeltet. Hun betyr mye for både barnehageforskning og barnehagepolitikk, sier leder Geir Aaserud i OMEP Norge.

–Berit Bae har gjort en enorm innsats på barnehagefeltet. Hun betyr mye for både barnehageforskning og barnehagepolitikk og har vært premissleverandør for å sette fokus på barns rett til medvirkning. Berit Bae har vært med å sette FNs barnekonvensjon ut i praksis, sier leder Geir Aaserud i Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning, OMEP Norge, som har nominert professoren til utnevnelsen. Det er tidligere ledere i OMEP Norge, Elin Bergsvik og Ingunn Landro Sandset, som står bak søknaden. Aaserud sier utmerkelsen er en anerkjennelse av både Berit Bae og barnehagefeltet. Han forteller at Berit Bae ikke bare har forelest på barnehagelærerutdanningen, men også vært mye ute i barnehagene.

–Utmerkelsen er en anerkjennelse både til Berit Bae og barnehagefeltet, og kan vise politikere og samfunnet ellers at det betyr noe å jobbe med barns rettigheter, sier Aaserud.

–Jeg er glad for at det finnes organisasjoner som OMEP (Norge) , som retter oppmerksomhet mot barns liv i barnehager og deres rettigheter. Gjennom å ta initiativ til denne utnevnelsen, har organisasjonen bidratt til å høyne statusen både til barnehagebarn og til de som jobber i barnefeltet, sier Bae.

Powered by Labrador CMS