Professor emerita Berit Bae ved Oslo Met. Foto: Line Fredheim Storvik

Berit Bae: – Barn trenger voksne som er til stede i barnehagen hele dagen

Skal barn bli møtt med respekt og ha medvirkning i barnehagen, slik de ifølge loven har krav på må det være nok voksne til stede hele tiden. Det er det ikke ennå, mener Berit Bae.

Publisert Sist oppdatert

– Politikerne er på gli, men de er ikke i mål når det gjelder bemanningsnorm og pedagognorm. Det må følge med penger. Barnehagene regner ut en gjennomsnittlig bemanning, men barn har ikke glede av gjennomsnittlig tilstedeværelse. Barn trenger voksne som er til stede om morgenen og hele dagen, sa professor emerita Berit Bae ved Oslo Met til rundt 500 styrere på Styrerkonferansen i Trondheim i regi av Utdanningsforbundet.

Tre ting å ta vare på

Barns rett til medvirkning, rett til å leke og læring på barnehagens premisser er de tre viktigste tingene å ta vare på i barnehagen, mener Bae. Barn har rett til medvirkning ifølge både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og den nye rammeplanen.

– Hvis barn skal bli møtt med respekt og ha medvirkning, må barnehagene ha en bedre personalsituasjon, spesielt for de yngste barna, sier hun, og påpeker at det også er viktig at det fysiske miljøet ikke hindrer barn i deltakelse og medvirkning, som for eksempel at de stadig må spørre om lov for å komme seg rundt, eller at leker er utilgjengelige. Bae er også skeptisk til enkelte trivselsundersøkelser, som stort sett er rettet mot foreldre og eiere. Det er viktigere å få frem barnas stemme gjennom samtaler i små grupper, mener hun.

Ta vare på leken

Ifølge barnehagenes formålsparagraf er det viktig å anerkjenne barndommens egenverdi. Men Bae er redd barndommens egenverdi kan være truet fremover, og etterlyser styrere som er en advokat for akkurat dette.

Det samme gjelder for barns rett til lek, mener hun. Det mangler i den nye rammeplanen, men som står i FNs barnekonvensjon (art. 31).

– Det viktigste barn gjør i barnehagen er å leke med venner. Det skaper trivsel, tilknytning og gode relasjoner, sier hun og understreker at det må være plass til både risikolek og boltrelek. Læring bør, ifølge den anerkjente professoren, skje på barnehagepedagogiske premisser.

– Det betyr at ansatte må ta hensyn til barns medvirkning, omsorg og lek i læringsprosesser, sier hun.

Diskusjon om innholdet

– Alle barn skal oppleve å bli sett og barnehagene skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn. Vi har innført en bemanningsnorm, og det er en god start, sa statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet på konferansen. Hun opplever at den nye rammeplanen har ført til en diskusjon om innholdet i barnehagen, og at det er viktig at styrerne sørger for at alle ansatte får kunnskap om den. Derfor er det satt av 430 millioner kroner for å gi barnehageansatte mer kompetanse.

Powered by Labrador CMS