Fagartikkel Teknologi

Slik kan du bruke teknologi på en ny og spennende måte i barnehagen

Ved hjelp av enkel teknologi kan barn og pedagoger få ytterligere kunnskap om seg selv og naturen.

Publisert

Denne artikkelen belyser hvordan Ilabekken barnehager bruker teknologi på en enkel, etisk, spennende, bærekraftig og ikke-passiviserende måte.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Slik lyder rammeplanens føringer for bruk av teknologi i barnehagen. Det er et ufravikelig faktum at teknologi skal implementeres som en del av barns barnehagehverdag. Samfunnsdebatten rundt digital praksis i barnehagen synes derimot å være polarisert og unyansert.

Skeptikere ser for seg passive barn som konsumerer tankeløst digitalt innhold i barnehagens treseter. Vår fremste oppgave i arbeidet med å implementere teknologi i barnehagen er derfor å forsikre skeptikerne om at teknologi ikke kommer i stedet for de mer tradisjonelle pedagogiske verktøyene, men som et sunt og berikende tilskudd.

Les vår reportasje fra Ilabekken barnehage: Digital åpenbaring

GoPro-kamera

Ilabekken barnehager har erfaring knyttet til bruk av teknologi fra hele 20 år tilbake. Da ble barna utstyrt med hvert sitt Canon Ixus-kamera og boltret seg fritt som fotografer i nærmiljøet. Ideen var å la barna være prosjektets premissleverandører, en tanke som var noe uvanlig den gangen. Tradisjonelt sett har pedagogen stått sentralt i planlegging og gjennomføring av prosjektarbeid, der målet tilsynelatende besto i å fortløpende kunne krysse av for gjennomførte årsplanmoduler.

Pedagogrollen i prosjektene ble derimot mer sekundær, og representerte også et etisk stilskifte der barneblikket ble tillagt en langt større betydning. Jakten på det autentiske barneblikket var også utgangspunktet for ervervelsen av et GoPro-kamera. Med et hodefestet GoProkamera får vi muligheten til å følge barneblikket i sanntid ved hjelp av en egnet skjermenhet.

I prosjektet Livet i Ilabekken fikk gutten som ønsket å seile ned Ilabekken ved barnehagen, i det minste delta i en interaktiv seilas, da vi festet et GoPro-kamera til en parasollfot i plast, og loset den ned den strie bekken ved hjelp av en fiskestang. I samme prosjekt forsket vi på fisk og vegetasjon med kameraet trygt innkapslet i et vanntett kamerahus.

Les også: Lager veileder for pedagogisk bruk av digitale verktøy i barnehagene i Trondheim

Les også: – Skjerm har kommet for å bli i barnehagen

Digitalt mikroskop

Vårt hyppigst brukte digitale verktøy er EasyScope. Dette trådløse mikroskopet forstørrer opptil 50 ganger, og manøvreres lett ved hjelp av en egnet skjermenhet og en tilhørende app. Dette mikroskopet kan settes skånsomt rett i maurtua, og barna får på denne måten følge dronningens flittige arbeidere på trygg avstand. Stillbilder og videoopptak styres fra skjermenheten.

Ved hjelp av et trådløst mikroskop (EasyScope) som forstørrer 50 ganger, kan pedagogisk leder Ståle Skagen og Olve (4) følge insektene på trygg avstand.

EasyScope er teknologi som kan anvendes i alle fagområder, og er samtidig et svært enkelt og brukervennlig verktøy i jakten på det forstørrede barneblikket.

LES OGSÅ: Skal forske på digital kompetanse i barnehagen

Inspeksjonskamera

Med et inspeksjonskamera til noen få hundrelapper får barna mulighet til å dra på skattejakt i et krevende miljø. Verktøyet leveres med en to meter lang fleksibel kabel med kamera og regulerbart lys i enden. Med et tilhørende speil og en krok kunne vi i prosjektet Det digitale uterom fiske frem ringen den lille jenta mistet i lekerommets eneste gulvsprekk. Det vanntette inspeksjonskameraet kan også lirkes inn i fjæresteinene og gi oss en pekepinn på om de huser en mannevond krabbe.

I enden av høyttaleren vibrerer basselementet, noe som ved berøring kan formidle musikken, rytmen eller pedagogens stemme til barn med nedsatt hørsel, eller ha en beroligende effekt på det energiske barnet i hvilestunden.

Bluetooth-høyttaler

Vår hendige bluetooth-høyttaler er på størrelse med en brusboks og mottar signaler fra en mobiltelefon eller et annet avspillingsmedium. Med denne høyttaleren kan vi forsterke ulike stemninger, som å fjernstyre den sagnomsuste Liannissen i Bymarka ved hjelp av en ferdiginnspilt nisse- stemme på avdelingstelefonen.

Og om du plasserer høyttaleren under den lokale broen, kan du tilføre eventyret om de tre bukkene Bruse en ny dimensjon. Spill av et ferdig opptak av det skumle trollet, og la barna på broen delta som bukker. I enden av høyttaleren vibrerer basselementet. Ved å la barnet med nedsatt hørsel berøre elementet kan musikken, rytmen eller stemmen fra høyttaleren formidles taktilt. Likeså kan vibrasjonene ha en beroligende effekt på det energiske barnet i hvilestunden.

Om den vanntette høyttaleren legges med basselementet mot vannoverflaten, kan de usynlige lydbølgene bli synlige i form av krusninger i overflaten. Slik kan vi på en enkel og visuell måte tilføre barn kunnskap om lyd og bølgelengder.

I enden av høyttaleren vibrerer basselementet, noe som ved berøring kan formidle musikken, rytmen eller pedagogens stemme til barn med nedsatt hørsel, eller ha en beroligende effekt på det energiske barnet i hvilestunden.

LES OGSÅ: Så enkelt kan du forvandle den kjedelige sandkassa til en fantasiverden med dinosaurer

Lager film med appen Stop motion

Ved hjelp av en iPad og medfølgende programvare kan vi med få tastetrykk animere konglebukkene og steintrollet barna har laget på tur. Appen Stop Motion er lett håndterbar for små barnefingre, der figurforflytninger og stillbilder kulminerer i fantasirike filmproduksjoner.

Barna kan kombinere tradisjonelle formingsaktiviteter med teknologisk nytenkning. Gjennom bruk av naturmaterialer, leire, papir, ståltråd eller legofigurer kan de lage små animasjonssekvenser uten sterke føringer fra pedagogene.

Vi setter ingen premisser for barns kreative uttrykk, noe som kan resultere i spontan magi. I denne appen kan det lett tilføres ulike effekter som fortellerstemmer, tekst og musikk. Med et stykke grønt tøy kan vi også anvende green screen-teknologi for å gi filmen de bakgrunnene barna måtte ønske.

Green screen

På samme måte som utvidet virkelighet kan man sammen med barna og green screen-teknologi utforske og leke seg med egenproduserte miljøer. Her kan barna ta seg en tur på «stranden», utforske «verdensrommet» eller være programleder i sitt eget nyhetsprogram. Green screen- teknologien er svært rimelig, men gir formidable muligheter. Du behøver kun et stykke grønt tøy, og med en iPad eller en smarttelefon har du plutselig muligheter du tidligere ikke trodde fantes.

Ved hjelp av denne teknologien kan du befinne deg hvor som helst i verden med et vanntett klimaalibi. Appen vi benytter oss av, består av et felt der du kan laste inn egnede bakgrunnsbilder eller film. Om du deretter peker iPaden mot barnet, glir det sømløst inn i de manipulerte omgivelsene.

Ved hjelp av greens screen-teknologi, et grønt lerret, kan barna lage egne miljøer og ta seg en tur på stranden, utforske verdensrommet eller være programleder i sitt eget nyhetsprogram.

VR-briller

Bruk av virtuell virkelighet, eller VR, har gitt oss uante muligheter i det digitalpedagogiske arbeidet. Gjennom ulike VR-apper kan man besøke steder i verden som ellers ikke er realistiske å reise til. Det kan for eksempel være vanskelig å forstå hvor ulike organer i kroppen ligger. Men dersom du kan vandre rundt inne i kroppen og se organenes plassering og funksjoner, blir det mer konkret og visuelt.

Med utstyr til svært lav pris kan vi sende barn ned akebakken utstyrt med VR-briller og vannsklie-app, og med dette gi barnet følelsen av å være til stede i en vannsklie. Likeså kan barna via den åpne mobilfunksjonen Google Street View ta med venner på en virtuell gåtur i sitt eget nabolag eller på hvilket som helst annet sted på kloden. Du trenger en smarttelefon med en VR-app, som du legger inn i et par VR-briller, og med ett befinner du deg i en helt annen virkelighet.

I vår bruk av teknologi tenker vi at det ikke er appene som er pedagogen, men snarere pedagogen som anvender apper og software på gode didaktiske måter, inn mot de fagområdene vi har fokus på.

Måler tre med drone

«Hvor høyt er barnehagetreet vårt?» Spørsmålet fra skolestarteren hang i luften. Vi trakk på skuldrene og måtte medgi at dette lå utenfor vår rekkevidde. Noen år senere kunne imidlertid guttens undring møtes med svar.

Ved hjelp av dronen vår kunne vi konstatere at treet i Ila barnehage er hele 27 meter høyt. Ved hjelp av en iPad, samt en fjernkontroll til å betjene drona med, kunne vi plutselig begi oss ut på oppdagelsesreiser i miljø som tidligere var utilgjengelige.

«Er det Norges høyeste tre?» spør jenta og strekker hals mot almekrona. Vi setter oss ned med jenta og googler svaret. Norges høyeste tre befinner seg i Sogn, og var på dette tidspunktet hele 47 meter høy. «Men verdens høyeste tre, da?» supplerer gutten som sluttet seg til den undrende gjengen under alma. Vi søker og får vite at verdens høyeste tre befinner seg i California, og var ved siste måling i 2007 hele 125 meter høyt. Det betyr at både Postgirobygget, Oslo Plaza og Tyholttårnet må melde pass.

Hvor høyt er treet? spurte barna i barnehagen. Ved hjelp av en drone fikk de svaret: 27 meter høyt.

Augmented reality

«Tenk om vi hadde en tidsmaskin, og kunne reise tilbake til den tiden dinosaurene levde», sa jenta på 5 år. AR – augmented reality eller utvidet virkelighet – kan gi helt nye dimensjoner til leken og forståelsen. Teknologien er visuell, levende, spennende og et utrolig utgangspunkt for lek.

Ved hjelp av AR-teknologi kan man tilføre virkeligheten nye lag i form av bilder, film, tekst eller lyd. Et godt eksempel på dette er den populære appen Snapchat.

I Snapchat kan du utvide virkeligheten ved hjelp av ulike filter du for eksempel tilfører selvportrettet. Ved å installere en dinosaurapp på vår iPad kunne vi imøtekomme den lille jentas drøm.

Appen lar oss velge ulike typer dinosaurer som vi kan krympe eller forstørre på skjermen. Idet vi retter iPadkameraet mot barna som leker i skogen, legges et filter med «levende» dinosaurer inn i virkeligheten. Via appen kan det tas bilder og skjermopptak av dinosaurene vandrende sammen med barna, noe som senere gir de små en formidabel visuell opplevelse foran barnehagens storskjerm.

Dronebildene viser en gruppe barn som forsker på ulik vegetasjon i isen ved Ilabekken.

Skeptikere og fanebærere

Min dyktige kollega og samarbeidspartner Ståle Skagen tar ofte til orde for hvor viktig møtet med skeptikerne er i barnehagens digitale nybrottsarbeid. Gjennom å diskutere ulike holdninger rundt barn og teknologi kan gapet mellom skeptikerne og de digitale fanebærerne tettes, og det kan gi sunne og velforankrede holdninger i barnehagens digitale praksis.

Gjennom mikroskopet blir mauren en gigant, og sett fra dronen blir vi mennesker ørsmå element i en verden vi så gjerne omtaler oss selv som herrer over.

Slik sett vil kanskje elektronikken vi pakker i tursekken, være en øyeåpner for en ny måte å betrakte verden på.

Litteratur

Skagen, S. og Valøen, G. (2017/2018). Livet i Ilabekken. På oppdagelsesferd langs og i den lokale bekken. Prosjektrapport. Trondheim: Trondheim kommune.

Skagen, S. og Valøen, G. (2018/2019). Det digitale uterom. Prosjektrapport. Trondheim: Trondheim kommune.

Skagen, S. og Valøen, G. (2019/2020). Barn og filosofi i en digital tidsalder. Prosjektrapport. Trondheim: Trondheim kommune.

Skagen, S. og Valøen, G. (2020/2021). Fra dugg til osean. Prosjektrapport. Trondheim: Trondheim kommune.

Powered by Labrador CMS