Lager veileder for pedagogisk bruk av digitale verktøy i barnehagen

Alle ansatte i barnehagene i Trondheim skal kjenne til anbefalingene for pedagogisk bruk av digitale verktøy på jobben.

Publisert Sist oppdatert

Rettelse: Den innstillingen som først ble sitert i denne artikkelen er ikke den som til slutt fikk flertall og som skal behandles i bystyret. Artikkelen ble oppdatert den 6. november klokka 21.00 med den korrekte innstillingen.

Skjermtid for barn ble nevnt for første gang da Helsedirektoratet tidligere i år kom med nye nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro. Der slår direktoratet fast at skjermtid, som for eksempel TV, dataspill, nettbrett eller mobil, frarådes for ettåringer.

Bruk av skjerm og andre stillesittende aktiviteter bør begrenses og balanseres med fysisk lek og aktiviteter for barn eldre enn 2 år. Fra barnet er 2 år bør skjermtid begrenses til én time daglig, og jo mindre, jo bedre, heter det i anbefalingene.

Rådene gjelder ikke hvis skjerm brukes bevisst i læringsøyemed, og direktoratet minner om at det er forskjell på hva som gjøres «hver dag eller vanligvis, og det som gjøres av og til eller en sjelden gang».

Valg av innhold

Dette er bakgrunnen for at Leon Bafondoko (Ap) i forrige uke fremmet et forslag i oppvekstkomiteen i Trondheim. I saksdokumentet heter det at Trondheim kommune er barnehageeier og må tilrettelegge for at alle barnehageansatte får kunnskap og er kjent med betydningen av pedagogisk bruk av digitale verktøy i kommunens barnehager.

«Barn vokser opp i et digitalt samfunn, derfor er det også viktig at Trondheim kommune utarbeider faglige anbefalinger for pedagogisk bruk av digitale verktøy i kommunens barnehager», skriver politikeren.

Bafondoko minner om at det er flere småbarnsforeldre som er usikker på barns digitale skjermbruk i hverdagen, spesielt på tidsbruk og til valg av innhold.

«Kommunens nye veileder for skjermbruk med råd til småbarnsforeldre kan gi foreldre kunnskap, trygghet, faglige begrunnelser og føre-var råd for skjermbruk til barn i aldersgruppen 1 til 5 år», skriver politikeren.

Forslaget som sendes bystyret er slik:

  1. Bystyret ber om en koordinert satsing på digital praksis i Trondheims kommunale barnehager med grunnlag i Rammeplan for barnehagen, nasjonale strategier og handlingsplaner og bred involvering fra foreldre og ansatte.
  2. Bystyret understreker betydningen av å formidle hvordan digitale verktøy kan berike barnas lek, kreativitet og læring, og om hvilken bruk som kan være uheldig for barnet. Det er naturlig at informasjonen bygger på gjeldende handlingsplaner og veiledere fra Kunnskapsdepartementets/KS og Helsedirektoratet.
  3. Bystyret ber kommunedirektøren sikre at anbefalinger for pedagogisk bruk av digitale verktøy i barnehagen gjøres kjent til alle barnehageansatte.
  4. Bystyret ber kommunedirektøren sikre at anbefalingene fra Helsedirektoratet og Medietilsynet skal gjøres kjent for småbarnsforeldre med barn i alderen 1 til 5 år på kommunens digitale plattform og på helsestasjonene.

LES: Barnehageansatte må ha kunnskap om bruk av nettbrett (Fagartikkel)

Powered by Labrador CMS