Ilustrasjonsfoto: Yrkesfaglærer Morten Gorseth-Jerven, lærer på Rud videregående i samtale med tre av sine elever.

SV: Lærere må sikres tid til å følge opp elever som er utplassert på YFF

Lærerne må sikres mulighet til å følge opp elevene når de er utplassert i faget yrkesfaglig fordypning (YFF), krever SV. De tar nå opp saken i Stortinget.

Publisert

SV-representantene Grete Wold og Mona Fagerås ber Stortinget sørge for at regjeringen forskriftsfester at YFF-elevene er skolens ansvar.

De ber om at et lærerstyrt YFF sikres på fire områder:

* Under YFF-opplæringen må det defineres tydelig hva skolen har ansvar for, og hva arbeidslivet har ansvar for.

* Det må forskriftsfestes at skolen og faglæreren er ansvarlig for elevene i faget YFF.

* Årstimetallet i YFF tildeles faglærer, slik at det sikres at faglærer kan ta ansvaret for det faglige innholdet og koordinering av opplæringen, samt for oppfølging av elevene og underveis- og sluttvurdering i faget.

* Regjeringen bør vurdere et forskriftsfestet krav til relevant kompetanse for faglærere i faget YFF på linje med øvrige fag i videregående opplæring.

Positivt

Ingeborg Lovise Tyse, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet  mener forslaget er svært viktig, og viser til at det er avgjørende at det er en faglærer som har ansvaret for elevene som er utplassert i bedrift i YFF-timene.

– Det er et paradoks at politikerne utreder tiltak for økt gjennomføring på yrkesfag, samtidig som de kutter i YFF-faget, som vi mener er en av de viktigste faktorene for at elevene skal lykkes, sier  Ingeborg Lovise Tyse, medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet til Yrke.

Hun mener det er viktig at den enkelte faglærer får fulgt opp sine elever når de er ute i bedrift.

–  YFF er et stort fag på yrkesfag, faktisk utgjør det 20 prosent av elevenes opplæringstid de to første årene. Men vi vet at på mange skoler så blir læreren satt til å lede en annen klasse i et annet fag når elevene er på YFF. Dermed sparer skolen penger. Det taper elevene på, og det taper fagopplæringen på. Og vi risikerer å miste bedriftene som tar imot YFF-elevene, fordi de opplever at de blir alene i oppfølgingen av den enkelte, sier hun.

Grete Wold
Mona Fagerås

Tyse viser til at kravet om at det er yrkesfaglærerne som skal ha ansvaret for YFF, har vært en sak som har skapt engasjement blant lærere i årevis.

– Jeg har jobbet med den problemstillingen så lenge jeg kan huske, helt siden jeg kom inn i som tillitsvalgt på fylkesplan i 2013, sier hun.

Må gjøres noe

Hun håper nå at forslaget fra SV blir vedtatt og at det også bidrar til å løfte denne saken opp i debatten om norsk utdanningspolitikk.

SV-representantene Grete Wold og Mona Fagerås viser nettopp til erfaringer fra Utdanningsforbundet når de begrunner hvorfor de fremmer representantforslaget.

– En rekke fylkeskommuner og videregående skoler har store utfordringer med faget, både ved at elever ikke får oppfølging av faglærer og at det mangler tydelige føringer for ansvarsfordeling mellom skolen og praksisplassene, skriver de to.

– Elevene trenger læreren

Utdanningsforbundet mener det er viktig at det er faglærer som er ansvarlig for eleven i faget YFF, og at årstimetallet i faget tildeles en faglærer.

«Dette for å sikre at faglærer kan ta ansvaret for det det faglige innholdet og koordinering av opplæringen samt for oppfølging av elevene og underveis- og sluttvurdering i faget.», skriver Utdanningsforbundet i sitt innspill til forslaget.

Tyse sier at YFF er et stort fag på yrkesfag, og utgjør én av fem ukedager- selv om skolene fordeler disse dagene forskjellig utover året. Hun frykter at flere elever, og særlig svake elever, faller fra dersom læreren ikke er mer på i tiden eleven er i bedrift.

– Det er klart at det kan være skummelt og vanskelig for en 16- eller 17-åring å møte i bedrift alene, og at det er viktig at læreren er der for eleven også i dette faget, sier hun.

Hun viser til skoler som lar læreren følge opp sine elever i YFF-faget, og som har gode resultater med det, fordi de da både får et godt samarbeid med bedriftene og får fulgt opp elevene sine på en forsvarlig faglig måte.

– Å tenke at YFF-timene er timer hvor elevene er i bedrift, og at disse timene kan spares på skolens budsjett, er en veldig dårlig idé, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS