Hilde Grønnerød Høgseth og Lasse Hanssen.

Kjemper for lærertimene i yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er et fag for programfaglærere i videregående hvor lærerne stadig opplever at de ikke får tildelt alle timene i faget, ifølge to av delegatene på fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka er det fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Nordland, hvor de vedtar politikken for kommende periode. Delegatene avgjør de også hva de skal jobbe for å få inn som saker på landsmøtet til Utdanningsforbundet senere i år.

– Vi ønsker at dette med yrkesfaglig fordypning skal tas opp som en sak på landsmøtet i Utdanningsforbundet i november og har fått enstemmighet her på fylkesårsmøtet i Nordland på å sende saken videre, sier Lasse Hansen fra Vestvågøy.

Han forteller at kollegene hans på Vest-Lofoten videregående skole som underviser i naturbruk, restaurant- og matfag, elektro og bygg, opplever det som at de blir nedprioritert år etter år.

– Det er viktig sak for dem og for oss som er kolleger, og det bør også være en viktig sak for Utdanningsforbundet, sier Hanssen.

Hilde Grønnerød Høgseth fra Polarsirkelen videregående skole snakker om å forhindre frafall.

– Vi jobber beinhardt for at elevene ikke skal slutte. Det henger ikke på greip at vi blir fratatt vilkårene for å undervise i dette faget, sier hun, og fortsetter:

– Dette er det viktigste faget på yrkesfag. Vi har mange typer elever og mange elever sliter med å komme seg gjennom skolehverdagen. Vi skal prøve å være tett på elevene og når de er ute i YFF-faget får de prøvd seg i yrket som de kanskje skal utdanne seg til, sier hun.

Elevene kommer seg også vekk fra skolebenken i dette faget.

– I YFF har vi veldig god og tett kontakt med yrkeslivet og institusjonene som elevene skal ha praksis i: barnehage, skole, sykehjem, omsorgsboliger, tannhelse og apotek for å nevne noen. Vi ser at elevene får større motivasjon når de kommer tilbake.

– Må skjerpe kampen

Hun sier at elevene også skjønner betydningen av at de må lære litt teori.

– Kanskje klarer de å stå ut når de endelig kjenner at det har truffet riktig på valget sitt. Da får de noe å kjempe for; de får et mål. Skolehverdagen får en mening for mange av disse elevene. Derfor er det viktig at vi kan være tett på elevene og følge dem opp, sier hun.

Hun stiller seg svært undrende til at ledelsene på videregående skoler rundt om tar fra lærerne rammevilkårene. På VG1 har elevene seks undervisningstimer i YFF og på VG2 er det ni timer.

– Og så skal ikke jeg som lærer følge opp elevene i de seks timene. En som underviser i norsk, der en elev har seks timer norsk per uke, så skal læreren bare ha uttelling for tre eller fire timer. Det henger jo ikke på greip, sier hun.

Høgseth og Hanssen sier det er ulik organisering fra skole til skole i samme fylke.

– Vi skjønner det handler om å spare penger, at pengene skal brukes på andre ting. Så tar de samtidig fra oss muligheten til å være tett på eleven, sukker Grønnerød.

Viggo Albertsen, som er kontaktperson for videregående i Utdanningsforbundet Nordland, sier dette faget er der elevene blir kjent med yrket de skal ut i.

– Det er viktig at elevene får prøvd seg på yrket de skal ut i. Dette er et fag der bedriftene viser seg fram og viser hva det å være snekker, baker og så videre. Her blir det kontakt mellom bedriftene og elevene. Skolen skal være nær arbeidslivet, da kan de ikke bruke dette faget til økonomisk salderingspost.

Les også: – Faget yrkesfaglig fordypning må styrkes

Han sier at saken må sendes til landsmøtet og at Utdanningsforbundet må skjerpe kampen mot nedprioriteringen av yrkesfag.

Nå skal fylkesstyret i Nordland gjøre en prioritering av saker, og sender dem til sentralstyret som avgjør hva som blir sak på landsmøtet i november.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS