Beboerne på Nordberghjemmet i Oslo måtte ta trimmen sin utendørs i slutten av mars. Da hadde koronaen lammet Norge og ført til stengte sykehjem.
Beboerne på Nordberghjemmet i Oslo måtte ta trimmen sin utendørs i slutten av mars. Da hadde koronaen lammet Norge og ført til stengte sykehjem.

Lærlinger gikk ut i fulltidsjobb da koronaen rammet Norge

Fagforbundet, som vanligvis passer nøye på at lærlingene ikke jobber for mye, har i vår bedt kommunene ta helsefaglærlingene i bruk mot koronaen.

Publisert

For lærlingene på sykehjem rundt om i landet ble hverdagen brått mer alvorlig da koronaen kom til Norge.

En av de virkelig store truslene i den første perioden med korona-epidemien, har vært smitte på sykehjemmene. Det er her mange av dødsfallene i Norge har kommet, og sykehjemmene er blitt stengt for alle besøkende.

Det har betydd mer å gjøre også for helsefaglærlingene. I Oslo har de jobbet 100 prosent på sykehjemmene.

Les også: Martine var lærling i Italia – så kom pandemien

— Helt sentral innsats

Helge Sporsheim er klubbleder for de ansatte i sykehjemsetaten i Oslo kommune. Han mener alle ansatte – unge og lærlinger som erfarne – har stått på i møtet med en helt ny utfordring.

Helge Sporsheim, klubbleder ved syke­hjemmene i Oslo, mener helsefag­arbeiderne har vært sentrale i kampen mot koronaen.
Helge Sporsheim, klubbleder ved syke­hjemmene i Oslo, mener helsefag­arbeiderne har vært sentrale i kampen mot koronaen.

– Det har variert litt fra sted til sted, men tallene ble ikke så stygge som vi fryktet en stund. Jeg synes de ansatte og institusjonene har vært veldig dyktige til å stoppe smitteutbrudd når de har avdekket smitte, sier Sporsheim.

– Hvilken rolle har helsefagarbeiderne spilt?

– De vil jeg si at har vært helt sentrale, det er de som er flertallet av de ansatte i vår etat. Det er den største yrkesgruppen, og da sier det seg selv at de har stor påvirkning på resultatet og kvaliteten, sier Sporsheim.

Han sier det har vært uunngåelig at det har oppstått noe frykt blant de ansatte, både for seg selv, men ikke minst for å dra smitte inn i sykehjemmene. I Sverige har de for eksempel opplevd langt flere dødsfall ved sykehjemmene enn i Norge.

– Det er det som er det nye, konsekvensene er så enorme. Selv om man ikke har smittet beboere, kan man ha smittet kolleger, man har vært i møter, hatt vaktskifter og jobbet tett. Det har konsekvenser langt utenfor deg selv. Og når man ser at avisene teller dødsfall minutt for minutt, blir man også engstelig for å dra med seg dette hjem.

– Det er en helt unik situasjon. Jeg har ikke møtt så mange som i begynnelsen av denne situasjonen var rolige og trygge på hvordan vi skulle håndtere dette, sier Sporsheim.

Les også: Lærere, LO og NHO slår alarm:– Ikke plass til yrkesfag i nye skolebygg

Full jobb

For lærlingene i sykehjemsetaten i Oslo kommune ble det raskt forhandlet fram en avtale som gjorde at de kunne jobbe (drive verdiskapning) 100 prosent i denne perioden.

– Det er en tidsbegrenset avtale, som vi vil vurdere å fornye på seinsommeren. I gjennomsnitt skal en lærling ha 50/50 verdiskapning og opplæring, men det er også mye god opplæring i å få være med på stell og pleie, men de har nok jobbet mer selvstendig i denne perioden enn i et normalt læreløp. Så er det noen forutsetninger i denne avtalen at de så langt det er mulig, skal følges opp av veileder, sier Sporsheim.

– Det var en veldig velkommen avtale, og noe av det vi hadde i bakhodet da vi gjorde avtalen, var at til tider må vi gripe inn fordi vi ser at lærlingene driver verdiskapning i overkant mye. Vi hadde noen bange anelser om at de tendensene kom til å forsterke seg nå, og det å sikre dem en rettferdig lønn for jobben de legger ned, og samtidig legge noen rammer, slik at de blir i stand til å få den kunnskapen de skal, var viktig.

Takk fra regjeringen

Fagforbundet har også i en uttalelse lagt vekt på at kommunene må være fleksible med lærlingene i møtet med koronaen, og at lærlingene er en ressurs som faktisk kan brukes.

Inger Klippen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, takker helsefagarbeiderne på vegne av regjeringen.
Inger Klippen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, takker helsefagarbeiderne på vegne av regjeringen.

– Helsefagarbeidere står i førstelinjen i kampen mot koronaviruset og gjør en formidabel innsats. Helsearbeidere møter både pasienter og pårørende som er i vanskelige situasjoner. Vi er helt avhengig av deres kompetanse og erfaring i denne situasjonen. Jeg vil rette en stor takk til fagarbeiderne som bidrar til å holde hjulene i gang i denne spesielle tiden, sier statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg vet at mange helsefaglærlinger ønsker å bidra med sin kompetanse under koronaepidemien. Vi har derfor åpnet opp for at studenter, elever og lærlinger som er under annen helse- og sosialfaglig utdanning enn medisin og farmasi, også kan få innvilget midlertidig studentlisens det siste året av sitt studie, sier hun.