Barnehagelærer Anne Mette Jacob (t.h.) forteller mamma Justine Eikås og sønnen Mio Johannes (4) litt om hva som skal skje i barnehagen denne dagen.

I Odderøya barnehage bruker de mer tid på foreldrene – for å bli bedre kjent med barna

En åpen dialog med foreldre gjør det lettere å forstå barna. De blir også tryggere. Det har Odderøya kulturbarnehage erfart.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan få til en god og åpen dialog mellom foreldre og ansatte i hverdagen? Det har Odderøya kulturbarnehage i Kristiansand jobbet mye med.

– En god og åpen dialog er så viktig for at vi ansatte skal lære barnet å kjenne. Det skaper også en trygghet mellom foresatte og ansatte, som igjen smitter over på barnet. Om barnets omsorgspersoner er komfortable i situasjonen, slapper barna også mye bedre av, sier pedagogisk leder Anne Mette Jacob (30) i Odderøya kulturbarnehage.

– Ingen kjenner barnet så godt som de foresatte, så de er en ressurs som vi i barnehagen har stort utbytte av, fortsetter Jacob.

LES OGSÅ: Foreldrenes utdanning avgjør hva de mener barna skal lære i barnehagen

Lettere å forstå barnet

Anne Mette Jacob sier hverdagssamtalene med foreldrene er viktig.

– Å kunne snakke om hendelser som har skjedd hjemme, eller å forstå barnets følelser er avgjørende for å møte barnet på en god måte. Om vi vet at et barn ikke har sovet så godt, er det mye enklere å forstå hvorfor barnet ikke kommer så lett inn i leken, eller ikke har en god dag, sier barnehagelæreren. Hun sier det er spesielt viktig når de skal hjelpe barnet med å sette følelser i system og kunne forklare dem for eksempel: «Jeg ser at du er trøtt, mamma fortalte meg at du våknet kjempetidlig i dag».

Barnehagelærer Anne Mette Jacob er opptatt av at alle foreldre skal føle seg sett. .

– Både små og store hendelser hjemme har ofte stor betydning for små barn, så det er gull verdt for oss som jobber i barnehagen å være informert, sier Jacob.

Må være tilgjengelige

Jacob påpeker at det er viktig at de ansatte også skaper en kultur der foreldre tør å spørre.

– Alle er interessert i å høre om hvordan dagen har vært, men ikke alle synes det er like lett å ta kontakt, sier Jacob. Derfor mener hun de ansatte må være oppmerksomme, oppsøkende og imøtekommende og tilrettelegge for samtaler med alle.

Tips til hverdagssamtalen

Bli kjent med foreldrene. Det skaper tillit og trygghet, som smitter på barna.

Vær tilgjengelig for foreldrene. Alle vil gjerne vite hvordan dagen har vært for barnet, men ikke alle synes det er like lett å spørre. Ta også kontakt med foreldre som ikke spør eller snakker mye.

Skap en kultur der foreldre tør å spørre. Vær oppmerksom, oppsøkende og imøtekommende og tilrettelegg for samtaler med alle foreldre.

Fortell om spesielle hendelser. Har det skjedd noe spesielt siden barnet var i barnehagen sist? Ting som barnet tenker på eller vil fortelle om? Har det skjedd noe i barnehagen som foreldrene bør vite om?

Informer om soving. Hvordan har natten vært? Trenger barnet å slappe av litt i løpet av dagen?

Hva skjer i barnehagen? Er det ting som foreldrene bør vite om? La foreldrene spørre, slik at de kan forsikre seg om at de har fått med seg alt.

Skift og bleier: Har barnet nok skift, bleier og regntøy? Oversikt her gir en god barnehagehverdag.

⊲ Mat: Har barnet spist hjemme, eller har det med niste i sekken?

Ved henting: Har barnehagen gjort noe spesielt denne dagen, som å tegne eller være på tur? Dette kan være en fin bakgrunn for samtaler rundt middagsbordet.

Hvem henter? Det er fint for barnehagen å vite, slik at alle ansatte har oversikt og kan forberede barnet.

Kilder: pedagogisk leder Anne Mette Jacob i Odderøya kulturbarnehage og leder Einar Olav Larsen for Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

– Vi må vise at vi er tilgjengelige, og selv være den som tar kontakt der det trengs, sier Jacob. De ansatte lærer raskt hvilke foreldre som er ekstroverte, og hvem som kanskje går litt stille i dørene.

– For å bygge tillit er det viktig å bli kjent, og heldigvis har vi en felles interesse: nemlig barnets trivsel, sier Jacob. Å trygge foreldrene er viktig, påpeker barnehagelæreren. Om overgangen var vanskelig på morgenen, kan det bety mye for foreldrene å motta en sms eller et bilde av barnet i lek som viser at det går bra.

– Foreldrene må også få vite hva barnet har opplevd, hvem det har lekt med, om aktiviteter og dagsform ved henting. Om det har skjedd noe vi vil ta på tomannshånd, ringer vi gjerne i stedet, sier Jacob.

LES OGSÅ: Foreldrene følte seg mer sett og hørt under koronapandemien

Gir trygghet

Justine Eikås (33) har sønnen Mio Johannes (4) i Odderøya kulturbarnehage. For henne betyr den daglige samtalen med de ansatte at hun vet de har et felles utgangspunkt i møtet med barnet.

Barnehagelærer Anne Mette Jacob (t.h.) forteller mamma Justine Eikås og sønnen Mio Johannes (4) litt om hva som skal skje i barnehagen denne dagen.

– De ansatte får vite om søvnen har vært dårlig, eller om morgenen ikke har gått på skinner, og kan justere seg i møtet med sønnen min ut fra det. Det samme gjelder for meg: Om jeg vet han har vært trøtt i barnehagen, eller om det har skjedd noe som han kanskje går og tenker på, er det lettere for meg som mamma å «tune meg inn» på ham hjemme på ettermiddagen, sier Eikås.

Hun sier det er godt å kunne drøfte bekymringer eller utfordringer i hverdagen med noen som har både faglig innsikt og et objektivt blikk og kjenner barnet godt. Det hjelper henne i foreldrerollen og gjør sønnen trygg på at både foreldrene og de barnehageansatte har samme ønske om at han skal ha de bra.

LES OGSÅ: Mer kunnskap gjør barnehageansatte flinkere til å avdekke vold og overgrep .

Ikke lett å få svar

– Jeg føler at Mio Johannes lever et «hemmelig» liv i barnehagen, et liv jeg ikke kjenner til eller er en del av. Det er ikke alltid like lett å få svar på hva han gjør, og hvordan han har det, ved å spørre ham direkte. Derfor er hverdagssamtalen med på å gjøre avstanden mellom livene våre kortere, og den hjelper meg til å bli enda bedre kjent med sønnen min, sier Eikås.

Snakk med foreldrene om hva barna har gjort, spist og hvordan de har sovet i barnehagen. Da har du også noe å snakke med barnet med rundt middagsbordet, råder Einar Olav Larsen, leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

– Et godt samarbeid mellom de ansatte i barnehagen og foreldrene er en av de viktigste forutsetningene for god kvalitet i barnehagen. Vi vet at der det samarbeides godt, trives barna bedre, sier leder Einar Olav Larsen i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Powered by Labrador CMS