Lærerstudenter skal kurses i å takle foreldre bedre

Foreldreutvalget mener lærerstudenter må bli proffere på foreldresamarbeid. Nå skal de forberede lærerspirer på virkeligheten de vil møte ute i skolen.

Publisert Sist oppdatert

– FUG mottar mange henvendelser fra foreldre om utfordrende samarbeid med skolen. Det er ikke alle bekymra foreldre som er rasjonelle, men vi må huske på at det er lærerne som skal være den profesjonelle part, sier Anette Nagelhus, seniorrådgiver for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Nagelhus har jobbet mange år i skolen selv, både som lærer og inspektør. De siste årene har hun og kollega Asbjørn Tolo, også han tidligere lærer, holdt foredrag for lærerstudenter i hvordan de kan bli proffere i foreldresamarbeidet. Nå blir Høgskulen på Vestlandet på Stord den første lærerutdanningen som tilbyr kurset til sine studenter.

Kurset består både av teori og praktiske øvinger.

– Vi spiller rett og slett ut foreldre- og lærerroller, basert på episoder vi kjenner fra virkeligheten, forteller Nagelhus.

Anette Nagelhus og kollega Asbjørn Tolo i FUG skal gjøre lærerstudenter proffere i møte med foresatte.

Uforberedte treffpunkter

Vanskelig kommunikasjon mellom foreldre og skole var et av de tre temaene som gikk mest igjen da foreldre kontaktet FUG i 2021. Slik har det vært i flere år.

Nagelhus mener studentene ofte trenger mest trening i foreldretreffpunktene de ikke er forberedt på.

– Hvordan håndterer du det dersom mor eller far banker på kontordøra eller ringer deg for å spørre om ting du ikke har full oversikt over? Hvordan møter du foreldre til et barn som har det vondt, eller som selv er i en vanskelig livssituasjon? Det bør du være forberedt på som lærer, det vil skje, sier Nagelhus.

– Foreldresamarbeid burde hatt en langt større plass i rammeplanen enn det har i dag. Skole-hjem-samarbeidet er en viktig del av lærernes hverdag. Når vi lykkes med samarbeidet, får det faglig og sosial gevinst for enkelteleven og positive ringvirkninger i klassemiljøet, mener hun.

Hun understreker at de ikke tegner noe rosenrødt bilde av foreldrene.

Stort sprik

– Noen foreldre stiller store, og for store krav. Det hender foresatte kontakter oss og forteller at de ønsker å gå til avisen eller ha med seg advokat i møte med skolen. Det råder vi dem aldri til. I FUG er vi opptatt av at hjem og skole skal jobbe relasjonelt, sier Nagelhus.

– Vi mener at dersom lærerne, og dermed lærerstudentene, er godt trent i å avklare forventninger og bygge gode relasjoner til foreldrene, så har de også et helt annet fundament den dagen de må ta opp en utfordring.

Duoen fra FUG er ikke i tvil om at hjem-skole-samarbeid bør komme bedre fram i praksis i løpet av lærerutdanningen. Nagelhus skulle også gjerne sett at det var et tema alle skoler var opptatt av.

– Fra henvendelsene vi får, tenker jeg at det er et stort sprik i hvor gode skolene er på dette. Og desto viktigere er det at lærerstudentene er godt trent i dette. Ellers er det lett å bare adoptere den kulturen du møter i din første jobb, og den er ikke alltid god.

Powered by Labrador CMS