Andre bransjer bruker etterutdanning og kurs som en bevisst strategi for å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte medarbeidere. Slik bør det også være i barnehagen, mener styrer Jacob Broen.

Barnehagene bør få mer penger til materialer og videreutdanning av ansatte

Innspill: Å investere i barnehagen er lønnsomt.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har vært leder av en mellomstor bedrift som produserer Norges kommende gull siden 1988. Men har eierne lagt til rette for at jeg som leder har gode nok rammebetingelser?

Hvorfor er vi ikke opptatt av lønnsomhet og investeringer i bransjen som skal fornye Norge?

Vi trenger ikke nye kontorstoler og bedre tripp-trapp-stol, men vi trenger at barna møter en barnehage med allsidige lekemuligheter og materialer som vi ønsker. Barn som får gode materialer som bidrar til å utvikle deres fantasi og kunstneriske evner, vil være lønnsomt for samfunnet på lang sikt.

Lite penger til materialer

Av barnehagebudsjettet går 85 prosent til lønn, 13 prosent til vedlikehold av bygninger og resten til barna. Dette budsjettet må økes. Ansatte har gjennom flere år opplevd at deres budsjett for å kunne drifte pedagogisk virksomhet er svekket. Barna får dårligere og dårligere tilbud. Mitt lederskap handler mest om å legge til rette for de ansatte på avdelingene. De ansatte har ikke samme betingelser som andre grupper.

De har mindre penger til å anskaffe nytt materiell og få opplæring og kurs. Ansatte opplever at de ofte må gå på kompromiss med det de ønsker å gjøre, fordi det ikke er mulig innenfor de økonomiske rammene.

Ansatte som får mulighet til å øke sin kompetanse, er meget lønnsomt for en bedrift. Med stadig større krav til oss som jobber i barnehagen, forventer jeg at eierne bruker mer penger på opplæring og kurs. Det er viktig for å utvikle barnehagens kvalitet.

Vi er mange som har fått tilleggsutdanning som styrer – takk for det – men det er et stort etterslep for barnehagelærere. De skal stadig beherske nye og flere digitale verktøy, foreldrene er mer krevende, og barnegruppene har flere utfordringer enn før. Utdanningen som mange fikk på 2000-tallet, må oppdateres. Andre bransjer bruker etterutdanning og kurs som en bevisst strategi for å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte medarbeidere. Slik bør det også være i barnehagen. Kurs og opplæring er lønnsomt og bør gir mer lønn. Eiere må også få et krav om å drive opplæring av ansatte.

To prosent til barna

Det brukes i dag rundt 50 milliarder på barnehager i året, det meste kommer fra kommunene. Er det gjort gode nok undersøkelser for å se på om den investeringen er lønnsom? Det meste går til lønn og drift av bygninger. Det er rundt 260 000 barn i norske barnehager, og det brukes ca. to prosent eller 3500 kroner på hvert barn per år. Pengene skal gå til materialer, kontorutstyr, ny faglitteratur, kopipapir, lisenser og papirer. Det må investeres mer i barnehagene for å kunne gi samfunnet de samfunnsborgere som skal drive dette land fremover. Ja, jeg tenker på lønnsomheten i min bedrift, men uten investeringer og utvidelse av egenkapitalen kan det være vanskelig å nå alle målene.

Powered by Labrador CMS