Målet med undersøkelsen er å finne ut direkte fra barn hvordan barnehagen kjennes, og hva som må til for at barnehagen skal kjennes trygg for barn, forteller leder Marit Sanner og proffene Adrian (t.v.) og Sofie i Forandringsfabrikken, som har gjort en undersøkelse blant 722 barnehagebarn .

Ett av 20 barn er usikre på om noen voksne i barnehagen er glade i dem

Det viser en ny undersøkelse blant over 720 norske barn.

Publisert Sist oppdatert

–Barn merker på ulike måter om voksne viser at de er glade i dem. De kan føle at det skjer på grunn av ulike ting de selv eller andre barn gjør, sier daglig leder Marit Sanner i Forandringsfabrikken som står bak undersøkelsen. Den er gjort blant 722 barn mellom 2 og 5 år i 52 norske barnehager, både offentlige og private. Målet er å finne ut direkte fra barn hvordan barnehagen kjennes, og hva som må til for at barnehagen skal kjennes trygg for barn.

LES OGSÅ: Psykolog: – Ordene du velger, kan påvirke barnas selvbilde

Alvorlige tall

Slik kjenner barna at en voksen er glad i dem

Voksne smiler og er glad

Voksne leker med barna

Voksne tøyser

Voksne sier de er glade i barna, eller andre fine ting

Voksne gir kos

Voksne hjelper barna

Voksne viser barna at de er snille

Voksen er snille i stemmen

Kilde: Rapporten Trygt for oss – hvordan barnehagen må være fra 722 barn fra Forandringsfabrikken.

Fem prosent av barna, ett av 20 barn, er usikre på om noen voksne i barnehage er glade i dem, ifølge undersøkelsen. 17 prosent av barna kjenner ikke at noen voksne i barnehage er glade i dem. Barna forklarer det med at de voksne er mye sinte på barna, eller at de voksne ikke har sagt at de er glade i dem. Noen sier også at den voksne de opplevde var glad i dem har sluttet eller byttet avdeling.

–Vi vet ikke om noen voksne faktisk ikke er glade i barna ut fra undersøkelsen, men det sier hva barna selv opplever. Det er et alvorlig tall fordi barna er i barnehagen store deler av dagen, og det er helt essensielt for barn å kjenne at noen er glad i dem. Alle voksne i barnehagen må få frem til barna at de er glade i dem, det må være hvert enkelt voksnes ansvar, sier Sanner.

LES OGSÅ: – Barns medvirkning er nøkkelen til at barna har det trygt og godt i barnehagen

Viktig rapport

Professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder sier undersøkelsen er viktig for å få frem barns stemmer.

–Rapporten sier at barna vil bli regnet med og barna vil at voksne skal vite hva de kan gjøre for at barna skal føle at de er glade i dem. Barn er fullstendig avhengig av de voksne, og det fordrer at de voksne tar barns følelser og uttrykk på alvor. Vi skal lære av denne kunnskapen til 722 barn og jeg ønsker at dette kunnskapsgrunnlaget blir brukt og tatt på alvor, sier professoren.

–Det er 78 prosent av barna som kjenner at minst én voksen i barnehage er glad i dem. Det tallet skulle vært 100 prosent, sier Lund i sin digitale kommentar til rapporten under lanseringen.

LES OGSÅ: Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 år

Vil bruke det i barnehagepolitikken

Kommunaldirektør Hege Sevatdal for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune sier rapporten gir et godt kunnskapsgrunnlag, og at de vil bruke den når de utvikler barnehagepolitikken.

–Barna skal vite at de voksne bryr seg om dem. Vi jobber med kompetanse som at ansatte reflekterer over egne følelser og jobber med seg selv. Det kan bidra til å endre hvordan de møter barn, sier Sevatdal, som deltok på lanseringen. Monica Stenseth, kommunalsjef for barnehage i Stavanger, sier det er viktig å trene på å møte barnas følelser i barnehagen.

Hege Sevatdal for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune (f.v.), barnehagesjef Malin Iversen i Vestre Toten kommune Monica Stenseth og kommunalsjef for barnehage i Stavanger sier rapporten om hva som er viktig for at barn skal ha det trygt i barnehagen, vil gi et godt kunnskapsgrunnlag når de utvikler barnehagepolitikken fremover.

–18 prosent av barna lurer på om de voksen er glad i dem. Vi skal ikke ha mange barn som er i tvil om det. Det er ikke greit. Vi må reflektere over dette sammen og jobbe systematisk for å få til endring, sier Stenseth. Barnehagesjef Malin Iversen i Vestre Toten kommune sier rapporten er viktig for å få frem barnas stemmer.

–Barn skal være trygge i barnehagen og ha ansatte som er glade i dem. Vi kan ha voksne som ikke burde jobbe i barnehage, og da må vi enten veilede dem ut eller gi dem nok kompetanse til å gjøre en god jobb, sier Iversen.

Seniorrådgiver Morten Solheim i Utdanningsforbundet sier barnehagene trenger flere ansatte som kan noe om barn.

– For at hvert barn skal bli sett, hørt og forstått, trengs det solide fagmiljøer i barnehagen. Flere barnehagelærere vil bidra til dette. I tillegg bør pedagogikkfaget i utdanningen styrkes, sier Solheim.

LES OGSÅ: Barnehagelærer Kari fikk barnehagen hun hadde drømt om, under koronatiden

Barn vil være med å bestemme

Rapporten viser også at 72 prosent av barna vil være med å bestemme mer i barnehagen. 57 prosent av barna har ikke fått vite at de har rett til å være med å bestemme i barnehagen.

– Når barns stemme blir satt i system som i denne rapporten er det med på å gi kunnskap til lovgivere og vi som skal lage strategier for barnehagen, sier Lise Selnes (Ap) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

–Vi har så uendelig mye å lære av små barns opplevelser. Barns stemme må frem. Barn har rett til å bli hørt, sier professor Ingrid Lund. Kari-Anne Jønnes (H) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sier rapporten er viktig både i utviklingen av barnehagene og barnehagelærerutdanningen. Hun var en av fire stortingspolitikere som deltok på lanseringen av rapporten.

–Når barns stemme blir satt i system som i denne rapporten er det med på å gi kunnskap til lovgivere og vi som skal lage strategier for barnehagen, sier Lise Selnes (Ap).

Om undersøkelsen

722 barn mellom 2 og 5 år i 52 barnehager deltok. 40 prosent av dem gikk i private barnehager og 60 prosent i offentlige.

Barnehager både i byer, mindre og mellomstore kommuner deltok.

Målet er å finne ut direkte fra barn hvordan barnehagen kjennes, og hva som må til for at barnehagen skal kjennes trygg for barn.

Om å snakke trygt:

73 % av barna vil at voksne skal snakke med dem før de forteller om barnet til voksne hjemme eller i barnehagen.

55 % av barna har aldri fortalt en viktig hemmelighet til voksne i barnehagen.

Om å bestemme trygt:

72 % av barna vil være med å bestemme mer i barnehagen

43 % av barna har merker at voksne i barnehagen prøver å påvirke hva de skal svare eller får dem til å forandre mening

57 % av barna har ikke fått vite at de har rett til å være med å bestemme i barnehagen

Om trygge voksne:

78 % av barna kjenner at minst én voksen i barnehagen er glad i dem

17 % av barna kjenner ikke at noen voksne i barnehagen er glade i dem

5 % av barna er usikre på om noen voksne i barnehagen er glade i dem

Barna som deltok i undersøkelsen gikk i barnehager i Oslo, Drammen, Kongsberg, Lørenskog, Vestre Toten, Nesodden, Stavanger, Strand, Sola, Bergen, Austevoll, Trondheim, Verdal, Stjørdal, Melhus, Malvik, Kristiansand og Bodø.

Kilde: Rapporten Trygt for oss – hvordan barnehagen må være fra 722 barn fra Forandringsfabrikken.

Forandringsfabrikken (FF)

Det er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap fra barn og unge.

Målet er at barn opplever skole og hjelpetjenester og andre systemer som trygge og nyttige.

FF gjør undersøkelser om hvordan barn opplever møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, rettssystemet og andre hjelpesystemer.

Rapporten Trygt for oss – hvordan barnehagen må være er første undersøkelse blant barnehagebarn.

Barns erfaringer og råd til forandringer oppsummeres som kunnskap direkte fra barn.

Forandringsfabrikken gir også råd til myndigheter og politikere.

Les mer: forandringsfabrikken.no

Powered by Labrador CMS