Er du sensitiv og toner deg inn på barnets følelser, slik at det opplever å bli forstått vil du lære barnet å forstå sine egne følelser og deretter andres, mener professor May Britt Drugli NTNU.

Slik hjelper du små barn å takle følelser

20 prosent av alle barnehagebarn sliter med psykiske vansker, fordi de ikke vet hvordan de skal takle følelsene sine. Mye glede og positive opplevelser kan hjelpe dem.

Publisert Sist oppdatert

– Psykisk helse handler om følelser, og det er når følelsene kommer på avveie at barn får psykiske vansker og lidelser, sier professor i pedagogikk May Britt Drugli ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt–Norge).

Hun snakket til 750 barnehagefolk på konferansen Nordiske impulser i regi av Utviklingsforum. Foreldre, barnehageansatte og voksne rundt barnet kan hjelpe barna ved å fremme deres følelsesmessige (emosjonelle) utvikling.

LES OGSÅ: Slik kan du oppdage og møte de stille barna

To typer følelsesmessige vansker

– Det er like høy forekomst av psykiske vansker og lidelser hos små barn som andre. Det vil si at mellom 15 og 20 prosent av små barnehagebarn vil slite så mye med negative følelser at det vil gå ut over deres hverdag, sier May Britt Drugli. Barn sliter med to typer emosjonelle vansker. Eksternaliserte vansker, som betyr at barnas følelser er vendt utover og lett å se. De er trassige, sinte, urolige, irriterte, frustrerte eller sliter med oppmerksomheten.

– Det er normalt med mye sinne hos 2-åringen. Men forsøk å finne ut hvorfor barna har disse følelsene. Hvordan vi møter barnas følelser i barnehagen er sentralt for deres utvikling, påpeker professoren. Barn som har følelsene vendt innover kan ha internaliserte vansker. Det betyr at de er engstelige, triste, utrygge, trekker seg unna sosial kontakt eller viser lite glede.

Les denne: Toåringer utvikler vennskap i lek og er tydelige på hvem de vil leke med eller ikke

– Vær obs når barn trekker seg unna i vanlige og ufarlige situasjoner. Disse barna kan lett bli usynlige i lek og samspill, sier Drugli.

LES OGSÅ: Har barnet betydningsfulle relasjoner i barnehagen, er det med på å styrke barnet

Glede gir styrke

Små barn kommuniserer nonverbalt gjennom følelser.

– De minste kan ikke fortelle med ord at de er redde, usikre, glade eller lurer på noe. Derfor er det viktig at de voksne fanger opp barnas følelser. Når barns følelser tas på alvor får barnet en gjensidig rolle i samspillet, sier Drugli. Som voksen eller barnehageansatt kan du hjelpe barna med å forstå og takle følelsene ved å gi dem positive opplevelser.

– Mye glede og lykkefølelse tidlig i livet demper negative følelser og ruster barnet til å mestre seinere utfordringer, sier Drugli. Glede bidrar til at små barn vil utforske og opplever mestring. Glede og positive erfaringer er også viktig for velvære og trivsel. Du fremmer også barns emosjonelle utvikling ved å tone deg inn på barnets følelser. Da vil barnet oppleve seg forstått. Setter du ord på barns følelser og snakker med barn om dem, vil sterke følelser bli regulert ned og gleden bli dobbelt så stor.

LES OGSÅ: Fire faktorer som fremmer barns livsmestring

Hjelp til å forstå følelser

For å forstå andres følelser må barnet, ifølge Drugli, ha hjelp til å forstå egne.

– Emosjonell kompetanse handler om at barna klarer å uttrykke en rekke følelser, forstå følelsene og hva som er årsaken til dem og å regulere følelsene. Det er forløperen til sosial kompetanse, sier Drugli. Professoren understreker at hvis barn har mye negative følelser må man undersøke hvordan de har det hjemme og i barnehagene. Psykiske vansker kan handle om en vanskelig livssituasjon hjemme eller i barnehagen

Snakker med øynene og kroppen

Lena Edlund forteller at barn kommuniserer på mange måter, ifølge en undersøkelse i en svensk barnehage. Hun er barnehagelærer, forfatter og tidligere barnehagesjef i Sverige og deltok på Nordiske impulser. Barna som ikke kunne snakke kommuniserte gjennom øyekontakt, ansiktsuttrykk, gester, bilder, tegn, samspill og fysiske bevegelser.

– Vi bør lytte og være nær for å fange de minste barnas språk, sier hun.


Slik fremmer du barns emosjonelle utvikling

  • Du er sensitiv og toner deg inn på barnets følelser, slik at det opplever å bli forstått.
  • Å gi dem positive opplevelser.
  • Setter ord på barnas følelser og hjelpe dem med å regulere følelsene: Da vil negative følelser reguleres ned, og gleden bli større. Eks: Nå ser jeg at du er lei deg.
  • Snakke om følelser i hverdagen: Barn lærer å forstå egne og andres følelser og hva som er årsaken til dem. Da lærer barnet empati. For å forstå andres følelser må barnet ha hjelp til å forstå egne.
  • Støtte barna i å regulere følelsene. Noen trenger mye støtte, andre lite.
  • Være god rollemodell i å takle egne følelser. Barn imiterer voksne.

Kilde: Professor i pedagogikk May Britt Drugli ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt–Norge)

Powered by Labrador CMS