En malt kabeltrommel, et teppe, hyller og planter er blitt til en sone for lek med dyr, mens en skillevegg, stoffer og matter er blitt til en krok der barna kan være for seg selv.

Slik kan du forbedre det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Her er fem helt konkrete tips.

Publisert Sist oppdatert

Førsteamanuensis Ole Johan Sando og professor Ellen Beate Hansen Sandseter ved DMMH forteller hvordan du kan forbedre det fysiske lekemiljøet i barnehagen. En studie de har gjort viser nemlig at det er stor forskjell på hvor mye barna leker i barnehagen og at lekemiljøet betyr mye for barnas lek. Mange barnehagelærere synes det er vanskelig å leke, viser ny forskning fra OsloMet.

La materialene være tilgjengelige

Ha materialene i barnehøyde og la dem være synlige for barna ute og inne.

Ha materialer i boder og skur med lett tilgang for barna.

La barna ha tilgang på naturmaterialer

La barna ha tilgang på sand og vann, steiner, stubber, stokker, kvister, blader og kongler.

Lag soner med trær, gress, busker og blomster.

Ha naturmaterialer også inne.

Plant bærbusker og frukttrær. Barna bruker blader fra busker i rolleleken.

Et mangfold av materialer er viktig for å stimulere til lek både inne og ute. Det gjelder både leker som biler, spader og bøtter med definert bruk og udefinerte materialer som skjell, pinner og stubber.

Ha fleksible lekeområder

Flytt hyller og sofaen ut i rommet. Da får du kroker du kan skjerme.

Flyttbare hyller, kasser med hjul og tepper kan skape skjermede soner.

Legg matter på gulvet i garderoben. Da kan den brukes til tumlelek deler av dagen.

En gapahuk med låsbare dører kan være lager for sykler om natten.

Ha ulike lekesoner

En lekesone er et avgrenset sted som er tilrettelagt for lek. Gode lekesoner fører til mer lek.

Lag et utekjøkken med tilgang til vann, sand, kopper og ting som kan brukes sammen.

Lag en landsby-sone ute med et lekehus, en gapahuk og et utekjøkken.

Heng opp stoffer, utkledningstøy og tekstiler til bruk i lek.

Flett et hus av greiner slik at barna får en skjermet krok til rollelek.

Lag lekesone til fysisk lek inne med puter og skumgummiklosser barna kan klatre på og bygge med.

I en barnehage flyttet de lekehuset og gapahuken sammen på uteområdet, tilførte kabeltromler og lagde et utekjøkken, slik at det ble et lite tun. De lagde en sykkelsti gjennom tunet og en kjøkkenhage der barna kunne høste mat til landsbyen.

La barna ha varierte materialer

Ha definerte leker og utstyr (biler, dukker, sykler, kjøkkenutstyr, utkledningsklær og spader) og udefinerte materialer (leire, planker, stoffer, rør og korker) i gjennomsiktige kasser, gjerne etter farge, størrelse, form og tekstur.

Ha nok materialer til at flere barn kan leke samtidig.

La barna bruke tepper, benker og bord til å bygge hytter.

Spør foreldrene om de har gammelt kjøkkenutstyr eller klær dere kan få.

Les mer: barnehagemiljo.no

Lag leke- sone til fysisk lek inne med matter og skumgummiklosser som barna kan klatre på og bygge med.
Powered by Labrador CMS