Tunge kjøretøy som disse, trenger kvalifiserte sjåfører. Men for å utdanne yrkessjåfør, trengs det kvalifiserte lærere.

Flere med lang erfaring skal få komme inn på lærerutdanning for yrkessjåfører

Regjeringen øker antallet studieplasser, og vil også gjøre det lettere å komme inn på studiet for trafikklærere for tunge kjøretøy. Dermed kommer de Høyre i møte i kravet om at det må gjøres noe for å sikre flere lærere i denne bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag leverte seks Høyre-representanter et forslag til regjeringen om hva som kan gjøres for å sikre nok lærere som kan undervise på de 11 landslinjene på videregående skoler, eller på private trafikkskoler. Tall fra bransjen viser nemlig at vi i Norge vil mangle tusenvis av tungtransportsjåfører innen ti år. Samtidig melder skolene som utdanner sjåførene om lærermangel.

Statsråd Ola Borten Moe (Sp).

Nå svarer regjeringen at de vil handle raskt.

– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører og da må vi også har nok kjørelærere for lastebil. I årene som kommer vil vi mangle lærere. Derfor gir vi penger til å ta opp 25 ekstra studenter i kullet som starter ved Nord universitet til høsten og vi gjør det enklere for søkere med realkompetanse å komme inn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Må få flere til å søke

– Det er imponerende å se at regjeringen så effektivt klarer å implementere Høyres forslag. Høyre fremmet tre forslag for å få flere kjørelærere for tungbil på tirsdag, og allerede er mye tatt tak i. Fremover håper jeg regjeringen ikke bare følger opp med flere studieplasser, men også kommer med tiltak som gjør at flere vil søke på disse, sier Margret Hagerup (H) til Yrke.

Hun var en av de seks Høyre-representantene som fremmet forslaget, som også fikk god mottakelse av blant andre rektor Bård Lien på Sauda videregående skole, som er av skolene med landslinje for yrkessjåfører.

– Vi trenger flere trafikklærere, og jeg vet at det gjelder flere enn vår skole. Jeg tror det vil bli stort gehør for dette forslaget, sa han til Yrke onsdag.

Også Erik Lysenstøen som er trafikklærer på Hønefoss videregående, og koordinator for yrkessjåførutdanningen, mener mangelen på lærere er kritisk.

– Vi har mange som vil bli lærlinger, og vi mangler ikke læreplasser. Men vi trenger flere kvalifiserte lærere, sier han til Yrke.

Det er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) enig i.

– Vi vil nå gjøre det enklere for de som har erfaring fra sjåføryrket å bli lærere. Mange med lang erfaring som tungbilsjåfør, som kunne blitt gode trafikklærere, kommer ikke inn på utdanningen. Det gjør vi nå noe med, og på litt lengre sikt vil vi vurdere å legge om trafikklæreropplæringen slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, sier han.

Stjørdal

Det er Nord universitet i Stjørdal som står for utdanningen av sjåførlærere til tungbil. I dag er dette en spesialisering man tar på toppen av en toårig utdanning som sjåførlærer for lett bil, og det koster 135 000 bare i studieavgift å ta lærerutdanning for tunge kjøretøy.

Regjeringen legger nå opp til en tredelt løsning:

* Åpne for søkere med realkompetanse. Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil. Endringene gjelder for kullet som starter til høsten.

* Flere studieplasser: Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter til høsten.

* På lang sikt har regjeringen som mål å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig trafikklærer for lett bil. Kunnskapsdepartementet går nå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet – storbyuniversitetet og Nord universitet og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres.

Fleksibelt

Høyre-representant Margret Hagerup viser til at det er et stort behov for å gjøre studiet mer fleksibelt og bedre tilpasset de som vil ta utdannelsen i alle aldre og livssituasjoner.

– Der kan OsloMet være et godt supplement, både på kort og på lang sikt. Vi håper derfor at statsråden også tar snarlig dialog med dem for å utrede mulighetene.

Hun sier til Yrke at hun torsdag har sendt inn følgende spørsmål til fosnings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Vil statsråden gå i dialog med OsloMet – storbyuniversitetet for å undersøke mulighetene for å utvide eller etablere tilbud på kort sikt for å løse tilgangen på tungbillærere? Og hva vil statsråden gjøre for at det å ta en videreutdanning til å bli tungbillærer blir attraktivt og tilgjengelig for flere, slik at både den eksisterende kapasiteten kan fylles, og bygges på når tungbillærer blir en egen grunnutdanning?

Hun sier at hun legger til grunn at statsråden ser nødvendigheten av at det å ta en videreutdanning for å bli tungbillærer må bli et attraktivt studie som blir tilgjengelig for flere, slik at både den eksisterende kapasiteten kan fylles og bygges på, parallelt med at en vurderer at tungbillærer blir en egen grunnutdanning. Hagerup sier at det også blir viktig å følge med på hva regjeringen gjør med Høyres tredje forslag som omhandler finansiering.

Høyres forslag

Dette foreslo Høyre i Stortinget tirsdag:

* Regjeringen må gå i dialog med skolene og med relevante bransjer for å utrede mulige endringer i trafikklærerutdanningen.

* Yrkesfaglærerutdanningen på tungtransport må bli en egen grunnutdanning på lik linje med den for lette kjøretøy.

* Utdanningen må bli billigere.

På spørsmål fra Yrke om regjeringen ser for seg at utdanningen kan bli mindre kostbar i forbindelse med at en ny studiemodell skal utvikles, svarer avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Audun Digerud, følgende:

– Vi ser på modellen for studiet sammen med institusjonene framover og dette også er et tema i den sammenheng.

Powered by Labrador CMS