Ja til mer lek og flere lærere for førsteklassingene

Debatt: – Det må være rom for både fri lek og lekbasert læring.

Publisert

Denne uken kom sluttrapporten av seksårsreformen utarbeidet av Oslo Met-forskere på oppdrag fra Stortinget. Rapporten er etterlengtet og gir en viktig dytt i retning av en bedre skolehverdag for førsteklassingene.

Motiverte og dyktige lærere møter spente seksåringer ved skolestart hver eneste høst. De prioriterer variert undervisning og bidrar til at elevene trives og får seg venner. Det er all grunn til å sette pris på den uvurderlige jobben lærere gjør for elevene og skolen, og rapporten anerkjenner virkelig den innsatsen.

Rapporten gir også en tydelig tilbakemelding om at mer læring gjennom lek og lekbasert undervisning må til i større grad enn det som er tilfelle i dag. Allerede i fjor høst ble foreløpige funn publisert av forskerne om at seksåringene ønsker mer lek i skolen. Senterpartiet vil styrke lærernes og skolenes muligheter til å legge til rette for mer lek. I sluttrapporten er det særlig to grep som må følges opp i det videre politiske arbeidet.

  1. Større lærertetthet for skolestartere vil være bra og riktig. Senterpartiet var i sin tid opptatt av at barnehagelærere kunne følge elevene opp i småskolen, og barneskolelærerne kunne møte barna i barnehagen og. Overgangen her er kritisk for å få en god start. Vi vil prioritere tidlig innsats.
  2. Nå trengs det mer lek i skolen, og særlig de yngste trenger lek for egen utvikling og læring gjennom lek for å lære å lære. Sånn blir barnegruppa trygge på hverandre og kan løfte hverandre. Det må være rom for både fri lek og lekbasert læring, som har hver sin egenverdi for barnas utvikling og læring. Rapporten mener det er lite tilrettelagt for lekbasert undervisning innendørs. Det vil Senterpartiet følge opp videre.
  3. Generelt er det viktig at seksårsreformens opprinnelige formål blir løfta opp igjen. Seksåringene og skolestarterne må få en best mulig start for å mestre og lykkes i skolen. Da trengs det mer lek og flere lærere. Det vil Senterpartiet jobbe aktivt for framover.

Powered by Labrador CMS