Fagskolen Innlandet gjør en innsats for å hjelpe noen av dem som er blitt permitterte under koronakrisen. Det er fra venstre kursdeltager Jonas Kyseth, avdelingsleder Roy Jakobsen og lærerne Eivind Voldheim og Mette Westgård.
Fagskolen Innlandet gjør en innsats for å hjelpe noen av dem som er blitt permitterte under koronakrisen. Det er fra venstre kursdeltager Jonas Kyseth, avdelingsleder Roy Jakobsen og lærerne Eivind Voldheim og Mette Westgård.

Fagskole tilbyr kurs til permitterte

Han har selv opplevd å være permittert. Nå har Roy Jakobsen, avdelingsleder på Fagskolen Innlandet, opprettet kurs for permitterte.

Publisert

Koronapandemien har sendt mange ut i permittering. Det er bare å kaste seg rundt, tenkte Jakobsen.

– Å bli permittert er forferdelig. Jeg har opplevd det en gang for lange siden, og vet at det tar på å ikke kunne gå på jobben som vanlig. Vi ville derfor være med på å snu en negativ psykisk påkjenning til noe positivt, sier avdelingsleder Roy Jakobsen.

Med seg rundt bordet har han lærerne Eivind Voldheim og Mette Westgård, som leder kurset i Lean, pluss kursdeltager Jonas Kyseth.

Etter at koronautbruddet kom i mars, ble det oppfordret til å starte små, spissede kurs og moduler for permitterte. Fylkeskommunen gikk ut med støtte, og Fagskolen Innlandet på Gjøvik reagerte raskt. I juni var de i gang med nettundervisning.

I utgangspunktet var det seks kurs som ble utlyst, men interessen varierte, så det var to som ble startet. Å lære mer om Lean-metoden var mest populært. Her var det 26 kursdeltagere, mens det var 12 som begynte på grunnleggende om industri 4.0. Kravet for å delta er å ha fag-/svennebrev eller minst fem års relevant praksis.

Deltagerne kommer fra store deler av landet. Mange har bakgrunn fra industri og produksjon, mens andre kommer fra administrative stillinger, også i offentlig sektor.

– Når du deltar på et slikt kurs mens du er permittert, styrker du deg for ettertiden, sier Mette Westgård.

Lean er populært

For deg som ikke er på fornavn med Lean, så forklarer Jakobsen det slik: Dette er en ledelsesfilosofi med fokus på involvering og kontinuerlig forbedring i hele prosessen. Prinsippet er hentet fra Japan, og Toyota-fabrikken blir brukt som et forbilde.

– Du skal ikke jobbe fortere for å rekke mer, men smartere for å bli mer effektiv, forklarer lærer Mette Westgård. Dette temaet jobber kursdeltagerne nå med i avslutningsoppgaven sin, og de skal komme med forslag til tiltak som kan settes i verk ute i egen bedrift. Kunnskapen skal brukes i praksis.

Mye dreier seg om struktur, at alt har sin plass, og at det er mulighet for kontinuerlig forbedring.

Læreren kommer med et dagligdags eksempel som kan videreføres til arbeidslivet:

– Se for deg kjøkkenskuffene hjemme. Den øverste er inndelt i rom, og kniver, gafler, skjer, teskjeer og ostehøvelen har sin faste plass. Men hvordan er det i skuffene rundt?

– Du mener der øser, sleiver og andre kjøkkenredskaper ligger hulter i bulter?

– Ja, er det mulig å gjøre noe der? På den annen side er det bedre å ha det i en skuff, enn spredd på kjøkkenbenken, sier Mette Westgård med et smil. På kontoret hennes har alt sin faste plass, og som møbelsnekker i bunnen er hun vant til å jobbe praktisk.

Nå foregår all undervisningen digitalt, med tolv femtimers samlinger på Teams. Mette Westgård og Eivind Voldheim står for opplegget sammen og har ansvaret for noen hovedbolker hver. De måtte også kaste seg rundt fort og ha opplegget klart på noen få dager.

Studiet har et innhold som tilsvarer fem studiepoeng.

– Vår erfaring er at folk er interessert i å få mer kunnskap, men noen er mer ivrige enn andre, sier Voldheim.

For at en digital samling på fem timer ikke skal oppleves for lang, gjelder det å ha variasjon og god struktur. Det er blant annet diskusjonsoppgaver, med samling i grupper før det er oppsummering i plenum. Faste pauser er også viktig.

Nye kurs for permitterte vil bli startet utover høsten. Seks er annonsert, men dette vil bli styrt av interessen.

Nyttig å ha med videre

Jonas Kyseth (24), fra industristedet Raufoss, er en av deltagerne som er i ferd med å avslutte Lean-kurset. Han er ikke permittert, men rundet av studier i vår og hadde håpet på sommerjobb. Men selv om han har fagbrev som CNC-operatør, er det vanskelige tider.

– Det var ikke mange som ville ha ferievikarer nå, og så fikk jeg høre om dette kurset via kjente, sier Jonas Kyseth, som mener Lean er veldig relevant.

– Du hører om metoden i nesten alle bedrifter. Her går vi i dybden, og kunnskapen jeg får, er nyttig å ta med videre.

24-åringen har fulgt kurset hjemmefra og vedgår at det er litt annerledes enn å være til stede i et klasserom.

– Det kan bli litt trått den siste timen, og når vi diskuterer på Teams, er det noen som liker å prate veldig mye. For andre er det en høyere terskel for å ta ordet, sier Jonas Kyseth. Han skryter av relevante oppgaver der han får bruk for tidligere erfaringer fra yrkeslivet.

Samtidig som kurset avsluttes, er den unge Raufoss-mannen blitt fulltidsstudent på Fagskolen Innlandet. Faget han har valgt, er mekanisk automatisering.

– På sikt håper jeg å få litt mer ansvar i yrkeslivet og nye utfordringer.

Powered by Labrador CMS