Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ekspertgruppa som skal se på hvordan barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning kan få et pedagogisk tilbud med høy kvalitet og bli bedre inkludert i skolen og barnehagen enn i dag: Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen Innlandet (foran f.h.), lektor Elin Kragset Vold ved Thor Heyerdahl videregående, førsteamanuensis Camilla Dyssegaard ved Danish School of Education, forsker Mari Vaage Wang ved Folkehelseinstituttet, rektor Judith Martinsen (bak f.h) ved Prestvannet skole, professor Bengt Persson ved Högskolan i Borås, skolesjef Trond Johnsen i Lillehammer kommune, fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud i Espira barnehager og professor Bjørn W. Hennestad ved BI. Foto: Line Fredheim Storvik
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ekspertgruppa som skal se på hvordan barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning kan få et pedagogisk tilbud med høy kvalitet og bli bedre inkludert i skolen og barnehagen enn i dag: Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen Innlandet (foran f.h.), lektor Elin Kragset Vold ved Thor Heyerdahl videregående, førsteamanuensis Camilla Dyssegaard ved Danish School of Education, forsker Mari Vaage Wang ved Folkehelseinstituttet, rektor Judith Martinsen (bak f.h) ved Prestvannet skole, professor Bengt Persson ved Högskolan i Borås, skolesjef Trond Johnsen i Lillehammer kommune, fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud i Espira barnehager og professor Bjørn W. Hennestad ved BI. Foto: Line Fredheim Storvik

Vil gi bedre tilbud til barn med spesielle behov

Kunnskapsministeren mener barn med spesielle behov ikke får hjelpen de trenger tidlig nok. Derfor skal en ny ekspertgruppe komme med forslag til hva som bør gjøres.

– Vi ser at barn og unge ikke får de rettighetene de har krav på i barnehager og skoler. Tilbudet vi gir er ikke godt nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som har tatt initiativ til en egen ekspertgruppe som skal se på hvordan barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning kan få et bedre pedagogisk tilbud enn i dagGruppa ble presentert på en konferanse om inkludering og spesialpedagogikk i regi av Kunnskapsdepartementet.

 

For dårlig kompetanse

Kunnskapsministeren sier det er tre utfordringer i dagens tilbud.

– Det er manglende kompetanse i barnehager og skoler, og tilretteleggingen det enkelte barn trenger er for dårlig, sier Isaksen. Han mener også det er for store lokale forskjeller. Den andre utfordringen er at skole og barnehage venter og ser an barnas behov, eller har for lave forventninger til hva barna kan klare. Det tredje er at tiltak settes inn for sent.

– Et barnehagetilbud av høy kvalitet med tidlig innsats er helt avgjørende. Vi skal ikke lete med lys og lykter for å finne de som er utenfor normalen, men vi setter inn tiltak for seint, sier kunnskapsministeren. Han mener det er avhengig av god kompetanse blant dem som jobber i barnehagen.

– Vi må ha en kultur for å sette inn tiltak tidlig, sier Isaksen til Første steg.

 

Ønsker dialog

10.000 elever går ut av grunnskolen med så svakt grunnlag at det er usikkert om de vil klare seg i samfunnet, viser forskning. Den nye ekspertgruppen skal være tett på praksisfeltet og foreslå endringer i nasjonal politikk.

– Barn og unge får ikke tilbudet de har krav på i dag. Vi ønsker en dialog med brukerne, organisasjoner og praksisfeltet og vil invitere ulike folk til våre møter for å få innspill og kunnskap, sier pedagogikkprofessor Thomas Nordahl ved Høgskolen Innlandet. Han leder ekspertgruppen.

– I dag er det slik at de som jobber med barn som sliter mest, er de som har minst kompetanse. Det må vi gjøre noe med, sier Nordahl til Første steg.

 

Høre på foreldre

Leder Marie Skinstad-Jansen i Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mener det er viktig at også foreldre får være med på utformingen av tilrettelegging av barn som trenger ekstra hjelp.

– Det spesialpedagogiske tilbudet bør skje i barnegruppa, sier hun. Generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge mener det er viktig å sette inn tidlig tiltak for barn som sliter med språk i barnehagen.

– Språk er viktig for å delta i lek, og mange av dem som har dårlig språk når de er 3 år, har det også når de er 10, sier Solem til Første steg.

 

 

 

Powered by Labrador CMS