Seniorrådgiver Kristin Vik i Utdanningsforbundet, leder Petter Aaslestad i Forsker-forbundet, leder Ragnhild Lied i Unio, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet under høringen om fagskolemeldingen på Stortinget. Foto: Marianne Ruud.
Seniorrådgiver Kristin Vik i Utdanningsforbundet, leder Petter Aaslestad i Forsker-forbundet, leder Ragnhild Lied i Unio, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet under høringen om fagskolemeldingen på Stortinget. Foto: Marianne Ruud.

UDF vil lete fram fagskolelærerne

Utdanningsforbundet vil styrke satsingen på utdanningspersonellet i fagskolene. Men da må de først finne ut hvem de er.

Takket være et litt kranglete registreringssystem, er det nemlig ikke godt å si hvor mange fagskolelærere som er organisert i Utdanningsforbundet. Mange av dem står bare oppført som videregåendelærere.

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 3/2017

– Vi vil at fagskolelærerne skal vite at vi har et tilbud for dem, og at vi selvsagt vil ha flere organiserte. Fagskolene blir bare viktigere og viktigere. Det satses på yrkesfag, og vi vil at fagskolene skal utvikle seg på yrkesfagenes premisser og bli en videreutdanning og spissing av den kompetansen de har, da blir lærerne der veldig viktige også, sier seniorrådgiver Kristin Vik i Utdanningsforbundet til Yrke.

 

Dobbel registrering

Forbundet er nå i gang med å lage vervemateriale for fagskolelærerne, og får da blant annet innspill fra fagskolegruppene som representerer lærere i de ulike sektorene.

– Har fagskolelærerne rett og slett ikke visst om hva dere har å tilby?

– Det er mulig, vi vet jo ikke. Det å være synlig i fagskolen er viktig, og vi har nok mange flere enn de som er registrert ettersom det er en dobbelt-registrering der mange blir registrert bare som videregåendelærer. Men jeg vet det ikke er så enkelt å registrere på en annen måte. Vi er i dialog med de som jobber med medlemsservice om det, sier Vik.

– Hva kan dere gjøre for dem?

 

Formelle krav

– Det vi er veldig opptatt av er utdanning for fagskolelærerne, til nå har det ikke vært noe formelt krav til lærerkompetanse i fagskolen, men nå har det kommet en ny fagskolemelding der det skal jobbes med. Da må vi ha med oss de som jobber i fagskolen, for krav om kompetanse er en viktig del av kvalitetssikring som vi er veldig opptatt av, sier Vik.

Hun er opptatt av at lærernes stemme blir viktig inn i arbeidet med å utforme kompetansekravene. Det er nå i gang en høring der meldingen skal bli til en ny lov.

– De vi har i sektoren er i stor grad fornøyd med meldingen, og særlig det formelle kravet til lærerutdanning, sier Vik.

For Utdanningsforbundet har det i arbeidet med meldingen vært viktig å bevare fagskolens særegenhet og sørge for at den ikke blir for akademisk.

 

NHO-behov

Det er ikke bare Utdanningsforbundet som understreker viktigheten av fagskolen i høst.

Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) kom med krav til politikerne om flere fagskoleplasser etter at NHOs kompetansebarometer for 2017 viste at halvparten av NHO-bedriftene har et udekket behov for fagskoleutdannede.

–  Det er tydelig at antallet studenter på fagskoler er for lavt i forhold til behovet næringslivet har for denne utdanningsveien. Vi oppfordrer derfor politikerne til å prioritere flere studieplasser til fagskoler i kommende stortingsperiode, sier Silje Kjørholt, leder i ONF.

NHO understreker overfor Yrke at det udekkede kompetansebehovet får konsekvenser for deres medlemsbedrifter. Organisasjonen opplyser at det på tvers av så å si alle regioner er mellom 50 og 60 prosent av bedriftene som melder om stor eller noen grad av udekket kompetansebehov.

Når det gjelder for eksempel reiselivsbedriftene, opplyser 42 prosent av bedriftene at de har tapt kunder eller markedsandeler som følge av det udekkede kompetansebehovet. 35 prosent av skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 20 prosent har måttet redusere virksomheten.

Powered by Labrador CMS