Silje Kjørholt, leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, vil ha en forpliktende plan for studieplasser i fagskolen. Foto: Wenche Schjønberg
Silje Kjørholt, leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, vil ha en forpliktende plan for studieplasser i fagskolen. Foto: Wenche Schjønberg

Ber politikerne prioritere flere fagskole-plasser

Halvparten av NHO-bedriftene har et behov for fagskoleutdannede. Det må opprettes flere studieplasser for fagskolen allerede neste stortingsperiode, krever Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter.

Mandag ble NHOs kompetansebarometer for 2017 offentliggjort, og her kommer det fram at halvparten av NHO-bedriftene har et udekket behov for fagskoleutdannede.

Behovet er størst for naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Samtidig som halvparten av NHO-bedriftene altså ønsker seg fagskoleutdannede, var det i 2016 kun 15.000 som tok fagskoleutdanning, mot 269.000 studenter på høyskoler og universitet.

 

Forpliktende plan

-  Det er tydelig at antallet studenter på fagskoler er for lavt i forhold til behovet næringslivet har for denne utdanningsveien. Vi oppfordrer derfor politikerne til å prioritere flere studieplasser til fagskoler i kommende stortingsperiode, sier Silje Kjørholt, leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF).

Organisasjonen ønsker at fagskoletilbudet skal bygges ut innenfor de fagretningene arbeidslivet etterspør. De vil ha en forpliktende opptrappingsplan i antall studieplasser, samt at fordeler ved utdanningsveien må synliggjøres for å øke antallet søkere.

- Med fagskoleutdanning stiller du sterkt på arbeidsmarkedet i flere bransjer. Det er viktig å synligjøre disse fordelene for å gjøre fagskole til et attraktivt studievalg for flere, sier Kjørholt.

NHO understreker overfor Yrke at det udekkede kompetansebehovet får konsekvenser for deres medlemsbedrifter.

 

Vil ha fagskole og yrkesfag

Organisasjonen opplyser at det på tvers av så å si alle regioner er mellom 50 og 60 prosent av bedriftene som melder om stor eller noen grad av udekket kompetansebehov.

Når det gjelder for eksempel reiselivsbedriftene, opplyser 42 prosent av bedriftene at de har tapt kunder eller markedsandeler som følge av det udekkede kompetansebehovet. 35 prosent av skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 20 prosent har måttet redusere virksomheten.

For akkurat reiselivsbedriftenes del, svarer 41 prosent at de etterspør fagskoleutdanning. 57 prosent etterspør yrkesfag, mens 36 prosent etterspør studieforberedende. Bare en av fire ber om høyere utdanning.

 

Powered by Labrador CMS