Eksamen – bevare eller skrote?

«Jeg ser grunner til at man ikke bare bør skrote eksamen uten å ha et annet system. Samtidig mener jeg det er mulig å gjøre endringer i sluttvurderingen.»

Les intervjuet med Sverre Tveit, postdoktor ved Pedagogisk institutt på Universitetet i Oslo

«Jeg tror nok flere har innsett at eksisterende ordninger ikke nødvendigvis er så rettferdige som vi kanskje har trodd, eller som vi ønsker at de skal være.»

Les intervjuet med Tine Sophie Prøitz, professor og vurderingsforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge

«Å sikre at all vurdering er rettferdig, er nok en umulig oppgave. Men etter min mening er sentralgitt skriftlig eksamen med ekstern sensor den beste og mest rettferdige måten å få testet ut elevens sluttkompetanse på.»

Les intervjuet med Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

«Dette at noen sier at eksamen er en rettferdig måte å sortere elever på, mener jeg ikke kan dokumenters faglig.»

Les intervjuet med Tony Burner, professor og vurderingsforsker ved Universitet i Sørøst-Norge

«Eksamen styrer i altfor stor grad undervisningen. Det mest vanlige spørsmålet i norske klasserom er fortsatt: Kommer dette på eksamen?»

Les intervjuet med avtroppende leder i Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs

Publisert Sist oppdatert
Powered by Labrador CMS