Sverre Tveit skal sammen med andre forskere se på vurderingssystemet i de nordiske landene.

Eksamen - bevare eller skrote?

Forsker: – Mulig å gjøre endringer i vurderingssystemet

– Jeg ser grunner til at man ikke bare bør skrote eksamen uten å ha et annet system. Samtidig mener jeg det er mulig å gjøre endringer i sluttvurderingen, sier postdoktor Sverre Tveit.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurdering av elever foregår debatteres nå i hele Norden. Utdanningsforsker Sverre Tveit er med på et prosjekt som går tilbake i historien og undersøker lærerprofesjonens oppfatninger om hva som skal undervises og hvordan dette skal vurderes.

– Prosjektet ser på vurdering i et historisk perspektiv og utforsker nordiske vurderingstrender i grunnopplæringen, forklarer Tveit, som er postdoktor ved Pedagogisk institutt på Universitetet i Oslo.

Sammen med flere nordiske utdanningsforskere skal Tveit være med på å identifisere likheter og forskjeller i hvordan elevers måloppnåelse har blitt vurdert i de nordiske landene. Prosjektet ser på hvordan utdanningssystemene har utviklet seg, hovedsakelig fra sent på 1800-tallet og fram til i dag.

Undersøkelsen inkluderer Norge, Sverige og Danmark. For data som er tilgjengelige på engelsk eller svensk, kan også Finland bli inkludert. Prosjektet er et postdoktorprosjekt, og en del av prosjektet Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) ved Institutt for pedagogikk. Postdoktorprosjektet utforsker læreplaner, eksamener og tester i grunnskole og videregående opplæring i de nordiske landene.

Lang historie med vurderingsforskning

Sverre Tveit har bakgrunn som tillitsvalgt i Elevorganisasjonen. Som student redigerte han i 2007 en artikkelsamling om vurdering. Den ble presentert på et seminar på Universitetet i Oslo.

Artikkelsamlingen ble presentert av nåværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han var leder for Elevorganisasjonen fra 2006 til 2007. Til stede som kommentatorer var blant annet to tidligere kunnskapsministre Kristin Clemet (H) og daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

I artikkelsamlingen foreslo Tveit et nytt vurderingssystem. Han snakket blant annet varmt om mappevurdering og fikk støtte både fra Vestre og Djupedal. Clemet var mer skeptisk.

Elevorganisasjonen vil fortsatt ha mappevurdering og de politiske skillelinjene har kanskje ikke endret seg så mye. Men selv er Tveit mer skeptisk til å bytte ut eksamen med mappevurdering.

Har endret syn

– Som vurderingsforsker har jeg nok et litt mer nyansert syn på mappevurdering i dag enn det jeg hadde den gangen. Jeg ser grunner til at man ikke bare bør skrote eksamen uten å ha et annet system. Samtidig mener jeg det er mulig å gjøre endringer i sluttvurderingen.

Tveit mener derfor det var riktig av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) å utnevne et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå all vurdering i skolen. Der er også vurderingsforskere med.

– Skal man endre eksamen og innføre nye former for underveis- og sluttvurdering bør forsøk iverksettes, sier Tveit.

Han understreker at eksamen har en spesiell rolle i vurderingssystemet fordi den krever ekstern sensor. I tillegg jobbes det mye med kvalitetssikring, for å gjøre eksamen mest mulig rettferdig for elevene, påpeker han.

Men en viktig grunn til at eksamen likevel bør diskuteres, er blant annet bruken av ny teknologi. Hvordan digitale mapper fungerer i vurderingsarbeidet bør undersøkes nærmere og også hvordan tolkningsfelleskapet blant sensorene fungerer er noe som bør diskuteres, mener han.

Et annet tema er om mappevurderingen kan være en del av sluttvurderingen og om mappene da bør vurderes av en ekstern sensor.

– Det blir veldig spennende å følge med på arbeidet til vurderingsutvalget, sier Tveit.

Powered by Labrador CMS