– Vurderingssystemet må tilpasses de nye læreplanene og regjeringens ambisjoner, sier Tonje Brenna.

Utvalg skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen

Målet er at skolene skal kunne arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal se på bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi trenger å tenke nytt om hvordan vi måler kvaliteten på norske skoler og hvordan vi driver kvalitetsutvikling. I dag legger vi veldig stor vekt på det som er målbart, men ikke alt som teller i skolen kan telles, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Utvalget skal ledes av professor Tine Sophie Prøitz. Målet er å utarbeide et forslag som skal bidra til skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

Utvalgets medlemmer

 • Professor Tine Sophie Prøitz, Moss (leder)
 • Lærer Henning Hansen, Lyngen
 • Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim
 • Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen
 • Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland
 • Leder Karen Inga Eira, Kautokeino
 • Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo
 • Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje
 • Leder Edvard Botterli Udnæs, Oslo
 • Professor Rolf Vegar Olsen, Oslo
 • Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim

– Fagfornyelsen og nye læreplaner har endret innholdet i skolen, og vurderingssystemet må tilpasses både de nye læreplanene og regjeringens ambisjoner. Regjeringen vil både ha en mer praktisk og variert opplæring, der elevene lærer mer og trives bedre, og gi lærere og skoleledere tillit og mer handlingsrom, sier Brenna.

Utvalgsleder Tine Sophie Prøitz er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har en doktorgrad om læringsutbytte og har lang og bred erfaring fra utrednings- og forskningsarbeid i grunnopplæringen.

Skolens organisasjoner deltar

Det offentlige utvalget er partssammensatt og har medlemmer fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og forskere. I arbeidet skal utvalget involvere elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og relevante organisasjoner og fagmiljøer, ifølge pressemeldingen.

Utvalget skal levere en NOU i to deler:

 • En del som beskriver styrker og utfordringer i dagens system skal leveres tidlig i 2023
 • En hoveddel der de anbefaler endringer skal leveres høsten 2023
Powered by Labrador CMS