Forfatterveiledning for Utdanning og utdanningsnytt.no

Vi er glade for at du vil bidra i bladet Utdanning / på Utdanningsnytt.no. For å opprettholde høy kvalitet og sikre ensartete uttrykk ber vi deg om å skrive artikkelen din etter følgende anvisninger:

Publisert Sist oppdatert

i har tre rammer for leserbrev og fagartikler. Disse er
1) debattinnlegg
2) innspill
og
3) kronikk.

Som regel blir det mest aktuelle stoffet prioritert framfor det mer tidløse.

1) Debattinnlegg

Et debattinnlegg er på opptil 2000 tegn med mellomrom.

2) Innspill

Ett innspill kan være fra 2000 til 8000 tegn med mellomrom, det vil si to sider.

Vi trykker også halvsides, 1-siders, halvannen-siders innspill, men aldri mer enn to sider.

3) Kronikker

Hvis du emner på en kronikk, kan det være lurt å presentere ideen for debattansvarlig Ståle Johnsen sj@utdanningsnytt.no

Utgangspunktet er at kronikktemaet må være interessant og relevant, og språket godt og forståelig, for en bredt sammensatt lesergruppe. Stoff som bygger på forskning, må være popularisert. Det betyr blant annet at forskningsresultatet er det sentrale i teksten, og at det som handler om metode, har en svært beskjeden plass.

Kronikkteksten kan være opptil 8000 tegn med mellomrom. Litteraturliste og henvisninger må være inkludert i antallet tegn.

Eventuelle illustrasjoner må ikke sendes limt inn i wordfilen, men separat som jpg- eller pdf-filer, og du må ha avklart rettighetsspørsmål med fotografer / illustratører. Det bør være så høy oppløsning på illustrasjoner som mulig.

Når det gjelder leserbrev og fagartikler som utelukkende er ment for vår nettutgave Utdanningsnytt.no, kan de være både kortere og lengre.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og kutte i debattinnlegg og innspill. Når det gjelder kronikker forbeholder vi oss retten til språkvask og mindre endringer i layoutprosessen.

Digitalt portrett

Til innspill og kronikker trenger vi et digitalt portrett av forfatteren/forfatterne, minimum 500 kB, og navn på den som har tatt bildet.

Formatering

Våre grafiske designere formaterer artiklene til vår egen layout-mal. Derfor kan du med fordel unngå å gi artikkelen din et spesielt grafisk uttrykk.

Titler og ingresser

Debattinnlegg skal være utstyrt med tittel, mens innspill og kronikker skal være utstyrt med med tittel og ingress. En ingress er en interessevekkende oppsummering av hovedpoenget i teksten. Ingressens lengre er maksimum 200 tegn med mellomrom.

Både tittel og ingress bør være konkrete og informative og ikke formulert i spørsmål. Inndel gjerne artikkelen i avsnitt med tilhørende korte overskrifter.

Navn

Forfattere og teoretikere presenteres ved første omtale i teksten med fullt navn, levetid og yrkesbetegnelse, som for eksempel «psykologen og filosofen Jean Piaget (1896-1980)».

Forkortelser, kursiv, understreking, halvfet

Alle forkortelser skrives helt ut første gang, med forkortelsen oppgitt i parentes rett bak, deretter kan forkortelsen brukes fritt.

Av hensyn til leservennligheten unngår vi språklige forkortelser: «For eksempel» skrives «for eksempel» hver gang, og % skriver vi med bokstaver: «prosent».

Vi unngår så vidt mulig også kursiv, understreking, versaler og halvfet stil, fordi dette senker leservennligheten, og heller svekker enn styrker retorikken.

Sitater

Utdanning gis ut på norsk, og alle sitater må være oversatt til norsk.

Sitater settes i anførselstegn. Utelatelser i sitater og egne tilføyelser til sitater markeres med tre prikker i klammeparenteser.

Noter

Alle noter, utdypende så vel som henvisende, settes i fotnote med fortløpende numre.

Første gang bringes hele henvisningen, deretter bare navn og årstall, eventuelt navn, tittel og årstall, hvis flere tekster av samme forfatter benyttes.

Litteratur-/referanseliste

Referanser til bøker skal ha denne formen:

Forfatterens etternavn, fornavn (årstall): Verkets tittel, utgiver, utgivelsessted.

Referanser til antologiartikler skal følge denne formen:

Forfatterens etternavn, fornavn (årstall): Artikkeltittel i antologinavn, forlag.

Referanser til tidsskriftartikler skal følge denne formen:

Forfatterens etternavn, fornavn (årstall): Artikkeltittel i Tidsskriftnavn nr., sidetall (fra-til).  

Forfatterinformasjon

Leserbrev publiseres som hovedregel ikke anonymt. Vi trenger derfor fullt navn, profesjon, stilling og hvor du for tiden arbeider, eventuelt i hvilken funksjon, for eksempel tillitsvalgt, du opptrer i denne sammenhengen.

Det finnes tilfeller der anonymitet er viktig for at debattene skal være konkrete og reelle. I slike tilfeller ber vi debattantene ta kontakt med debattansvarlig Ståle Johnsen sj@utdanningsnytt.no slik at vi kan vurdere å publisere innlegget anonymt.

Utdanning betinger seg retten til å publisere stoff som sendes inn til utgivers andre redaksjonelle medier (Første Steg, Yrke, Bedre skole og Spesialpedagogikk), herunder papir og digitalt.

Vi ser frem til å samarbeide med deg og gleder oss til å lese artikkelen din.

Powered by Labrador CMS