Forfatterveiledning for Utdanning og Utdanningsnytt.no

Vi er glade for at du vil bidra i bladet Utdanning / på Utdanningsnytt.no. For å opprettholde høy kvalitet og sikre ensartete uttrykk ber vi deg om å skrive artikkelen din etter følgende anvisninger:

Publisert Sist oppdatert

Debattinnlegg og kronikker kan ha en lengde på opptil 7000 tegn inkludert mellomrom. Eventuell litteraturliste og henvisninger må være inkludert i antallet tegn.

Som regel blir det mest aktuelle stoffet prioritert framfor det mer tidløse.

Når det gjelder kronikken, må temaet må være interessant og relevant, og språket godt og forståelig, for en bredt sammensatt lesergruppe. Stoff som bygger på forskning, må være popularisert. Det betyr blant annet at forskningsresultatet er det sentrale i teksten, og at det som handler om metode, har en svært beskjeden plass.

Eventuelle illustrasjoner må ikke sendes limt inn i wordfilen, men separat som jpg- eller pdf-filer, og du må ha avklart rettighetsspørsmål med fotografer / illustratører. Det bør være så høy oppløsning på illustrasjoner som mulig.

Alle bidrag sendes debatt@utdanningsnytt.no.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og kutte i bidragene.

Kontaktopplysninger, digitalt portrett, mal

Oppgi navn og telefonnummer når du sender inn innlegg. Legg gjerne ved et digitalt portrett minimum 0,5 MB, med navn på den som har tatt bildet.

Våre grafiske designere formaterer artiklene til vår egen layout-mal. Derfor kan du med fordel unngå å gi artikkelen din et spesielt grafisk uttrykk.

Titler og ingresser

En ingress, som ikke bør være mer enn 200 tegn med mellomrom, er en interessevekkende oppsummering av hovedpoenget i teksten. Både tittel og ingress bør være konkrete og gi uttrykk for en mening og ikke formulert i spørsmål.

Navn

Forfattere og teoretikere presenteres ved første omtale i teksten med fullt navn, levetid og yrkesbetegnelse, som for eksempel «psykologen og filosofen Jean Piaget (1896-1980)».

Forkortelser, kursiv, understreking, halvfet

Alle forkortelser skrives helt ut første gang, med forkortelsen oppgitt i parentes rett bak, deretter kan forkortelsen brukes fritt.

Av hensyn til leservennligheten unngår vi språklige forkortelser: «For eksempel» skrives «for eksempel» hver gang, og % skriver vi med bokstaver: «prosent».

Vi unngår så vidt mulig også kursiv, understreking, versaler og halvfet stil, fordi dette senker leservennligheten, og heller svekker enn styrker retorikken.

Sitater

Utdanning gis ut på norsk, og alle sitater må være oversatt til norsk.

Sitater settes i anførselstegn. Utelatelser i sitater og egne tilføyelser til sitater markeres med tre prikker i klammeparenteser.

Lenker på nettet, referanser i bladet

Til bladet må nettlenker endres til henvisninger / referanser som fungerer på papir, dvs. skrevet helt ut med Forfatter (årstall): Tittel, publiseringssted (angivelse av nettstedet), publiseringsdato, for eksempel slik:

Jenni Elvine Sandvik Brekke (2021): Vi er digitale prøvekaniner. Bergens Tidende (nettutgaven), 17.08.2021

Referanser kan legges i løpende tekst eller som fotnoter.

Noter

Alle noter, utdypende så vel som henvisende, settes i fotnote med fortløpende numre.

Første gang bringes hele henvisningen, deretter bare navn og årstall, eventuelt navn, tittel og årstall, hvis flere tekster av samme forfatter benyttes.

Litteratur-/referanseliste

Referanser til bøker skal ha denne formen:

Forfatterens etternavn, fornavn (årstall): Verkets tittel, utgiver, utgivelsessted.

Referanser til antologiartikler skal følge denne formen:

Forfatterens etternavn, fornavn (årstall): Artikkeltittel i antologinavn, forlag.

Referanser til tidsskriftartikler skal følge denne formen:

Forfatterens etternavn, fornavn (årstall): Artikkeltittel i Tidsskriftnavn nr., sidetall (fra-til).

Forfatterinformasjon

Leserbrev publiseres som hovedregel ikke anonymt. Vi trenger derfor fullt navn, profesjon, stilling og hvor du for tiden arbeider, eventuelt i hvilken funksjon, for eksempel tillitsvalgt, du opptrer i denne sammenhengen.

Det finnes tilfeller der anonymitet er viktig for at debattene skal være konkrete og reelle. I slike tilfeller ber vi debattantene ta kontakt med redaktør Kaja Mejlbo kaja@utdanningsnytt.no slik at vi kan vurdere å publisere innlegget anonymt.

Utdanning betinger seg retten til å publisere stoff som sendes inn til utgivers andre redaksjonelle medier (Første Steg, Yrke, Bedre skole og Spesialpedagogikk), herunder papir og digitalt.

Vi ser frem til å samarbeide med deg og gleder oss til å lese artikkelen din.

Powered by Labrador CMS