Edvard Botterli Udnæs, avtroppende leder i Elevorganisasjonen

Eksamen - bevare eller skrote?

Elevorganisasjonen: – Eksamen styrer for mye av undervisningen

– Dagens eksamen er ikke læringsfremmende, mener Elevorganisasjonens avtroppende leder

Publisert

– Jeg gleder meg veldig til utvalgsarbeidet. Det å få endret dagens eksamensordning er en sak jeg har engasjert meg i siden ungdomsskolen, sier Edvard Botterli Udnæs.

Den avtroppende lederen i Elevorganisasjonen er en av dem som skal sitte i utvalget som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av all vurdering i skolen. Da han entret talerstolen på Elevtinget tidligere i år var han klar på at endring er målet:

«Hvorfor skal eksamen bestå som vurderingsform til evig tid? Hvorfor skal vi tro at det ikke finnes noe bedre? Jeg kjøper det ikke.», sa Udnæs.

– Ikke læringsfremmende

Nøyaktig hva de vil ha i stedet, har imidlertid ikke Elevorganisasjonen bestemt seg for.

– Nå skal utvalget diskutere alle prøver og tester i skolen og siden det er vi som elever som blir vurdert, er det selvsagt viktig at vi blir lyttet til. Men flertallet i Elevorganisasjonen vil at vi skal erstatte dagens femtimers skriftlige eksamen med noe annet, gjerne en form for mappevurdering, sier Udnæs.

– Hvorfor er det så viktig for dere å endre dagens eksamensordning?

– Fordi eksamen i alt for stor grad styrer undervisningen. Det mest vanlige spørsmålet i norske klasserom er fortsatt; kommer dette på eksamen? For oss er det viktig at vurderingen er læringsfremmende, at vi får gode tilbakemeldinger på hvordan vi skal jobbe i fagene. Eksamen er ikke læringsfremmende. Med dagens eksamensordning er det alt for mye som står og faller på dagsformen på eksamensdagen. Det vil vi ha en slutt på.

Eller som Udnæs sa på Elevtinget: «Nok femtimersprøver. Nok svette gymsaler.»

Etterlyser mer forutsigbarhet

– Både Eksamensutvalget og Elevorganisasjonen har foreslått å prøve ut endringer i dagens trekkordning. Dere vil for eksempel fjerne trekkordningen i Vg1. Hva er grunnen til det?

– Vi vil ha et mer forutsigbart vurderingssystem der elevene i større grad vet hva de går til og dermed får bedre mulighet til å forberede seg.

– Skal mappevurdering kun telle som del av standpunktkarakteren, eller kan mapper også inngå i sluttvurderingen?

– Vi er for mappevurdering som en erstatning for eksamen, men ikke for standpunktkarakterer.

– Utdanningsforbundets Thom Jambak mener det kan gjøres endringer i rammeverket rundt eksamen, men han vil beholde dagens skriftlige eksamen og ekstern sensor. Hvorfor kan man ikke bare endre litt på rammene?

– Også vi vil ha ekstern sensurering, men vi mener at både underveis- og sluttvurderingen bør gjennomgås av utvalget og da kan vi ikke låse oss til hvilken ordning vi skal ende opp med. Jeg håper Thom Jambak og Utdanningsforbundet i stedet for å ha en fastlåst holdning til hva vi skal ende opp med, heller vil diskutere ulike alternativer med oss, sier Udnæs.

– Departementet må lede forsøk

I en debatt i Stortinget 6. april ville Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup vite om kunnskapsminister Tonje Brenna hadde bedt Utdanningsdirektoratet vurdere å skrote eksamen. Brenna svarte at hun ikke har bedt Utdanningsdirektoratet om å skrote eksamen, og at det ikke foreligger planer om å avvikle eksamen som institutt.

– Hvordan ville det vært å sitte i utvalget dersom eksamen hadde vært et åpent spørsmål?

Det ville gitt oss mulighet til å se bredt på vurdering og gitt oss mer kunnskap inn i debatten.

Udnæs synes også det er litt for enkelt av kunnskapsministeren å be om at kommuner og fylkeskommuner skal sette i gang forsøk med alternative vurderingsformer, slik hun gjorde i sin tale på Elevtinget.

– Vi heier på de som vil prøve ut noe nytt, men departementet må ta lederansvaret, fordi de har lederansvaret for sektoren som utvikler vurderingsordningene.

Powered by Labrador CMS